تعداد مقالات: 307
51. آثار خارجی آموزش رسمی بر حفظ جنگل‌ها

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 17-34

وحید مهربانی؛ فریده خدادادی


52. شناسایی و تحلیل رویکردهای موجود و مطلوب در صنایع فرهنگی کشور مبتنی بر دیدگاه ذینفعان

دوره 8، شماره 26، بهار 1397، صفحه 17-39

سیاوش ملکی‌فر؛ سید سپهر قاضی نوری؛ محمدامین قانعی راد؛ آرش موسوی


54. برنامه مشارکتی ملّی مطابق با موافقت‌نامه پاریس: از نظر تا عمل

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 19-47

حجت میان آبادی؛ اعظم امینی؛ احسان دریادل


55. تحلیل رابطه بین مشارکت سیاسی و تخصیص منابع در ایران

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 21-44

هادی حکیمی؛ ایرج تیموری؛ محمدتقی معبودی


57. تبیین مبانی فکری سیاست‌گذاری کارآفرینی

دوره 9، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 21-38

هادی ثنائی پور


58. جهانی شدن و توسعه منابع انسانی (مقایسه تطبیقی 62 کشور جهان)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 79-108

اسماعیل کاوسی؛ فخر الدین احمدی


59. جهانی شدن و تجارت کالاهای فرهنگی کشور

دوره 2، شماره 2، بهار 1390، صفحه 47-72

رضا نجف بیگی؛ زهره حسین زادگان


66. راهکارهای توسعه ی صادرات کالاهای فرهنگی درعصر جهانی شدن

دوره 4، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 41-72

هادی رزقی شیرسوار؛ محمد حسین عمرانی صباغی


69. مطالعة تطبیقی در مواجهة جهان اسلام با جهان محلّی گرایی

دوره 5، شماره 14، بهار 1393، صفحه 83-108

مهدی نجفی افرا؛ پاتریس سی.بورودور


71. جهانی شدن و حقوق خانواده

دوره 5، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 65-100


75. تأثیر برجام بر همکاری‌های امنیتی اتحادیه‌ اروپا و ایران

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 35-50

نسا زاهدی؛ سعید امینی