تعداد مقالات: 340
176. جایگاه شبکه ملی اطلاعات در سپهر سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 113-132

محمدهادی همایون؛ محمدساجد هاشمی


180. بررسی آثار محیط‌زیستی گاز مشعل در ایران و اهمیت آن در راستای تعهدات کشور در توافق پاریس

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 133-154

امیر وهاب‌پور؛ سید محمد شجاعی؛ محمذ طهماسب‌زاده؛ فاطمه رسولی


181. الگوی حکمرانی مشارکتی توسعه انرژی تجدیدپذیر ایران: رویکرد نهادی

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 133-155

نعیمه محمدی؛ حسن دانایی فرد


183. بررسی و تحلیل تاثیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بر شاخص های کلان اقتصادی

دوره 7، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 137-158

حسن جنگ آور؛ علی امامی میبدی؛ یونس نوراللهی؛ محمد ستاری فر؛ مرتضی خورسندی


185. آیندۀ سوریه و فرصت‌ها و چالش‌های‌ آن برای جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 147-165

سعید عطار؛ آرش سعیدی راد


189. عوامل مؤثر بر جهانی شدن شعر و ادب فارسی

دوره 4، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 165-184

آسیه قوامی


190. بازکاوی مؤلفه های جهانی هویت ایرانی ـ اسلامی در مثنوی معنوی مولانا

دوره 4، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 165-196

یوسف محمد نژاد عالی زمینی؛ فاطمه بدوی


198. طراحی و پیاده سازی مدل مرجع پس‌نگری برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت(CSF) خدمات دولت الکترونیکی در ایران

دوره 5، شماره 14، بهار 1393، صفحه 205-240

فاطمه ثقفی؛ علی رضا علی احمدی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ منصوره حورعلی


200. جهانمحلی‌سازی: واژه‌ای جدید برای‌ حقیقتی تازه

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 105-122

سید هادی زرقانی؛ منصوره اسکندران