تعداد مقالات: 340
102. ارزیابی چالشهای نظری و فلسفی دیوان کیفری بینالمللی

دوره 4، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 73-108

فریدون جعفری


113. بررسی پدیده جهانی شدن در عرصه‌ آموزش و پرورش در عصر اطلاعات

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 109-124

معصومه مطلق؛ ندا جعفری گلنسایی


116. سیاست‌های اقتصادی برای مقابله با بحرانهای بانکی

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 53-69

علی سرزعیم


118. طراحی مدل راهبردی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداری مشتریان نمونه در صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 73-93

حسن صفرنیا؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ حسین فارسی زاده؛ امین همتی


119. ارزیابی تأثیر رسانه‌های مختلف بر میزان مشارکت در جنبش‌های محیط‌زیستی: مورد جنبش رفتگران طبیعت ایران

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 73-92

سعید کشاورزی؛ بیِژن خواجه نوری؛ اسفندیار غفاری نسب


121. راهبردپردازی در صنعت خودرو ایران با رویکرد آینده‌نگاری راهبردی و تمرکز بر حوزه علم، فناوری و نوآوری

دوره 9، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 77-95

مسلم شیروانی ناغانی؛ صفر فضلی؛ زهرا امین افشار


123. جهانی شدن و بحران هویت جوانان

دوره 2، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 89-110


125. هوش فرهنگی و رهبری جهانی

دوره 2، شماره 2، بهار 1390، صفحه 93-110