تعداد مقالات: 307
105. تبیین عناصر حکمرانی خوب در سیاست‌گذاری نظام بودجه‌ریزی کشور

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 31-52

سید محمد مقیمی؛ علی اصغر پورعزت؛ حسن دانایی فرد؛ حیدر احمدی


106. مفهوم شناسی سیاستگذاری داده باز حاکمیتی و تبیین مزایا و فواید آن در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری

دوره 7، شماره 22، بهار 1396، صفحه 55-74

محمد عبدالحسین زاده؛ مهدی ثنایی؛ محمد مهدی ذوالفقارزاده


107. نسبت سنجی شهر و دیپلماسی در عصر جهانی شدن

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 61-71

مهناز گودرزی؛ الهام صباغ کلاته حسینی


109. مدلِ داده‌بنیاد بررسی جامعه‌شناختی حکمرانی آب در بحرانِ دریاچه‌ی ارومیه

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 53-72

عبدالحمید افسری؛ سعید حاجی ناصری؛ محمد فاضلی؛ داود فیرحی


110. بررسی موانع کاهش مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل خودروهای سبک ایران

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 67-88

محمد جواد ساکت؛ محمدصادق کریمی


114. تاثیر دولت رانتیر بر فرایند خصوصی سازی؛ مطالعه موردی ایران بعد از انقلاب(1357 - 1397)

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 69-91

هادی باشدجهرمی؛ مسعود غفاری؛ حسین صادقی سقدل


115. تنوع و پویایی سیاست‌های دولت در مسیر شکل‌گیری و تکامل صنایع راهبردی: صنعت توربین‌های گازی در ایران

دوره 9، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 59-75

مصطفی صفدری رنجبر؛ حسین رحمان سرشت؛ سید سروش قاضی نوری؛ منوچهر منطقی


116. پارادایم جهانی شدن و سهم و نقش جمهوری اسلامی ایران در آن

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 125-152

محسن یزدانی زاده؛ ناصر حبیبی


117. هوش فرهنگی و رهبری جهانی

دوره 2، شماره 2، بهار 1390، صفحه 93-110


118. جهانی شدن و بحران هویت جوانان

دوره 2، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 89-110


124. بررسی اثر آزادسازی تجاری روی شاخص توسعه¬ی انسانی در کشورهای در حال توسعه

دوره 4، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 109-134

علی محمد احمدی؛ نسرین حضار مقدم


125. جهانی سازی بخش انرژی از مسیر گات و سازمان تجارت جهانی

دوره 4، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 107-132

سید مهدی صادقی شاهدانی