نویسنده = سعید شوال پور
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی عدم توفیق توسعه تکنولوژیک صنعت نفت ایران از طریق مطالعه تطبیقی با کشور نروژ

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 183-209

سیروس امیرقدسی؛ علی ملکی؛ سعید شوال پور