نویسنده = مهدی قمشی
تعداد مقالات: 1
1. در س‌هایی که باید از سرنوشت سد گتوند آموخت

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 183-187

مهدی قمشی