نویسنده = بهنام بهنیایی
تعداد مقالات: 1
1. الزامات حقوقی امنیت انرژی با تأکید بر مخاطرات زیست محیطی در صنعت نفت و گاز

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 157-173

بهنام بهنیایی؛ الهام امین‌زاده