نویسنده = سید عبدالله رضوی
تعداد مقالات: 1
1. اثر جهانی شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خود توضیحی برداری

دوره 4، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 9-32

سید عبدالله رضوی؛ مصطفی سلیمی فر