کلیدواژه‌ها = عوامل کلیدی موفقیت
تعداد مقالات: 2
1. عوامل کلیدی موفقیت در خط مشی گذاری بخش خدمات عمومی ایران

دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 2-23

محمدتقی خوبرو؛ روح الله ابراهیمی


2. طراحی و پیاده سازی مدل مرجع پس‌نگری برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت(CSF) خدمات دولت الکترونیکی در ایران

دوره 5، شماره 14، بهار 1393، صفحه 205-240

فاطمه ثقفی؛ علی رضا علی احمدی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ منصوره حورعلی