کلیدواژه‌ها = جنایات بین المللی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی چالشهای نظری و فلسفی دیوان کیفری بینالمللی

دوره 4، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 73-108

فریدون جعفری