کلیدواژه‌ها = جهانی شدن
تعداد مقالات: 38
-24. تحلیل نقش تعدیل‌گر حکمرانی خوب در رابطه بین جهانی‌شدن و رشد اقتصادی در کشورهای در حال ‌توسعه

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 40-69

حبیب ابراهیم پور؛ زهرا فتوره چی؛ ولی نعمتی؛ نسرین حمزه ای


-23. تحلیل تاثیر جهانی شدن در تدوین اکولوژی اجتماعی شهرهای ایران مورد مطالعه: کلانشهر اهواز

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 282-305

محمدرضا امیری فهلیانی؛ مسعود صفایی پور؛ ناهید سجادیان


-21. جهانمحلی‌سازی: واژه‌ای جدید برای‌ حقیقتی تازه

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 105-122

سید هادی زرقانی؛ منصوره اسکندران


-20. گفتمان انقلاب اسلامی ایران و الزامات اشاعه ارزش های آن در عصر جهانی شدن بر اساس نظریه گفتمان لاکلا و موفه

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 85-110

محسن رضائی جعفری؛ علیرضا آقا حسینی؛ علی علی حسینی


-18. جهانی‌‌‌‌شدن و مواضع فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از منظر نظریه‌ی ساختار– کارگزار

دوره 6، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 130-166

سعیده سادات گرامیان؛ محمد رضاپورقوشچی


-17. دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی

دوره 6، شماره 18، بهار 1394، صفحه 63-90


-13. جهانی شدن و حقوق خانواده

دوره 5، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 65-100


-9. مطالعة تطبیقی در مواجهة جهان اسلام با جهان محلّی گرایی

دوره 5، شماره 14، بهار 1393، صفحه 83-108

مهدی نجفی افرا؛ پاتریس سی.بورودور


-4. جهانی¬شدن در فرهنگ علوی

دوره 3، شماره 6، بهار 1391، صفحه 31-58