کلیدواژه‌ها = جهانی شدن
تعداد مقالات: 38
27. جهانی شدن و توسعه ی پایدار

دوره 2، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 1-18


30. جهانی شدن مدیریت

دوره 2، شماره 2، بهار 1390، صفحه 1-18

سید مهدی الوانی


32. جهانی شدن و تجارت کالاهای فرهنگی کشور

دوره 2، شماره 2، بهار 1390، صفحه 47-72

رضا نجف بیگی؛ زهره حسین زادگان


34. جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 1-48

همایون حمیدی؛ مهرزاد سرفرازی


35. جهانی شدن و توسعه منابع انسانی (مقایسه تطبیقی 62 کشور جهان)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 79-108

اسماعیل کاوسی؛ فخر الدین احمدی


36. بررسی پدیده جهانی شدن در عرصه‌ آموزش و پرورش در عصر اطلاعات

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 109-124

معصومه مطلق؛ ندا جعفری گلنسایی


37. پارادایم جهانی شدن و سهم و نقش جمهوری اسلامی ایران در آن

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 125-152

محسن یزدانی زاده؛ ناصر حبیبی