کلیدواژه‌ها = نظریه داده بنیاد
تعداد مقالات: 2
1. مدیریت بهینه عرصه های خدمت وظیفه عمومی: ارائه مدل سیاستگذاری

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 184-205

سید مجتبی موسوی نقابی؛ مرتضی انوشه


2. مطالعه کیفی سنخ شناسی همنوایی گروهی و نقش آن در گسترش گروه داعش

دوره 10، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 180-206

ناهید زینی حسنوند؛ کرم اله جوانمرد