موضوعات = سیاستگذاری عمومی
تعداد مقالات: 48
1. نقش شبکه‌های خط‌مشی در ارتقای سلامت اداری سازمان‌های دولتی

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 70-95

آتنا شکیبا؛ نگین مهربان قهفرخی؛ جواد معدنی


2. بررسی تطبیقی نقش سازمانهای مردم نهاد در فرایند خط مشی گذاری عمومی ایران و کشورهای منتخب

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 164-183

هادی لطفی؛ کرم الله دانشفرد؛ مرتضی موسی خانی


3. مدیریت بهینه عرصه های خدمت وظیفه عمومی: ارائه مدل سیاستگذاری

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 184-205

سید مجتبی موسوی نقابی؛ مرتضی انوشه


5. مطالعه کیفی سنخ شناسی همنوایی گروهی و نقش آن در گسترش گروه داعش

دوره 10، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 180-206

ناهید زینی حسنوند؛ کرم اله جوانمرد


7. طراحی الگوی شایستگی‌های مدیران عالی دولتی با روش فراترکیب

دوره 9، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 54-79

سیدمحمدرضا سیدی؛ حسن دانایی‌فرد؛ اسدالله گنجعلی؛ احمدعلی خائف الهی


8. عوامل کلیدی موفقیت در خط مشی گذاری بخش خدمات عمومی ایران

دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 2-23

محمدتقی خوبرو؛ روح الله ابراهیمی


11. تبیین مبانی فکری سیاست‌گذاری کارآفرینی

دوره 9، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 21-38

هادی ثنائی پور


14. مقایسه سیاست‏گذاری آموزشی ایران و ژاپن در مقطع ابتدایی

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 113-132

مهدی عسکری؛ محمدحسن الهی منش؛ رضا پریزاد


17. خدمت نظام وظیفه: فرصتی اجتماعی

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 205-223

علی اصغر فیروزجائیان؛ وحید جان محمدی لرگانی


18. راهبردهای دستیابی به مدیریت پایدار آب‏ زیرزمینی

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 261-275

اکبر علیپور؛ هاشم درخشان؛ کامران داوری


21. درآمدی تحلیلی بر مسئله شناسی در سیاستگذاری امنیتی

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 279-296

سیدامین رضوی نژاد؛ حمیدرضا ملک محمدی


23. تحلیلی سیاستی بر محیط توسعۀ همکاری‌های تجاری ـ اقتصادی میان ایران و فرانسه

دوره 8، شماره 26، بهار 1397، صفحه 207-237

احسان سلطانی فر؛ هاشم آقازاده؛ منوچهر انصاری


25. تاب آوری ملی: مروری بر ادبیات تحقیق

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 293-310

مهدی گل وردی