موضوعات = سیاست اجتماعی و فرهنگی
تعداد مقالات: 82
1. ارائه الگوی خط مشی گذاری فرهنگی با رویکرد تحول (مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)

دوره 11، شماره 39، تابستان 1400، صفحه 46-66

محمدرضا انصاری؛ عباسعلی قیومی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ محسن قدمی


2. ارائه الگوی مدیریت ذینفعان سازمان های مردم نهاد در رسانه های اجتماعی

دوره 11، شماره 39، تابستان 1400، صفحه 110-133

مهدیه نجفی زاده؛ علی ربیعی؛ علی اکبر فرهنگی


3. سیاست‌های تحریریه در رسانه‌های ایران؛ تحلیل موقعیت فرآیند تولید خبر در خبرگزاری‌های داخلی

دوره 11، شماره 39، تابستان 1400، صفحه 160-184

امیرحسین تمنایی؛ سیدمهدی شریفی؛ عباس نرگسیان


4. تونس؛ همزیستی سکولاریسم و بنیادگرایی

دوره 11، شماره 39، تابستان 1400، صفحه 426-445

مانی کلانی


5. مقدمه بر مفهوم پردازی تاب آوری فرهنگی

دوره 11، شماره 38، بهار 1400، صفحه 276-297

صادق خدامرادی؛ حسن احدی؛ محمدابراهیم مداحی؛ محمد علی بشارت؛ محمد مهدی مظاهری تهرانی


6. صورت‌بندی مسائل نظارت بر صداوسیما، با تأکید بر شورای نظارت بر صداوسیما

دوره 10، شماره 37، زمستان 1399، صفحه 2-21

محمد صادق نصراللهی؛ علی رشیدی کوچی


7. جهانی‌شدن و الزامات سیاست‌‌گذاری تربیت معلم

دوره 10، شماره 37، زمستان 1399، صفحه 22-40

علی رضا حیدری


8. ارایه راهبردهای بهره وری سرمایه انسانی با استفاده از رویکرد فازی در سازمان های پروژه محور

دوره 10، شماره 37، زمستان 1399، صفحه 42-61

احمدرضا دالوند؛ حمیدرضا عباسیان؛ مهدی روان شادنیا؛ احسان اله ضیغمی


9. سیاستگذاری رسانه‌ای؛ بی‌طرفی شبکه و منافع عمومی در ایران

دوره 10، شماره 37، زمستان 1399، صفحه 62-83

سمیه لبافی؛ صفر بیگ زاده


11. کاربرد نظریه مبنایی در برساخت اجتماعی خشونت قومی

دوره 10، شماره 37، زمستان 1399، صفحه 108-136

سجاد معین فر؛ رضاعلی محسنی؛ علیرضا محسنی تبریزی


13. تطور مفهوم ارتقاء اعضای هیأت علمی در بستر گفتمان های سیاستی

دوره 10، شماره 37، زمستان 1399، صفحه 160-179

عباس عباس پور؛ علی خورسندی طاسکوه؛ عبدالحسین کلانتری؛ محمد مهدی فرقانی؛ کیوان مرادی


14. طراحی راهبرد عملی برای ازدواج سالم

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 2-14

مریم اسکافی نوغانی؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ حامد بخشی


15. بازخوانی و زمینه‌یابی ناکارایی‌های طرح‌های توسعه و عمران (جامع) شهری ایران

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 16-38

غلامرضا ناظمی؛ راضیه رضازاده؛ عمیدالاسلام ثقه‌الاسلامی؛ هادی سروری


16. تحلیل نقش تعدیل‌گر حکمرانی خوب در رابطه بین جهانی‌شدن و رشد اقتصادی در کشورهای در حال ‌توسعه

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 40-69

حبیب ابراهیم پور؛ زهرا فتوره چی؛ ولی نعمتی؛ نسرین حمزه ای


17. نقش شبکه‌های خط‌مشی در ارتقای سلامت اداری سازمان‌های دولتی

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 70-95

آتنا شکیبا؛ نگین مهربان قهفرخی؛ جواد معدنی


18. شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی معیارها و شاخص‌های تاب آوری اجتماعی در کشور

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 96-118

بیت الله محمودی؛ زهرا سروری دردشتی؛ ستار صادقی


19. الگوی سه گانه زیرساخت، راهبرد کلان عملکرد در مفهوم نوین سازمانی دولت-کوچک

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 120-140

میثم نجاران؛ حسینعلی بهرامزاده؛ مصیب سامانیان


20. آسیب شناسی سیاست های ساماندهی کودکان خیابانی در ایران

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 142-162

علی خواجه‌نائینی؛ صفیه سادات هاشمی


21. بررسی تطبیقی نقش سازمانهای مردم نهاد در فرایند خط مشی گذاری عمومی ایران و کشورهای منتخب

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 164-183

هادی لطفی؛ کرم الله دانشفرد؛ مرتضی موسی خانی


22. مدیریت بهینه عرصه های خدمت وظیفه عمومی: ارائه مدل سیاستگذاری

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 184-205

سید مجتبی موسوی نقابی؛ مرتضی انوشه


25. بررسی عدالت فضایی در شاخص های بهداشتی-درمانی در شهرستان‌های استان گلستان

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 260-281

ذبیح الله ترابی؛ محمد نجارزاده؛ محسن شکریانی؛ پرستو حسنی جلیلیان