موضوعات = سیاست علم، فناوری و نوآوری
تعداد مقالات: 44
1. ارایه چارچوبی جهت اهرم قرار دادن خرید دولتی در توسعه فناوری و نوآوری

دوره 11، شماره 39، تابستان 1400، صفحه 2-22

جواد نوری؛ تورج کریمی؛ نجمه جوریان


3. استخراج عوامل محرک اصلاحات در حکمرانی نظام های آموزش عالی اروپایی؛ رهیافت هایی برای ایران

دوره 11، شماره 39، تابستان 1400، صفحه 250-275

هادی یوسفی؛ جمیله علم الهدی؛ علی خورسندی طاسکوه؛ غلامرضا ذاکرصالحی


4. تاکسونومی ذی‌نفعان و نقش آن‌ها در حکمرانی دانشگاه

دوره 11، شماره 39، تابستان 1400، صفحه 300-325

احمد کیخا؛ جعفر توفیقی


6. طراحی الگوی حکمرانی مطلوب در نظام آموزش عالی

دوره 11، شماره 38، بهار 1400، صفحه 324-346

میلاد فطانت فرد حقیقی؛ حسن رضا زین ابادی؛ حمیدرضا اراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم


7. ارائه مدل همراستایی و یکپارچگی رهنگاشت‌های فناوری در سطح صنعت ،(مطالعه موردی شرکت ملی گاز ایران)

دوره 10، شماره 37، زمستان 1399، صفحه 180-202

سپهر قاضی نوری؛ فاطمه هشدار؛ سیدفرهنگ فصیحی


10. تحلیل سیاست‌های ارتقاء اعضای هیأت علمی در چارچوب نقش نهاد دانشگاه در توسعه نوآوری

دوره 10، شماره 34، بهار 1399، صفحه 2-34

امیر شهسواری؛ جمیله علم الهدی؛ غلامرضا ذاکرصالحی؛ اباصلت خراسانی؛ مریم خادمی


14. آسیب شناسی ساختاری موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی مازندران

دوره 10، شماره 34، بهار 1399، صفحه 128-148

محسن مرزه حاجی آقایی؛ حمیدرضا آراسته؛ بیژن عبدالهی؛ حسن عباسیان


15. ارائه مدل مفهومی شبکه اهداف کاهش مصرف انرژی برق و گاز خانگی با استفاده از روش تفکر مبتنی بر ارزش

دوره 10، شماره 34، بهار 1399، صفحه 150-171

ندا رجبانی؛ فاطمه ثقفی؛ حامد شکوری گنجوی؛ عالیه کاظمی


17. همگرایی در سایه‌ی محیط زیست: مسایل زیست‌محیطی کاسپین و همگرایی منطقه‌ای

دوره 10، شماره 34، بهار 1399، صفحه 200-226

سید محمدصادق تابعی؛ احمد رشیدی؛ رضا اختیاری امیری


18. بازآفرینی آینده و تغییر در استعاره‌ها و اسطوره‌ها؛ نمونه موردی کهن روایت زیبای خفته

دوره 10، شماره 34، بهار 1399، صفحه 228-251

امیر ناظمی؛ مریم جوان شهرکی؛ احمد برومند کاخکی؛ عقیله محمودزاده؛ نیما شیوندی


24. راهبردپردازی در صنعت خودرو ایران با رویکرد آینده‌نگاری راهبردی و تمرکز بر حوزه علم، فناوری و نوآوری

دوره 9، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 77-95

مسلم شیروانی ناغانی؛ صفر فضلی؛ زهرا امین افشار


25. مقایسه سیاست‏گذاری آموزشی ایران و ژاپن در مقطع ابتدایی

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 113-132

مهدی عسکری؛ محمدحسن الهی منش؛ رضا پریزاد