موضوعات = سیاست اقتصادی
تعداد مقالات: 36
3. راهبردنگاری جرائم بانکی در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی

دوره 11، شماره 38، بهار 1400، صفحه 60-83

حسین بیگی؛ جمال بیگی؛ فاطمه احدی


4. کشورداری اقتصادی توسعه ایران درقبال افغانستان (روایتی صدساله 1398-1298ش.)

دوره 11، شماره 38، بهار 1400، صفحه 154-179

ناصر یوسف زهی؛ وحید سینایی


6. طراحی الگوی راهبردی امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نقش مکانیزاسیون کشاورزی

دوره 11، شماره 38، بهار 1400، صفحه 298-322

محمد امامی؛ مرتضی الماسی؛ حسین باخدا؛ عیسی کلانتری


7. اعطای سهمیه قابل مبادله به افراد؛ راهکار پیشنهادیِ اصلاح نظام یارانه‌های انرژی

دوره 10، شماره 37، زمستان 1399، صفحه 204-243

مهدی ناجی؛ علیرضا توکلی کاشی؛ محمد جواد قاسمی


8. تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی وواکنش فیزیکی شهرهای بزرگ، میان و کوچک

دوره 10، شماره 37، زمستان 1399، صفحه 244-267

ایرج تیموری؛ فریبا کوهی قولقاسم؛ رویا عابدینی ایرانق


9. جنگ تجاری آمریکا و چین: علل و پیامدهای آن

دوره 10، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 134-154

مژگان قربانی


10. مضامین وچالش های ظرفیت راهبردی صادرات ایران در بازارعراق (مطالعه تطبیقی ایران و ترکیه در بازار عراق)

دوره 10، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 232-253

مجتبی رستمی؛ فرشید نمامیان؛ علیرضا اسلامبولچی؛ روح اله سهرابی


12. بررسی رابطه دوسویه نهادها و کارآفرینی

دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 24-43

محمود مشهدی احمد؛ آترینا اورعی


13. نظریه واقع‏‏‌گرایی و هم‏زما‏نی‏ بهبود روابط اقتصادی و سیاسی روسیه و ترکیه‏

دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 44-64

محبوبه روحی؛ نوذر شفیعی؛ محمد رضا دهشیری؛ رحمت حاجی مینه


14. بررسی ارتباط میان اشتغال و ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران با استفاده از روش تغییرات زمانی

دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 66-82

شعله باقری پرمهر؛ فاطمه خوشدلی؛ علی سرزعیم


15. بررسی اثر ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل

دوره 9، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 39-58

سید علیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور؛ مریم نفیسی مقدم


17. شدت تحریم ها و فقر در ایران: لزوم لغو تحریم ها از منظر حقوق بشر

دوره 9، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 153-171

یونس نادمی؛ داریوش حسنوند


18. تاثیر دولت رانتیر بر فرایند خصوصی سازی؛ مطالعه موردی ایران بعد از انقلاب(1357 - 1397)

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 69-91

هادی باشدجهرمی؛ مسعود غفاری؛ حسین صادقی سقدل


21. بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای شریک عمده تجاری

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 49-68

مجید آقایی؛ مهدیه رضاقلی زاده؛ مجید محمدرضایی


23. الگوی حکمرانی خوب: چارچوبی برای تحلیل اقتصاد سیاسی دولت هاشمی رفسنجانی(1368-1376)

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 207-228

علیرضا صحرایی؛ امین محمودی نیا