موضوعات = سیاست محیط زیست
تعداد مقالات: 19
1. موانع همکاری دولتها در مسائل زیست محیطی از منظر اقتصاد سیاسی نوگرامشی گرایی

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 93-111

مرتضی شکری؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی


2. بررسی سیاست‌های کاهش انتشار دی‌اکسید کربن از صنعت ساختمان با استفاده از مدل‌سازی دینامیکی

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 307-328

علی محقر؛ مهناز حسین زاده؛ حنان عموزاد؛ امین شاکرزاده


3. واکاوی راهبردی سیاستگذاری ایمنی غذایی

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 159-179

لادن رضی کردمحله؛ جواد حاتمی؛ سید محمد شبیری؛ امید نوروزی


4. مساله‌شناسی پایداری در منطقه آزاد اروند

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 327-337

سجاد فتاحی


5. برنامه مشارکتی ملّی مطابق با موافقت‌نامه پاریس: از نظر تا عمل

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 19-47

حجت میان آبادی؛ اعظم امینی؛ احسان دریادل


6. سیاست‌های زیست‌محیطی در خاورمیانه

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 349-359

عباس ملکی


8. گزارش ملی آب و سیاست‌گذاری مبتنی بر پیچیدگی

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 321-328

سجاد فتاحی


9. مدلِ داده‌بنیاد بررسی جامعه‌شناختی حکمرانی آب در بحرانِ دریاچه‌ی ارومیه

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 53-72

عبدالحمید افسری؛ سعید حاجی ناصری؛ محمد فاضلی؛ داود فیرحی


10. آثار خارجی آموزش رسمی بر حفظ جنگل‌ها

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 17-34

وحید مهربانی؛ فریده خدادادی


11. استقرار چارچوب حقوقی پایدار مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه‌های آبریز ایران

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 35-51

کیومرث کلانتری؛ رضا مکنون؛ داریوش کریمی


12. ارزیابی تأثیر رسانه‌های مختلف بر میزان مشارکت در جنبش‌های محیط‌زیستی: مورد جنبش رفتگران طبیعت ایران

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 73-92

سعید کشاورزی؛ بیِژن خواجه نوری؛ اسفندیار غفاری نسب


14. مبانی پایداری زیست محیطی زنجیرۀ تأمین با رویکرد الگوی اسلامی پیشرفت

دوره 7، شماره 22، بهار 1396، صفحه 93-110

سید علیرضا رادمنش؛ لعیا الفت


17. سدها و توسعه: چارچوب جدید برای تصمیم گیری

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 207-216

اکرم عوامی


19. در س‌هایی که باید از سرنوشت سد گتوند آموخت

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 183-187

مهدی قمشی