دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

شناسایی راهکارهای سیاستی پیشران گذار به شهر هوشمند (مورد مطالعه:کلان شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

مهیار سجادیان؛ محمد علی فیروزی؛ احمد پوراحمد


شناسایی و احصاء ظرفیت های مغفول سیاستی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

معصومه صمدی


درآمدی تحلیلی بر نسل های مطالعات سیاست نوآوری؛ ریشه های فکری و راهبردهای سیاستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

علی رضا رنجبر؛ سید سپهر قاضی نوری؛ ابوالقاسم سرآبادانی؛ سید سروش قاضی نوری


شناسایی و تبیین مولفه های مفهوم ناحیه نوآوری با فرا‌ترکیب پیشینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

خدایار ابیلی؛ سید حمزه حسنی؛ سید محمد صاحبکار خراسانی


ارائه چارچوب هماهنگی سیاست های اقتصادی در سطح استانی (مورد مطالعه: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری های کشور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.22034/sspp.2022.548296.3137

میثم جعفری؛ رضا سپهوند؛ سیدنجم الدین موسوی؛ حجت وحدتی


بررسی و تحلیل چالش های توسعه فناورانه توان داخلی در صنعت نفت و گاز کشور و ارائه توصیه های سیاستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.22034/sspp.2022.546427.3113

حسین حیرانی؛ ناصر باقری‌مقدم؛ علیرضا مسیبی


تحلیل قانون اصلاحات ارضی بر اساس نظریه‌ی جریان‌های چند‌گانه‌ی کینگدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.22034/sspp.2022.546449.3114

احسان تمسکی؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ کیومرث اشتریان؛ ارشک حلی‌ساز؛ فرشید نادری


شناسایی و تحلیل گزینه‌های سیاستی برای بهبود ساختار قانون بودجه در بخش اعتبارات عمومی تحقیق ‏وتوسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/sspp.2022.546471.3115

پریسا علیزاده؛ محمد حسین شجاعی


مقالات پژوهشی

تحلیل سیاست‌های‌ گسترش گونه های مدارس در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/sspp.2022.550261.3161

حسین عبداللهی؛ عباس عباس پور؛ فرهاد فرهادی امجد؛ ابوالقاسم نادری؛ علی خورسندی طاوسکوه


مقاله پژوهشی

مدلسازی سیاست‌گذاری روزنامه‌نگاری علم در رسانه‌های اجتماعی با رویکرد ساختاری-تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/sspp.2022.548343.3138

بهاره صفوی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ اکرم قدیمی؛ لیلا نیرومند