دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیل الگوی همکاری سرمایه‌گذاران خطرپذیر و شرکت‌های نوآفرین مبتنی بر ساز و کارهای خلق ارزش‌های غیرمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.22034/sspp.2022.561794.3284

میلاد همایونی زاده؛ سروش قاضی‌نوری؛ جهانیار بامدادصوفی؛ محمد نقی زاده


الگوی توسعه زیست‌بوم‌ نوآوری دانشگاه محور : مطالعه موردی ناحیه نوآوری شریف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.22034/sspp.2022.553811.3198

مریم نوذری؛ رضا اسدی فرد


خط‌مشی مالکیت فکری در پژوهش‌های مشارکتی کلان (مورد مطالعه:طرح‌های کلان ملی شورای عالی عتف)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.22034/sspp.2022.550988.3169

سمیرا ندیرخانلو؛ مهدی گودرزی؛ آرش موسوی؛ محمد ابوئی اردکان؛ سید سپهر قاضی نوری


طراحی الزامات سیاستی ارتقاء نظام حمایت از مالکیت صنعتی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

10.22034/sspp.2023.561046.3277

میثم نریمانی؛ امیرمحمد احمدی


طراحی الگوی مشارکت شهروندان در خط مشی های نظام آموزشی و پرورشی ایران با رویکرد چندروشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

10.22034/sspp.2023.562459.3291

حمیدرضا ابراهیمی کیاسری؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده


مخصوص ویژه‌نامه

تحلیل چالش‌های ساختاری و نهادی ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

10.22034/sspp.2023.554273.3211

فائزه عاطفی نیا؛ علی ملکی


مهاجرت و شهرنشینی در کشور: ناپایداری جمعیت در مناطق مرزی؛ چالش‌ها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.22034/sspp.2022.561080.3278

سعیده شهبازین


طراحی سیاست های توسعه مشاغل نوآورانه در ایران: مطالعه موردی برنامه های اولویت دار کمیته امداد امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.22034/sspp.2022.554381.3213

بهزاد دوستی سبزی؛ صفورا الهی؛ لیلا کشتکار


سیاست‌های گذار به کشاورزی دانش بنیان در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

10.22034/sspp.2023.554893.3220

الهام فهام؛ مصطفی صفدری رنجبر


تبیین کارکردهای مناطق آزاد در نظام نوآوری ایران و اقتصاددانش‌بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

10.22034/sspp.2023.1971326.3315

جواد سلطان زاده؛ محمدصادق خیاطیان؛ امیر حبیب دوست