دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی و تحلیل چالش های توسعه فناورانه توان داخلی در صنعت نفت و گاز کشور و ارائه توصیه های سیاستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.22034/sspp.2022.546427.3113

حسین حیرانی؛ ناصر باقری‌مقدم؛ علیرضا مسیبی


شناسایی و تحلیل گزینه‌های سیاستی برای بهبود ساختار قانون بودجه در بخش اعتبارات عمومی تحقیق ‏وتوسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/sspp.2022.546471.3115

پریسا علیزاده؛ محمد حسین شجاعی


تحلیل سیاست‌های‌ گسترش گونه های مدارس در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/sspp.2022.550261.3161

حسین عبداللهی؛ عباس عباس پور؛ فرهاد فرهادی امجد؛ ابوالقاسم نادری؛ علی خورسندی طاوسکوه


مدلسازی سیاست‌گذاری روزنامه‌نگاری علم در رسانه‌های اجتماعی با رویکرد ساختاری-تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/sspp.2022.548343.3138

بهاره صفوی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ اکرم قدیمی؛ لیلا نیرومند


راهبردهای تحقق مأموریت آموزشی در دانشگاه کارآفرین: رویکرد ترکیبی سنتز چارچوب و گروه کانونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

10.22034/sspp.2022.556123.3233

مژگان سمندر علی اشتهاردی؛ مهدی گودرزی؛ محمدحسین قربانی


پدیدارشناسی موانع اجرای حکمرانی مشارکتی در نهادهای آموزشی و پژوهشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

10.22034/sspp.2022.553544.3193

حمیدرضا نعمت الهی؛ حیدر احمدی؛ الهه اسدالهی دهکردی


گزارش سیاستی

تحلیل تحقق‌پذیریِ اهداف کمّیِ پژوهش و فناوری در ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ پنج ساله ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

10.22034/sspp.2022.556409.3237

مهدیه فرازکیش؛ شهره نصری