دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل تاثیر جهانی شدن در تدوین اکولوژی اجتماعی شهرهای ایران مورد مطالعه: کلانشهر اهواز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

محمدرضا امیری فهلیانی؛ مسعود صفایی پور؛ ناهید سجادیان