خیزش افراط گرایی در آسیای مرکزی؟ ثبات در هارتلند برای اورسیای امن

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشجو

چکیده

هر قدرتی که بر اروپای شرقی دست یابد، بر «هارتلند» تسلط می‌یابد، و هرکس بر هارتلند تسلط یابد، بر «جزیره جهانی» حاکم خواهد شد؛ و هرکس بر جزیره جهانی حاکم شود، فرمانروای همه جهان خواهد بود . (Mackinder, 1962:261)
وقتی نظریه هارتلند (قلب جهان) اولین بار در سال 1904 انتشار یافت، به سرعت به نقطه عطفی در جغرافیای سیاسی تبدیل شد. به نظر می‌رسد این نظریه، با توجه به رویدادهای جاری، پیوندی بنیادین با جریان‌های بین‌المللی امروز داشته باشد. فراوانی منابع انرژی و موقعیت جغرافیایی آسیای مرکزی به مثابه چهارراه قاره اوراسیا، ارزش راهبردی این منطقه را در عرصه بین‌الملل افزایش داده است. این صفحه شطرنج بین دریای خزر و چین شرقی بار دیگر شاهد بازی بزرگ تازه‌ای میان بازیگران مهم بین‌المللی همچون چین، آمریکا، روسیه و اروپا است. بنابراین، در چنین فضای پیچیده‌ای، برقراری ثبات میان این پنج کشور و دوری از تهدیدهای امنیتی، حیاتی‌تر خواهد بود. این مقاله کوتاه به دنبال تحلیل و بررسی عناصری(درونی و بیرونی) است که می‌توانند آسیای مرکزی را به عنوان منطقه‌ای که ثباتش برای نظم جهانی بسیار ضروری است، بی‌ثبات -کنند. با ظهور جنبش‌های دینی افراط‌گرا در تمام جهان تبیین نقش ویژه‌ای که جوامع اسلامی در منطقه بازی می‌کنند، اهمیت زیادی دارد. هدف نهایی این پژوهش خلق تصویری درست- با استفاده از منابع دست اول و دوم- از ظهور افراط‌گرایی در این منطقه است

کلیدواژه‌ها

موضوعات