نویسنده = پاک سرشت، سلیمان
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تئوری برنامه سیاست های ضد فساد درایران بعد از انقلاب

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 179-201

سلیمان پاک سرشت؛ زین العابدین افشار