نویسنده = میناوند، محمدقلی
تعداد مقالات: 1
1. شبکه قدرت و ارتباطات سیاسی در سطوح محلی

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 87-104

محمدقلی میناوند؛ مختار جعفری