نویسنده = مهربانی، وحید
تعداد مقالات: 1
1. آثار خارجی آموزش رسمی بر حفظ جنگل‌ها

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 17-34

وحید مهربانی؛ فریده خدادادی