نویسنده = دهقانی سلطانی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل راهبردی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداری مشتریان نمونه در صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 73-93

حسن صفرنیا؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ حسین فارسی زاده؛ امین همتی