نویسنده = رادمنش، سید علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. مبانی پایداری زیست محیطی زنجیرۀ تأمین با رویکرد الگوی اسلامی پیشرفت

دوره 7، شماره 22، بهار 1396، صفحه 93-110

سید علیرضا رادمنش؛ لعیا الفت