نویسنده = مرادی فر، سعیده
تعداد مقالات: 1
1. تبیین تاثیر و نقش بریکس برنظم جدید جهانی

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 43-60

سعیده مرادی فر؛ عنایت الله یزدانی