نویسنده = صادقی شاهدانی، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. جهانی سازی بخش انرژی از مسیر گات و سازمان تجارت جهانی

دوره 4، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 107-132

سید مهدی صادقی شاهدانی