نویسنده = شیرزاد نظرلو، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه حقوق معلولین در حوزۀ حقوق شهری

دوره 8، شماره 26، بهار 1397، صفحه 137-163

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ زهرا شیرزاد نظرلو