نویسنده = کفیلی، وحید
تعداد مقالات: 1
1. نقش آموزش بر رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و شدت انرژی: یک تحلیل بین کشوری

دوره 7، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 115-136

وحید کفیلی؛ سعید هاشمی؛ فائزه مرندی