نویسنده = ویسی، فرزاد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و تبیین اثرات احداث سدها بر معیشت پایدار نواحی روستایی (موردی سد داریان هورامان)

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 155-176

کورش امینی؛ فرزاد ویسی؛ سعدی محمدی