نویسنده = گودرزی، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. نسبت سنجی شهر و دیپلماسی در عصر جهانی شدن

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 61-71

مهناز گودرزی؛ الهام صباغ کلاته حسینی