نویسنده = وحید، مجید
تعداد مقالات: 1
1. بازتولید ساختار رانتی در ایران

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 203-221

نسرین قنواتی؛ مجید وحید؛ احمد ساعی؛ سید علیرضا ازغندی