نویسنده = حسن زاده، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارائه چارچوبی جهت تبیین شبکة ارزش خدمات در فضای مجازی: رویکرد تحلیل چارچوب

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 303-324

شعبان الهی؛ حسین ابراهیمیان؛ علیرضا حسن زاده؛ بابک سهرابی