نویسنده = دریادل، احسان
تعداد مقالات: 1
1. برنامه مشارکتی ملّی مطابق با موافقت‌نامه پاریس: از نظر تا عمل

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 19-47

حجت میان آبادی؛ اعظم امینی؛ احسان دریادل