نویسنده = باقرپور، سجاد
تعداد مقالات: 1
1. طرح ارز بنزین (پترول کوین)

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 331-334

سجاد باقرپور؛ نیما شمساپور