نویسنده = سرفرازی، مهرزاد
تعداد مقالات: 1
1. جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 1-48

همایون حمیدی؛ مهرزاد سرفرازی