نویسنده = کاوسی، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. جهانی شدن و توسعه منابع انسانی (مقایسه تطبیقی 62 کشور جهان)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 79-108

اسماعیل کاوسی؛ فخر الدین احمدی