نویسنده = الوانی، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. جهانی شدن مدیریت

دوره 2، شماره 2، بهار 1390، صفحه 1-18

سید مهدی الوانی