نویسنده = بدریکوهی، احسان
1. به سوی نسل چهارمی از نظریه های انقلابی (ترجمه)

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 381-442

احسان بدریکوهی