نویسنده = هاتفی راد، لیدا
تعداد مقالات: 1
1. جهانی‌شدن فرهنگ و بازاندیشی تعاملات جنسی (مورد مطالعه، جوانان شهر یزد)

دوره 5، شماره 14، بهار 1393، صفحه 175-204

مهناز فرهمند؛ ندا جواهرچیان؛ لیدا هاتفی راد