نویسنده = دهشیری، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. نظریه واقع‏‏‌گرایی و هم‏زما‏نی‏ بهبود روابط اقتصادی و سیاسی روسیه و ترکیه‏

دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 44-64

محبوبه روحی؛ نوذر شفیعی؛ محمد رضا دهشیری؛ رحمت حاجی مینه


2. جهانی شدن و نظام بین الملل

دوره 5، شماره 14، بهار 1393، صفحه 7-44

محمدرضا دهشیری