نویسنده = زالی، نادر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر جهانی شدن بر توسعه ی شهری

دوره 4، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 1-16

نادر زالی؛ سمیه اشرفی