نویسنده = احمدی، علی محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر آزادسازی تجاری روی شاخص توسعه¬ی انسانی در کشورهای در حال توسعه

دوره 4، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 109-134

علی محمد احمدی؛ نسرین حضار مقدم