دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 11-442 (ویژه‌نامه انرژی و جامعه بخش ویژه انقلاب) 
11. طراحی الگوی کارکرد پژوهشی دانشگاه‌ها با رویکرد صنعت‌یاری

صفحه 231-253

زهرا غلامی؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسن رضا زین آبادی


14. تحلیل اخلاقی خدمت وظیفه سربازی از منظر نظریه های وظیفه گرا و پیامدگرا

صفحه 297-318

علیرضا سجادیه؛ رضا اکبری؛ حسین سرآبادانی؛ محمد صادق تراب زاده جهرمی


بخش ویژه انقلاب

18. ‌نظریه توسعه و انقلاب ایران (یک بحث انتقادی)

صفحه 363-379

سید جواد طاهایی گیلان