نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبخوان‌داری آبرفت ژرف درشت‌دانه؛ ارزنده تر از نفت سازوکاری برای پیشگیری از فاجعة مرگ همگانی بر اثر تشنگی [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 189-190]
 • آبخوان‌ها آبرفت ژرف درشت‌دانه؛ ارزنده تر از نفت سازوکاری برای پیشگیری از فاجعة مرگ همگانی بر اثر تشنگی [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 189-190]
 • آبدهی پایدار راهبردهای دستیابی به مدیریت پایدار آب‏ زیرزمینی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 261-275]
 • آبرفت‌ها آبرفت ژرف درشت‌دانه؛ ارزنده تر از نفت سازوکاری برای پیشگیری از فاجعة مرگ همگانی بر اثر تشنگی [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 189-190]
 • آتلانتیسم رفتارشناسی رأی دهی بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل متحد [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 165-182]
 • آثار خارجی آثار خارجی آموزش رسمی بر حفظ جنگل‌ها [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 17-34]
 • آثار زیست محیطی الزامات حقوقی امنیت انرژی با تأکید بر مخاطرات زیست محیطی در صنعت نفت و گاز [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 157-173]
 • آثار زیست‌محیطی بررسی آثار محیط‌زیستی گاز مشعل در ایران و اهمیت آن در راستای تعهدات کشور در توافق پاریس [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 133-154]
 • آداب و رسوم بررسی تاثیر رسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 39-62]
 • آرایش سیاسی درآمدی بر رویکرد آرایش سیاسی؛ به مثابه بستری برای ارتقای ظرفیت سیاستگذاری توسعه دولت [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 223-243]
 • آزادی ‌نظریه توسعه و انقلاب ایران (یک بحث انتقادی) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 363-379]
 • آزادی اقتصادی بررسی اثرهای متقابل آزادی و حکمرانی بر توسعۀ انسانی (رویکرد داده‌های تابلویی در دورۀ 1995ـ2015) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 135-155]
 • آزادسازی تجاری بررسی تأثیرات آزادسازی اقتصادی بر شاخص¬های کلان اقتصادی در ایران: با تأکید بر آزادسازی تجاری [دوره 4، شماره 10، 1392، صفحه 29-58]
 • آزادسازی تجاری بررسی اثر آزادسازی تجاری روی شاخص توسعه¬ی انسانی در کشورهای در حال توسعه [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 109-134]
 • آزادسازی تجاری رابطة امنیت ملی و تجارت بین‌الملل مطالعة موردی، امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تجارت بین‌الملل [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 109-142]
 • آزادسازی سیاسی در مصر بررسی عملکرد دولت مصر در پرتو نولیبرالیسم و جهانی شدن اقتصاد [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 203-225]
 • آزادی سیاسی بررسی اثرهای متقابل آزادی و حکمرانی بر توسعۀ انسانی (رویکرد داده‌های تابلویی در دورۀ 1995ـ2015) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 135-155]
 • آزادی و مقررات و بازهم سیاست گذاری عمومی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 11-20]
 • آسیای مرکزی منطقه گرایی ایران و آسیای مرکزی در پرتو جهانی شدن: طرحی برای جامعه بین الملل منطقه ای؟ [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 123-144]
 • آسیای مرکزی خیزش افراط گرایی در آسیای مرکزی؟ ثبات در هارتلند برای اورسیای امن [(مقالات آماده انتشار)]
 • آگاهی و رسانه‌های جمعی جهانی شدن و بحران هویت جوانان [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 89-110]
 • آلودگی جهانی ¬شدن، فرصت یا تهدید برای محیط ¬زیست [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 97-120]
 • آلودگی هوا تکامل روش معاینه فنی، روشی به منظور کنترل آلایندگی از خودروهای سواری در شهر تهران [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 227-231]
 • آلودگی هوا سطح زیست‌پذیری برای تن برهنۀ شهری؛ لباس یا کراوات؟! تحلیل سیاست‌گذاری مقابله با آلودگی هوای کلان‌شهرها با تکیه بر شهر تهران [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 329-345]
 • آلودگی هوا سیاست‌های زیست‌محیطی در خاورمیانه [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 349-359]
 • آمریکا بررسی روابط فرا آتلانتیک در گستره‌ی نظم جهانی پس از جنگ سرد [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 101-136]
 • آمریکا ایدئولوژی بدبینانه: سیاست خارجی ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 39-62]
 • آمریکا جابه جایی قدرت های بزرگ تا سال 2025 و پیامد سیاسی-امنیتی آن برای ایران [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 125-158]
 • آمریکا تبیین تاثیر و نقش بریکس برنظم جدید جهانی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 43-60]
 • آمریکا سنجشِ روابط دفاعیِ ایران و چین در دورۀ ریاست‌جمهوری حسن روحانی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 23-47]
 • آموزش جهانی شدن و توسعه منابع انسانی (مقایسه تطبیقی 62 کشور جهان) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 79-108]
 • آموزش تأثیر جهانی¬شدن بر نظام آموزش¬وپرورش (مطالعه¬ی تطبیقی انگلستان، ژاپن و امریکا) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 63-94]
 • آموزش ارزیابی وضعیت آموزش الکترونیکی کشور در عصر جهانی¬شدن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 117-148]
 • آموزش نقش آموزش بر رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و شدت انرژی: یک تحلیل بین کشوری [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 115-136]
 • آموزش آثار خارجی آموزش رسمی بر حفظ جنگل‌ها [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 17-34]
 • آموزشیاران چالش‌های آموزش بزرگسالان و راهکارهایی جهت بهبود: پژوهش زمینه‌ای [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 115-134]
 • آموزش الکترونیکی ارزیابی وضعیت آموزش الکترونیکی کشور در عصر جهانی¬شدن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 117-148]
 • آموزش بزرگسالان چالش‌های آموزش بزرگسالان و راهکارهایی جهت بهبود: پژوهش زمینه‌ای [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 115-134]
 • آموزش دیپلماسی چرا در ایران به دیپلمات‌های سلامت آموزش دیده بیش از پیش نیاز داریم؟ [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 341-343]
 • آموزش شهروندی جهانی جهانی شدن و ضرورت آموزش¬های شهروندی جهانی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 179-194]
 • آموزش عالی ارزیابی آموزش عالی کشور در فرآیند جهانی شدن [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 25-38]
 • آموزش عالی بررسی چند مدل سیاست فرهنگی در حوزه آموزش عالی (با تاکید بر تجارب سیاست فرهنگی در دانشگاه های اروپایی و ایالات متحده آمریکا) [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 125-144]
 • آموزش مجازی ارزیابی وضعیت آموزش الکترونیکی کشور در عصر جهانی¬شدن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 117-148]
 • آموزش¬وپرورش تأثیر جهانی¬شدن بر نظام آموزش¬وپرورش (مطالعه¬ی تطبیقی انگلستان، ژاپن و امریکا) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 63-94]
 • آموزش‌وپرورش عوامل اثرگذار بر نگهداشت معلمان نخبه و مستعد در دوره دوم متوسطه مدارس دولتی آموزش‌وپرورش شهر اردبیل در راستای سیاست‌های کلی((ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش)) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 95-111]
 • آموزش و پرورش آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن؛ چالش¬ها و راهبردهای مواجهه با آن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 153-196]
 • آموزش و پرورش ارزیابی دیدگاه مدیران و کارشناسان مرکز ملّی جهانی شدن پیرامون چالش های آموزشی- فرهنگی فراروی آموزش و پرورش در عرصه ی جهانی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 135-164]
 • آموزش ‏و پرورش تطبیقی مقایسه سیاست‏گذاری آموزشی ایران و ژاپن در مقطع ابتدایی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 113-132]
 • آموزش و پرورش و عصر اطلاعات بررسی پدیده جهانی شدن در عرصه‌ آموزش و پرورش در عصر اطلاعات [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 109-124]
 • آموزه‌های قرآنی آموزه¬های قرآن مهم¬ترین نیاز انسان معاصر [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 95-116]
 • آینده پژوهی آینده پژوهی با استفاده از تکنیک پویش محیطی [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 7-9]
 • آینده پژوهی تحلیلی آینده پژوهانه در بن مایه‌های سازنده‌ی تصاویر آینده [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 45-65]
 • آینده‌پژوهی آینده‌پژوهی، روندهای خدمات فضای مجازی ایران در فرایند تکنولوژیک جهانی شدن با روش دلفی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 92-123]
 • آینده‌پژوهی گزارش بافتاری از یک آینده‌پژوهی در ایران [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 11-15]
 • آینده‌پژوهی آیندۀ سوریه و فرصت‌ها و چالش‌های‌ آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 147-165]
 • آینده‌پژوهی.انرژی بررسی و تحلیل کاربست رهیافت سناریوسازی درآینده روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی دولت یازدهم و اتحادیه اروپا) [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 15-34]
 • آینده عراق سناریوهای پیشِ روی آیندۀ عراق و تحلیل دورنمای حقوقی، بین‌المللی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 73-91]
 • آینده‌نگاری ارزیابی نقادانه روش‌شناسی های آینده‌نگاری و آینده پژوهی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 157-184]
 • آینده‌نگری سطح زیست‌پذیری برای تن برهنۀ شهری؛ لباس یا کراوات؟! تحلیل سیاست‌گذاری مقابله با آلودگی هوای کلان‌شهرها با تکیه بر شهر تهران [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 329-345]
 • آینده¬نگری و تحولات پارادایم جهانی شدن و سهم و نقش جمهوری اسلامی ایران در آن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 125-152]
 • آینده‌های مطلوب تحلیلی آینده پژوهانه در بن مایه‌های سازنده‌ی تصاویر آینده [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 45-65]

ا

 • ایالات متحده افول هژمونی آمریکا: معنای انتقال قدرت در نظام جهانی و الزامات سیاستگذاری [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 51-66]
 • ایالات متحده آمریکا تأثیر دیپلماسی اقتصادی پسا مدرن بر تحقق اهداف اقتصاد داخلی ایالات متحده آمریکا (2012-2009) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 93-113]
 • ابرخشکسالی راهبردهای دستیابی به مدیریت پایدار آب‏ زیرزمینی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 261-275]
 • ابعاد اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی سرمایه اجتماعی طراحی الگو‌ی بهبود سطح سرمایه¬ی اجتماعی شهروندان در عصر جهانی شدن [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 1-30]
 • ابعاد جهانی شدن جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-48]
 • ابعاد جهانی شدن سنجش و تحلیل میزان ادغام کلان‌شهرهای تهران و استانبول در فرایند جهانی شدن [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 137-162]
 • ابعاد مدیریت منابع انسانی ضرورت های مدیریت استراتژیک فرهنگی در حوزه های علمیه در عصرجهانی شدن [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 19-46]
 • اتحادیه اروپا بررسی و تحلیل کاربست رهیافت سناریوسازی درآینده روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی دولت یازدهم و اتحادیه اروپا) [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 15-34]
 • اتحادیه اروپا تأثیر برجام بر همکاری‌های امنیتی اتحادیه‌ اروپا و ایران [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 35-50]
 • اتحادیه‌ی اروپا بررسی روابط فرا آتلانتیک در گستره‌ی نظم جهانی پس از جنگ سرد [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 101-136]
 • اتحادیه‌ی اروپا سیاست خارجی ایران در دولت اصلاحات نسبت به اتحادیه اروپا از منظر سازه‌انگاری [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 40-92]
 • اجرای خط‌مشی مسائل غامض و تناقضات اجرای خط‌مشی فرهنگی ناحیه‌ای: شیوه‌های حکمرانی، قدرت تصمیم‌گیری، نتیجه خط‌مشی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 249-277]
 • احتجاجات اخلاقی تحلیل اخلاقی خدمت وظیفه سربازی از منظر نظریه های وظیفه گرا و پیامدگرا [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 297-318]
 • احساس امنیت اقتصادی بازنمایی رابطه بین نگرش به دولت و شهروندی اجتماعی فعال [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 157-177]
 • اخلاق هنجاری تحلیل اخلاقی خدمت وظیفه سربازی از منظر نظریه های وظیفه گرا و پیامدگرا [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 297-318]
 • ادارة محیط زیست غلبه بر تراژدی برآمده از مشکلات فوق بدخیم: محدود ساختن منافع شخصی آینده برای بهبود وضعیت تغییرات اقلیمی جهانی(قسمت دوم) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 327-350]
 • اداره محیط زیست غلبه بر تراژدی برآمده از مشکلات فوق بدخیم: محدود ساختن منافع شخصی آینده برای بهبود وضعیت تغییرات اقلیمی جهانی [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 269-292]
 • ادیان مطالعة تطبیقی در مواجهة جهان اسلام با جهان محلّی گرایی [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 83-108]
 • ادبیات ادبیات تطبیقی، سهم ادیبان در فرایند جهانی شدن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 33-48]
 • ادبیات تطبیقی ادبیات تطبیقی، سهم ادیبان در فرایند جهانی شدن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 33-48]
 • ادبیات جهانی ادبیات تطبیقی، سهم ادیبان در فرایند جهانی شدن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 33-48]
 • ایدئولوژی بدبینانه ایدئولوژی بدبینانه: سیاست خارجی ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 39-62]
 • ایدئولوژی رهبری بسیج به سوی نسل چهارمی از نظریه های انقلابی (ترجمه) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 381-442]
 • ایران بررسی اثرهای پویای جهانی‌شدن تجارت بر واردات صنایع ماشین‌آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی در ایران [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 79-103]
 • ایران فهم هرمنوتیکی تقابل ایران و غرب در عصر جهانی شدن [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 101-138]
 • ایران جایگاه ایران در جامعه اطلاعاتی جهانی [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 7-38]
 • ایران ایران و روابط با افغانستان پس از توافق هسته ای دوره ای جدید برای تعامل سازنده؟ [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 193-204]
 • ایران منطقه گرایی ایران و آسیای مرکزی در پرتو جهانی شدن: طرحی برای جامعه بین الملل منطقه ای؟ [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 123-144]
 • ایران بررسی اسناد بالادستی و موانع بهره وری انرژی در بخش ساختمان ایران [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 131-142]
 • ایران گزارش بافتاری از یک آینده‌پژوهی در ایران [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 11-15]
 • ایران سناریوهای ایران در سال ۱۳۹۶ [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 145-153]
 • ایران سنجشِ روابط دفاعیِ ایران و چین در دورۀ ریاست‌جمهوری حسن روحانی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 23-47]
 • ایران مقایسه‌ ساختار مدیریت بحران‌ در ایران، ژاپن، هند و ترکیه [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 245-289]
 • ایران ایران – عربستان؛ طرح الگوی تنش زدایی با محوریت مناقشات منطقه ای [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 167-185]
 • ایران نگاهی دوباره به انقلاب اسلامی ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 11-14]
 • ایران انتخابات، جناح های سیاسی و صلح پاراسیاسی در ایران؛ نمایندگان شکاف های سیاسی یا کارگزاران صلح؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایران آیندۀ سوریه و فرصت‌ها و چالش‌های‌ آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 147-165]
 • ایران نگاهی دوباره به انقلاب ایران (3) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 11-15]
 • ایران نگاهی دوباره به انقلاب ایران (4) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 11-15]
 • ایران تحلیل رابطه بین مشارکت سیاسی و تخصیص منابع در ایران [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 21-44]
 • ایران اولویتبندی انواع انرژی در ایران با هدف افزایش امنیت انرژی در افق 1404 هجری خورشیدی (با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 135-157]
 • ایران مقایسه سیاست‏گذاری آموزشی ایران و ژاپن در مقطع ابتدایی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 113-132]
 • ایران ارائه مدل بهبود یافته دسته‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 215-233]
 • ایران سناریوهای پیش روی ایران در بحران‌های سوریه و عراق و راهبردهای برون‌رفت از آن‌ها [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 283-305]
 • ارتباطات سیاسی شبکه قدرت و ارتباطات سیاسی در سطوح محلی [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 87-104]
 • ارتباط دانشگاه و صنعت طراحی الگوی کارکرد پژوهشی دانشگاه‌ها با رویکرد صنعت‌یاری [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 231-253]
 • ارتباط مؤثر کارکرد شبکه های اجتماعی مجازی در عصر جهانی شدن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 49-78]
 • ارزیابی عملکرد ارزیابی آموزش عالی کشور در فرآیند جهانی شدن [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 25-38]
 • ارزشیابی رئالیستی ارزیابی تئوری برنامه سیاست های ضد فساد درایران بعد از انقلاب [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 179-201]
 • ارزش افزوده بررسی و تحلیل تاثیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بر شاخص های کلان اقتصادی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 137-158]
 • ارزش‌های آسیایی ارزش های آسیایی؛ تقدم «توسعه» بر«حقوق بشر» [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 39-54]
 • از جا کندگی جهانی شدن و ارتباطات؛ زمینه‌ها و چشم‌اندازهای نظری [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 6-33]
 • ازدواج نقش ماهواره‌ در تغییر تصور ذهنی جوانان تهرانی از ازدواج [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 263-287]
 • اساسنامه سیاست خارجی راهبردی ازوزارت تا سفارت،مروری برنقش وزارت خارجه [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 199-206]
 • اساسنامه رم ارزیابی چالشهای نظری و فلسفی دیوان کیفری بینالمللی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 73-108]
 • استانبول سنجش و تحلیل میزان ادغام کلان‌شهرهای تهران و استانبول در فرایند جهانی شدن [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 137-162]
 • استراتژی توسعه¬ی صادرات غیر نفتی دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی توسعه¬گرا؛ ابزارهای موفقیت راهبرد توسعه¬ای ج.ا.ا. در اقتصاد جهانی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 67-86]
 • استراتژی مدیریت منابع انسانی و نوآوری در توسعه منابع انسانی جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-48]
 • استراتژیهای توسعه درآمدی بر رویکرد آرایش سیاسی؛ به مثابه بستری برای ارتقای ظرفیت سیاستگذاری توسعه دولت [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 223-243]
 • استقلال خواهی تمایلات جدایی طلبانه در اروپا ؛ریشه ها و روندها (مطالعه موردی اسکاتلند و کاتالانیا) [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 145-164]
 • اسرائیل سنجشِ روابط دفاعیِ ایران و چین در دورۀ ریاست‌جمهوری حسن روحانی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 23-47]
 • اسطوره‌های فرهنگی پویایی فرهنگی جهانی شدن، اسطوره‌های فرهنگی جهانی شدن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 197-213]
 • اسکاتلند تمایلات جدایی طلبانه در اروپا ؛ریشه ها و روندها (مطالعه موردی اسکاتلند و کاتالانیا) [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 145-164]
 • اسکاندیناوی شورای نوردیک و سیاستگذاری ساخت تصویر ملی و برندینگ بین المللی ؛ دریچۀ خوشبختی به جهان معاصر [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 75-91]
 • اسکن محیطی آینده پژوهی با استفاده از تکنیک پویش محیطی [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 7-9]
 • اسلام مطالعة تطبیقی در مواجهة جهان اسلام با جهان محلّی گرایی [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 83-108]
 • اسلام اخوانی گفتمان انقلاب اسلامی ایران و الزامات اشاعه ارزش های آن در عصر جهانی شدن بر اساس نظریه گفتمان لاکلا و موفه [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 85-110]
 • اسلام سلفی گفتمان انقلاب اسلامی ایران و الزامات اشاعه ارزش های آن در عصر جهانی شدن بر اساس نظریه گفتمان لاکلا و موفه [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 85-110]
 • اسلام شیعی گفتمان انقلاب اسلامی ایران و الزامات اشاعه ارزش های آن در عصر جهانی شدن بر اساس نظریه گفتمان لاکلا و موفه [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 85-110]
 • اسناد بالادستی بررسی اسناد بالادستی و موانع بهره وری انرژی در بخش ساختمان ایران [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 131-142]
 • اسناد و قوانین بالادستی بررسی سیاست‌گذاری صنعت گردشگری در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 93-112]
 • اشتغال بررسی و تحلیل تاثیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بر شاخص های کلان اقتصادی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 137-158]
 • اصالت‌اجتماع ارزش های آسیایی؛ تقدم «توسعه» بر«حقوق بشر» [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 39-54]
 • اصلاحات اقتصادی در مصر بررسی عملکرد دولت مصر در پرتو نولیبرالیسم و جهانی شدن اقتصاد [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 203-225]
 • اصلاحات مالی دولت، توسعه و اصلاحات مالی در فضای جهانی شده [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 115-148]
 • اصلاح ماده(3) برنامه چهارم توسعه معرفی و کاربست نظریه عقلانیت اسنلن در سیاستگذاری [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 111-129]
 • اصل تمایز برنامه مشارکتی ملّی مطابق با موافقت‌نامه پاریس: از نظر تا عمل [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 19-47]
 • اصل عدم مداخله مبانی حقوقی مداخله در کشور سوریه در چهارچوب دکترین‌های نو: نظریه مسوءولیت حمایت [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 197-224]
 • اصل عدم واپس گرایی برنامه مشارکتی ملّی مطابق با موافقت‌نامه پاریس: از نظر تا عمل [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 19-47]
 • اصول راهبردی پیش‌گیری از جرم پیش‌گیری از جرایم رایانه‌ای از رهیافت‌های نظری تا رهیافتِ جهانی در پرتو رهنمود پیش‌گیری از جرمِ سازمان ملل متحد [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 189-216]
 • اعتماد مشتری طراحی مدل راهبردی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداری مشتریان نمونه در صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 73-93]
 • اعتماد نهادی بازنمایی رابطه بین نگرش به دولت و شهروندی اجتماعی فعال [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 157-177]
 • افراطگرایی خیزش افراط گرایی در آسیای مرکزی؟ ثبات در هارتلند برای اورسیای امن [(مقالات آماده انتشار)]
 • افغانستان ایران و روابط با افغانستان پس از توافق هسته ای دوره ای جدید برای تعامل سازنده؟ [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 193-204]
 • افغانستان و ایران استراتژی‌های کارآمدسازی اقتصاد سیاسیِ منطقه‌ای افغانستان و ایران بر مبنای تحلیل سیستمیِ نقش بندر چابهار [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 95-124]
 • افکار عمومی و بازهم سیاست گذاری عمومی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 11-20]
 • اقتصاد تعامل اقتصاد، سیاست خارجی و امنیت دولت ذره ای قطر [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 7-39]
 • اقتصاد جهانی بررسی تحلیلی پدیده جهانی شدن با تمرکز بر حوزه فرهنگ [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 63-96]
 • اقتصاد دانش بنیان سیاستگذاری عمومی مناسب برای یک اقتصاد دانش بنیان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 209-235]
 • اقتصادسیاسی تاثیر دولت رانتیر بر فرایند خصوصی سازی؛ مطالعه موردی ایران بعد از انقلاب(1357 - 1397) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 69-91]
 • اقتصاد سیاسی دولت، توسعه و اصلاحات مالی در فضای جهانی شده [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 115-148]
 • اقتصاد سیاسی الگوی حکمرانی خوب: چارچوبی برای تحلیل اقتصاد سیاسی دولت هاشمی رفسنجانی(1368-1376) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 207-228]
 • اقتصادِ سیاسی مدلِ داده‌بنیاد بررسی جامعه‌شناختی حکمرانی آب در بحرانِ دریاچه‌ی ارومیه [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 53-72]
 • اقتصاد سیاسی جدید بین‌الملل تأثیر دیپلماسی اقتصادی پسا مدرن بر تحقق اهداف اقتصاد داخلی ایالات متحده آمریکا (2012-2009) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 93-113]
 • اقتصاد سیاسی جهانی دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی توسعه¬گرا؛ ابزارهای موفقیت راهبرد توسعه¬ای ج.ا.ا. در اقتصاد جهانی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 67-86]
 • اقتصادی سیاسی منطقه‌ای استراتژی‌های کارآمدسازی اقتصاد سیاسیِ منطقه‌ای افغانستان و ایران بر مبنای تحلیل سیستمیِ نقش بندر چابهار [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 95-124]
 • اقتصادی و سیاسی فناوری¬های نوین اطلاعاتی و مدیریت جهانی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 1-28]
 • اقدام متقابل بررسی اثر وجود کشور رقیب و امکان اقدام متقابل در نتایج تحریمها؛ نمونه موردی تحریم ایران [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 179-200]
 • ایکائو سوانح هوایی و تأثیر آن برتوسعه¬ی صنعت گردش¬گری ایران در عرصه¬ی جهانی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 149-177]
 • اکیومناپلیس نقد و بازنگری نظریه اکیومناپلیس با تاکید بر مفهوم جهانی شدن شهرها [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 73-92]
 • الگوی اسلامی–ایرانی پیشرفت مفهوم‌پردازی حکمرانی مسولانه مبتنی بر فناوری اطلاعات در جهت نیل به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 193-213]
 • الگوی اسلامی پیشرفت مبانی پایداری زیست محیطی زنجیرۀ تأمین با رویکرد الگوی اسلامی پیشرفت [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 93-110]
 • الگوی بهبود سرمایه اجتماعی طراحی الگو‌ی بهبود سطح سرمایه¬ی اجتماعی شهروندان در عصر جهانی شدن [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 1-30]
 • الگوی تصحیح خطای برداری بررسی تأثیرات آزادسازی اقتصادی بر شاخص¬های کلان اقتصادی در ایران: با تأکید بر آزادسازی تجاری [دوره 4، شماره 10، 1392، صفحه 29-58]
 • الگوی دولت اقتدارگرای سکولار اسلام گرایی در قرن بیستم: تداوم‌ها و گسست‌ها [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 150-187]
 • الگوی سیستمی نقش متغیرهای داخلی در سیاستگذاری مذاکرات هسته ای دولت یازدهم [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 271-289]
 • امید به زندگی جهانی شدن و توسعه منابع انسانی (مقایسه تطبیقی 62 کشور جهان) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 79-108]
 • امر سیاسی امر سیاسی در عصر پَساجهانی شدن (بازخوانی آرا و نظرات ژاک رانسیر) [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 7-40]
 • امر عقلانی و امر عقلایی حقوق بشر در بستر گفت و گوهای میان فرهنگی: نسبی‌گرایی فرهنگی و سازوکار امر عقلایی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 43-54]
 • امنیت تحول مفهوم امنیت در ناتو پس از جنگ سرد براساس مکتب کپنهاگ [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 6-42]
 • امنیت مفهوم امنیت انسانی وابعاد سیاست گذارانه آن [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 367-374]
 • امنیت." درآمدی تحلیلی بر مسئله شناسی در سیاستگذاری امنیتی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 279-296]
 • امنیت آبی آبرفت ژرف درشت‌دانه؛ ارزنده تر از نفت سازوکاری برای پیشگیری از فاجعة مرگ همگانی بر اثر تشنگی [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 189-190]
 • امنیت انرژی تغییر اهمیت راهبردی منابع نفتی و پیامدهای آن از نظر سیاستگذاری [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 241-250]
 • امنیت انرژی مطالعه تطبیقی راهبردهای کلان انرژی در ایران و کشورهای منتخب [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 201-224]
 • امنیت انرژی چارچوب تأثیر مؤلفه‌های امنیت انرژی بر مدل‌های عرضۀ بهینۀ انرژی با تکیه بر روش تلفیقی سناریو و مدل‌های تصادفی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 49-66]
 • امنیت انرژی اولویتبندی انواع انرژی در ایران با هدف افزایش امنیت انرژی در افق 1404 هجری خورشیدی (با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 135-157]
 • امنیت انسانی مفهوم امنیت انسانی وابعاد سیاست گذارانه آن [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 367-374]
 • امنیت تقاضای انرژی بررسی بازارهای انرژی خزر به کمک معیار ترکیبی امنیت تقاضای انرژی کشورهای ناحیه خزر در سال 2015 و افق 2030 [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 67-84]
 • امنیت ملی رابطة امنیت ملی و تجارت بین‌الملل مطالعة موردی، امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تجارت بین‌الملل [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 109-142]
 • امنیت ملی اولویت‌بندی تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با روش تحلیل سلسله مراتبی( AHP) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 255-277]
 • امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران سناریوهای پیشِ روی آیندۀ عراق و تحلیل دورنمای حقوقی، بین‌المللی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 73-91]
 • ایمنی غذایی واکاوی راهبردی سیاستگذاری ایمنی غذایی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 159-179]
 • امور خارجه سیاست خارجی راهبردی ازوزارت تا سفارت،مروری برنقش وزارت خارجه [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 199-206]
 • اینتر نت بررسی تاثیر رسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 39-62]
 • انتقال آب اعتمادپذیری سیاست‌های پروژه محور؛ (ارزیابی ریسک گزین ههای تأمین آب مشهد و تعیین اولویت آنها) [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 71-86]
 • انتقال قدرت افول هژمونی آمریکا: معنای انتقال قدرت در نظام جهانی و الزامات سیاستگذاری [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 51-66]
 • انتقال و توسعه فناوری مقایسۀ ظرفیت قراردادهای بالادستی نفت از منظر انتقال و توسعۀ فناوری با رویکرد عوامل حیاتی موفقیت [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 19-48]
 • انرژی جهانی سازی بخش انرژی از مسیر گات و سازمان تجارت جهانی [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 107-132]
 • انرژی تأثیر برجام بر همکاری‌های امنیتی اتحادیه‌ اروپا و ایران [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 35-50]
 • انرژی های تجدیدپذیر بررسی و تحلیل تاثیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بر شاخص های کلان اقتصادی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 137-158]
 • انسان آموزه¬های قرآن مهم¬ترین نیاز انسان معاصر [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 95-116]
 • انقلاب نگاهی دوباره به انقلاب اسلامی ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 11-14]
 • انقلاب نگاهی دوباره به انقلاب اسلامی ایران (2) [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 11-14]
 • انقلاب دیباچه‌ای بر ارزیابی عملکرد انقلاب اسلامی ایران در بنیان‌گذاری [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 289-292]
 • انقلاب ‌نظریه توسعه و انقلاب ایران (یک بحث انتقادی) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 363-379]
 • انقلاب به سوی نسل چهارمی از نظریه های انقلابی (ترجمه) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 381-442]
 • انقلاب بازاندیشی در مورد انقلاب ها: ترکیب سرچشمه ها، فرایندها و برایندها (ترجمه) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 377-402]
 • انقلاب اسلامی نگاهی دوباره به انقلاب ایران (4) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 11-15]
 • انقلاب اسلامی درآمدی دیگر بر انقلاب اسلامی (5) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 11-18]
 • انقلاب اسلامی ایران تحلیل گفتمان سیاستهای قومی پس از انقلاب اسلامی ( با تاکید بر دوره 1368-1376) [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 111-124]
 • انقلاب اسلامی ایران نگاهی دوباره به انقلاب اسلامی ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 11-14]
 • انقلاب اسلامی ایران نگاهی دوباره به انقلاب اسلامی ایران (2) [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 11-14]
 • انقلاب اسلامی ایران نگاهی دوباره به انقلاب ایران (3) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 11-15]
 • انقلاب اطلاعات جهانی‌‌‌‌شدن و مواضع فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از منظر نظریه‌ی ساختار– کارگزار [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 130-166]
 • انقلاب های اصلاحی بازاندیشی در مورد انقلاب ها: ترکیب سرچشمه ها، فرایندها و برایندها (ترجمه) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 377-402]
 • انقلاب های انتخاباتی بازاندیشی در مورد انقلاب ها: ترکیب سرچشمه ها، فرایندها و برایندها (ترجمه) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 377-402]
 • انواع انرژی اولویتبندی انواع انرژی در ایران با هدف افزایش امنیت انرژی در افق 1404 هجری خورشیدی (با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 135-157]
 • اهمیت راهبردی منابع نفتی تغییر اهمیت راهبردی منابع نفتی و پیامدهای آن از نظر سیاستگذاری [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 241-250]
 • اوج نفت تغییر اهمیت راهبردی منابع نفتی و پیامدهای آن از نظر سیاستگذاری [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 241-250]
 • ائتلاف برای صلح سیاست خارجی ایران در دولت اصلاحات نسبت به اتحادیه اروپا از منظر سازه‌انگاری [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 40-92]

ب

 • بازاریابی راهکارهای توسعه ی صادرات کالاهای فرهنگی درعصر جهانی شدن [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 41-72]
 • بازا رگاز ایران جایگاه تنظیم‌گری در فرایند خصوصی‌سازی صنعت گاز، مطالعه موردی: بازار گاز ایران [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 225-247]
 • بازارهای انرژی بررسی بازارهای انرژی خزر به کمک معیار ترکیبی امنیت تقاضای انرژی کشورهای ناحیه خزر در سال 2015 و افق 2030 [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 67-84]
 • بازارهای رقابت‌پذیر جایگاه تنظیم‌گری در فرایند خصوصی‌سازی صنعت گاز، مطالعه موردی: بازار گاز ایران [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 225-247]
 • بازارهای رقابت‌ناپذیر جایگاه تنظیم‌گری در فرایند خصوصی‌سازی صنعت گاز، مطالعه موردی: بازار گاز ایران [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 225-247]
 • بازاندیشی جهانی‌شدن فرهنگ و بازاندیشی تعاملات جنسی (مورد مطالعه، جوانان شهر یزد) [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 175-204]
 • بازدارندگی مشروع راهبرد ایران در فناوری غنی سازی اورانیوم: دلایل و پیامدها [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 175-191]
 • بازده بورس اثر تغییرات قیمت نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران به‌وسیله آزمون هم انباشتگی غیرخطی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 159-177]
 • بازرگانی بین الملل تحلیلی سیاستی بر محیط توسعۀ همکاری‌های تجاری ـ اقتصادی میان ایران و فرانسه [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 207-237]
 • بازسازی هویت "بررسی نقش جهانی شدن در شکل گیری" " خاص گرائی های فرهنگی" [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 121-144]
 • بازیگران سیمای نظام بین‏الملل در منشور مدینه [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 139-176]
 • بازیگران غیردولتی دایاسپوراها بازیگران با نفوذ عصر جهانی شدن: تبیینی نظری و تحلیلی موردی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 93-114]
 • بازیگران فراملی بازیگران ملی و فراملی در روند جهانی شدن [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 45-82]
 • بازیگران ملی بازیگران ملی و فراملی در روند جهانی شدن [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 45-82]
 • بازیگران منطقه‌ای بین‌المللی جهانی شدن و نظام بین الملل [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 7-44]
 • بازنمایی تأثیر هویت نقشی بر راهبردهای تصمیم‌گیری درمورد پروندۀ هسته‌ای و بازنمایی آن در دورۀ روحانی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 187-206]
 • بازی‌های رایانه‌ای وضعیت بازی‌های رایانه‌ای در ایران و جهان سیاست¬ها، رویکردها و سازمان¬های دست¬اندرکار [دوره 4، شماره 10، 1392، صفحه 161-193]
 • بالادستی آسیب شناسی و ارائه راهکارهای توسعه صنعت بالادستی نفت در ایران [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 229-239]
 • باور دینی آموزه¬های قرآن مهم¬ترین نیاز انسان معاصر [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 95-116]
 • بحران بانکی سیاست‌های اقتصادی برای مقابله با بحرانهای بانکی [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 53-69]
 • بحران سوریه واکاوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه: چالش‌ها و پیامدها [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 125-146]
 • بحران مالی سیاست‌های اقتصادی برای مقابله با بحرانهای بانکی [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 53-69]
 • بحران مالی- اقتصاد جهانی بحران اقتصاد جهانی و تأثیر‌‌ آن بر اعتماد سیاسی شهروندان به کشورهای اتحادیه‌ی اروپا [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 167-198]
 • بحران‌های حکومتی به سوی نسل چهارمی از نظریه های انقلابی (ترجمه) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 381-442]
 • بحران های منطقه ای ایران – عربستان؛ طرح الگوی تنش زدایی با محوریت مناقشات منطقه ای [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 167-185]
 • بحران هویت جهانی شدن و بحران هویت جوانان [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 89-110]
 • بدافزار مدل‌سازی و تحلیل راهبردی مناقشه نویسندگان بدافزار و تحلیل گران سامانه‌های امنیتی با استفاده از نظریه بازی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 19-41]
 • بریتانیا رفتارشناسی رأی دهی بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل متحد [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 165-182]
 • برجام بررسی و تحلیل کاربست رهیافت سناریوسازی درآینده روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی دولت یازدهم و اتحادیه اروپا) [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 15-34]
 • برجام تأثیر برجام بر همکاری‌های امنیتی اتحادیه‌ اروپا و ایران [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 35-50]
 • برجام سنجشِ روابط دفاعیِ ایران و چین در دورۀ ریاست‌جمهوری حسن روحانی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 23-47]
 • برجام بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای شریک عمده تجاری [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 49-68]
 • برجام پرسش‌های پیرامون سیاست انرژی و آیندۀ تحریم [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 15-18]
 • بریکس تبیین تاثیر و نقش بریکس برنظم جدید جهانی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 43-60]
 • برنامه ریزی آینده پژوهی و سناریونگاری برای برنامه ریزی توسعه محله ای بر پایه تحلیل سیستمی با مطالعه محله سنگلج تهران [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 15-29]
 • برنامه ریزی بررسی سیاست‌گذاری صنعت گردشگری در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 93-112]
 • برنامه ریزی پایدار فضایی تحلیل دیدگاه‌های برنامه‌ریزی و پیشرفت پایدار فضایی با تأکید بر تقویت شهر‌های کوچک [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 177-203]
 • برنامه‌ریزی راهبردی بررسی و تحلیل کاربست رهیافت سناریوسازی درآینده روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی دولت یازدهم و اتحادیه اروپا) [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 15-34]
 • برنامه مشارکت ملی برنامه مشارکتی ملّی مطابق با موافقت‌نامه پاریس: از نظر تا عمل [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 19-47]
 • برنامه هسته‌ای بررسی و تحلیل کاربست رهیافت سناریوسازی درآینده روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی دولت یازدهم و اتحادیه اروپا) [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 15-34]
 • برندینگ شورای نوردیک و سیاستگذاری ساخت تصویر ملی و برندینگ بین المللی ؛ دریچۀ خوشبختی به جهان معاصر [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 75-91]
 • بعد کلان شاخص‌های فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بعد کلان از دیدگاه نخبگان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 133-158]
 • بقاء تعامل اقتصاد، سیاست خارجی و امنیت دولت ذره ای قطر [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 7-39]
 • بلایا تاب آوری ملی: مروری بر ادبیات تحقیق [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 293-310]
 • بین المللی شدن ارزیابی آموزش عالی کشور در فرآیند جهانی شدن [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 25-38]
 • بین المللی شدن دانشگاه امکانسنجی بین المللی شدن دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران (مطالعه موردی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران) [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 41-63]
 • بین‌الملل‌گرایی لیبرال راهبرد سیاست خارجی ترامپ: هیبرید نوانزواگرایی-واقع‌گرایی [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 269-283]
 • بندر چابهار استراتژی‌های کارآمدسازی اقتصاد سیاسیِ منطقه‌ای افغانستان و ایران بر مبنای تحلیل سیستمیِ نقش بندر چابهار [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 95-124]
 • بنزین طرح ارز بنزین (پترول کوین) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 331-334]
 • بهار بررسی تطبیقی پیام‌های جهانی در شعر بهار و شوقی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 129-156]
 • بهترین تجربه‌های جهانی ارائه الگوی توسعه شبکه‌های دانش در هاب‌های پژوهش و فناوری صنعت نفت با استفاده از الگوهای جهانی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 55-78]
 • بهره‌وری انرژی بررسی اسناد بالادستی و موانع بهره وری انرژی در بخش ساختمان ایران [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 131-142]
 • بهینه‌سازی مصرف سوخت رشد واردات بنزین در ایران و سیاست های کنترل آن [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 177-184]
 • بودجه‌ریزی خوب تبیین عناصر حکمرانی خوب در سیاست‌گذاری نظام بودجه‌ریزی کشور [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 31-52]

پ

 • پایداری مساله‌شناسی پایداری در منطقه آزاد اروند [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 327-337]
 • پایداری دیباچه‌ای بر ارزیابی عملکرد انقلاب اسلامی ایران در بنیان‌گذاری [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 289-292]
 • پارادایم پارادایم جهانی شدن و سهم و نقش جمهوری اسلامی ایران در آن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 125-152]
 • پارادیپلماسی پارادیپلماسی در عصر جهانی شدن: بررسی موردی دیپلماسی شهری [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 34-54]
 • پاسخ گویی توصیه‌های سیاستی موانع تحقق‌پذیری حکمرانی خوب در ادارۀ امور عمومی (مطالعۀ موردی: فرمانداری و شهرداری شهرستان مینودشت) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 113-133]
 • پالایشگاه رشد واردات بنزین در ایران و سیاست های کنترل آن [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 177-184]
 • پیامد ها ارزیابی تئوری برنامه سیاست های ضد فساد درایران بعد از انقلاب [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 179-201]
 • پیام¬های جهانی پیام¬های جهانی شاعران معاصر: نیما یوشیج، قیصر امین¬پور [دوره 4، شماره 10، 1392، صفحه 87-102]
 • پیام‌های جهانی بررسی تطبیقی پیام‌های جهانی در شعر بهار و شوقی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 129-156]
 • پیچیدگی ریزگردها، قطع برق و پیچیدگی در استراتژیک‌ترین استان ایران (مقدمه‌ای بر تبیینی چند سطحی و بین‌رشته‌ای از حادثه قطع برق 23 بهمن 1395 و پدیده ریزگردها در استان خوزستان) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 311-324]
 • پرونده الکترونیک سلامت تعارض منافع، آفتی جدی در نظام سلامت [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 335-340]
 • پژوهش کیفی تحلیلی آینده پژوهانه در بن مایه‌های سازنده‌ی تصاویر آینده [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 45-65]
 • پَساپسامدرنیسم امر سیاسی در عصر پَساجهانی شدن (بازخوانی آرا و نظرات ژاک رانسیر) [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 7-40]
 • پَساجهانی‌ شدن امر سیاسی در عصر پَساجهانی شدن (بازخوانی آرا و نظرات ژاک رانسیر) [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 7-40]
 • پَسامدرنیسم متأخر امر سیاسی در عصر پَساجهانی شدن (بازخوانی آرا و نظرات ژاک رانسیر) [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 7-40]
 • پس‌نگری طراحی و پیاده سازی مدل مرجع پس‌نگری برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت(CSF) خدمات دولت الکترونیکی در ایران [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 205-240]
 • پیشرفت فنّاوری آموزه¬های قرآن مهم¬ترین نیاز انسان معاصر [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 95-116]
 • پیمان‏نامه مدینه سیمای نظام بین‏الملل در منشور مدینه [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 139-176]
 • پویایی فرهنگی پویایی فرهنگی جهانی شدن، اسطوره‌های فرهنگی جهانی شدن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 197-213]
 • پیوست جهانی شدن و ارتباطات؛ زمینه‌ها و چشم‌اندازهای نظری [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 6-33]
 • پویش محیطی آیندۀ حکمرانی در عرصۀ تسهیلات عام‌المنفعه: عوامل کلیدی و روندهای نوظهور (مطالعه موردی: توزیع انرژی برق) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 109-132]
 • پول‌شویی تدوین الگوی مبارزه با پول‌شویی با استفاده از رویکرد خط‌مشی گذاری تعاملی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 43-68]
 • پیوند فضایی و پیوند مجازی نقد و بازنگری نظریه اکیومناپلیس با تاکید بر مفهوم جهانی شدن شهرها [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 73-92]

ت

 • تاب‌آوری تاب آوری ملی: مروری بر ادبیات تحقیق [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 293-310]
 • تاب‌آوری اجتماعی تاب آوری ملی: مروری بر ادبیات تحقیق [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 293-310]
 • تاب‌آوری ملی تاب آوری ملی: مروری بر ادبیات تحقیق [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 293-310]
 • تأثیرات بررسی تأثیرات جهانی شدن بر هنر معاصر غرب از (1960 تا زمان حاضر) [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 149-178]
 • تأثیر انقلاب مشروطه عوامل مؤثر بر جهانی شدن شعر و ادب فارسی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 165-184]
 • تاثیر جهانی شدن بر سازمانها ضرورت های مدیریت استراتژیک فرهنگی در حوزه های علمیه در عصرجهانی شدن [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 19-46]
 • تأثیر نوروز در جهانی شدن فرهنگ ایرانی عوامل مؤثر بر جهانی شدن شعر و ادب فارسی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 165-184]
 • تاریخ انقلاب انقلاب [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 253-288]
 • تامین آب اعتمادپذیری سیاست‌های پروژه محور؛ (ارزیابی ریسک گزین ههای تأمین آب مشهد و تعیین اولویت آنها) [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 71-86]
 • تأمین مالی تدوین مدل مالی مناسب برای نوسازی سیستم روشنایی معابر عمومی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 277-291]
 • تبادل فرهنگی عوامل مؤثر بر جهانی شدن شعر و ادب فارسی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 165-184]
 • تبلیغات تجاری چگونگی بازتاب"مؤلفه‌های فرهنگی جهانی‌شدن" در تبلیغات تجاری سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 157-176]
 • تثبیت قیمت ها معرفی و کاربست نظریه عقلانیت اسنلن در سیاستگذاری [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 111-129]
 • تجارت بین‌الملل رابطة امنیت ملی و تجارت بین‌الملل مطالعة موردی، امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تجارت بین‌الملل [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 109-142]
 • تجارت جهانی فرهنگ جهانی شدن و تجارت کالاهای فرهنگی کشور [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 47-72]
 • تجزیه و تحلیل انتقادی کلام سواد انتقادی رسانه در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی؛ اهمیت آگاهی بخشی انتقادی به زبان آموزان در عصر جهانی شدن فرهنگ [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 124-149]
 • تحریم بررسی اثر وجود کشور رقیب و امکان اقدام متقابل در نتایج تحریمها؛ نمونه موردی تحریم ایران [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 179-200]
 • تحریم پرسش‌های پیرامون سیاست انرژی و آیندۀ تحریم [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 15-18]
 • تحریم اقتصادی رابطة امنیت ملی و تجارت بین‌الملل مطالعة موردی، امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تجارت بین‌الملل [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 109-142]
 • تحریمهای ایران بررسی اثر وجود کشور رقیب و امکان اقدام متقابل در نتایج تحریمها؛ نمونه موردی تحریم ایران [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 179-200]
 • تحریم‌های اقتصادی بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای شریک عمده تجاری [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 49-68]
 • تحریم‌های آمریکا علیه ایران پرسش‌های پیرامون سیاست انرژی و آیندۀ تحریم [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 15-18]
 • تحصیل‌کردگان عوامل مؤثر بر جهانی شدن شعر و ادب فارسی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 165-184]
 • تحقیقات و فناوری تحلیلی بر چالشهای جهانی شدن در سازمان های دولتی ایران (مطالعه ی موردی: چهار وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت ـ معدن و تجارت و ورزش و جوانان) [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 17-40]
 • تحقیقات و فناوری شناسایی عوامل تسهیل‌کنندۀ شواهدمحور کردن فرایند خط‌مشی‌گذاری در حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 65-84]
 • تحلیل اثرات متقابل طراحی و پیاده سازی مدل مرجع پس‌نگری برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت(CSF) خدمات دولت الکترونیکی در ایران [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 205-240]
 • تحلیل اثرات متقاطع آینده پژوهی و سناریونگاری برای برنامه ریزی توسعه محله ای بر پایه تحلیل سیستمی با مطالعه محله سنگلج تهران [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 15-29]
 • تحلیل استراتژیک نبرد مدل سازی و تحلیل استراتژیک نبرد بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد نظریه بازی در حالت غیرهمکارانه [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 235-263]
 • تحلیل تم تبیین عناصر حکمرانی خوب در سیاست‌گذاری نظام بودجه‌ریزی کشور [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 31-52]
 • تحلیل‌ سیاسی غلبه بر تراژدی برآمده از مشکلات فوق بدخیم: محدود ساختن منافع شخصی آینده برای بهبود وضعیت تغییرات اقلیمی جهانی [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 269-292]
 • تحلیل‌ سیاسی غلبه بر تراژدی برآمده از مشکلات فوق بدخیم: محدود ساختن منافع شخصی آینده برای بهبود وضعیت تغییرات اقلیمی جهانی(قسمت دوم) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 327-350]
 • تحلیل سیستمی آینده پژوهی و سناریونگاری برای برنامه ریزی توسعه محله ای بر پایه تحلیل سیستمی با مطالعه محله سنگلج تهران [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 15-29]
 • تحلیل سلسله مراتبی اولویتبندی انواع انرژی در ایران با هدف افزایش امنیت انرژی در افق 1404 هجری خورشیدی (با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 135-157]
 • تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مفهوم و ابعاد « انگیزاننده‌های مهاجرت داوطلبانه متخصصان» صنعت نفت با تاکید بر نقش و کارکردهای مدیریت منابع انسانی: رویکردی سیاستی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 67-92]
 • تحلیل محیط تجاری تحلیلی سیاستی بر محیط توسعۀ همکاری‌های تجاری ـ اقتصادی میان ایران و فرانسه [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 207-237]
 • تحلیل مضمون تحلیلی آینده پژوهانه در بن مایه‌های سازنده‌ی تصاویر آینده [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 45-65]
 • تحولات عراق سناریوهای پیشِ روی آیندۀ عراق و تحلیل دورنمای حقوقی، بین‌المللی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 73-91]
 • تحولات فرهنگ بررسی جایگاه و تحولات فرهنگ در فرآیند جهانی¬شدن [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 153-180]
 • تحول اگزیستانس ‌نظریه توسعه و انقلاب ایران (یک بحث انتقادی) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 363-379]
 • تخصیص منابع تحلیل رابطه بین مشارکت سیاسی و تخصیص منابع در ایران [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 21-44]
 • تدبیراندیشی اقتصادی تأثیر دیپلماسی اقتصادی پسا مدرن بر تحقق اهداف اقتصاد داخلی ایالات متحده آمریکا (2012-2009) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 93-113]
 • ترامپ راهبرد سیاست خارجی ترامپ: هیبرید نوانزواگرایی-واقع‌گرایی [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 269-283]
 • ترکیه مقایسه‌ ساختار مدیریت بحران‌ در ایران، ژاپن، هند و ترکیه [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 245-289]
 • تروریسم مبارزه با تروریسم؛ راهبردی مؤثر در تحقق صلح عادلانه جهانی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 77-114]
 • تروریسم تحول مفهوم امنیت در ناتو پس از جنگ سرد براساس مکتب کپنهاگ [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 6-42]
 • تساوی طلبی تحلیل اخلاقی خدمت وظیفه سربازی از منظر نظریه های وظیفه گرا و پیامدگرا [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 297-318]
 • تسه‌تونگ زندگی خصوصی «مائو تسه تونگ » [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 245-250]
 • تصاویر آینده تحلیلی آینده پژوهانه در بن مایه‌های سازنده‌ی تصاویر آینده [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 45-65]
 • تصمیم‌گیری جناح گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 229-248]
 • تصمیم‎گیری پابرجا ارائۀ الگویی برای نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های نوین صوتی ـ تصویری بر پایۀ روش تصمیم‌گیری پابرجا [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 119-136]
 • تصویر شورای نوردیک و سیاستگذاری ساخت تصویر ملی و برندینگ بین المللی ؛ دریچۀ خوشبختی به جهان معاصر [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 75-91]
 • تعارض منافع تعارض منافع، آفتی جدی در نظام سلامت [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 335-340]
 • تعاملات جنسی جهانی‌شدن فرهنگ و بازاندیشی تعاملات جنسی (مورد مطالعه، جوانان شهر یزد) [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 175-204]
 • تعامل سازنده راهبرد ایران در فناوری غنی سازی اورانیوم: دلایل و پیامدها [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 175-191]
 • تغییر بررسی تحلیلی پدیده جهانی شدن با تمرکز بر حوزه فرهنگ [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 63-96]
 • تغیرات اجتماعی جهانی شدن و فاصله نسلی (مطالعه جامعه شناختی فاصله نسلی: با تاکید بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات) [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 145-177]
 • تغییرات اجتماعی به سوی نسل چهارمی از نظریه های انقلابی (ترجمه) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 381-442]
 • تغییرات قیمت نفت اثر تغییرات قیمت نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران به‌وسیله آزمون هم انباشتگی غیرخطی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 159-177]
 • تغییر اقلیم غلبه بر تراژدی برآمده از مشکلات فوق بدخیم: محدود ساختن منافع شخصی آینده برای بهبود وضعیت تغییرات اقلیمی جهانی [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 269-292]
 • تغییر اقلیم غلبه بر تراژدی برآمده از مشکلات فوق بدخیم: محدود ساختن منافع شخصی آینده برای بهبود وضعیت تغییرات اقلیمی جهانی(قسمت دوم) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 327-350]
 • تفکیک ساختار تفکیک مالکیت و مدیریت در راستای حمایت از توسعۀ فناوری و صنعتی (مروری بر تجربۀ سازمان انرژی اتمی، هواـفضا، وزارت نیرو و ایدرو) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 349-365]
 • تقاضای واردات بررسی اثرهای پویای جهانی‌شدن تجارت بر واردات صنایع ماشین‌آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی در ایران [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 79-103]
 • تقویت زبان چند پیشنهاد سیاستی در حوزۀ فارسی [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 213-227]
 • تقویت نگرش_ها بررسی نقش بسیج در مقابله با تهاجم فرهنگی در میان جوانان شهر تهران [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 1-24]
 • تقویت هنجارها بررسی نقش بسیج در مقابله با تهاجم فرهنگی در میان جوانان شهر تهران [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 1-24]
 • تکثرگرایی قومی جهانی شدن و تکثر گرایی قومی در ایران، چالش ها و فرصت ها [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 55-91]
 • تکنیک هم انباشتگی پانلی جهانی‌شدن و توزیع درآمد؛ شواهدی از کشورهای در حال رشد و توسعه یافته [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 69-100]
 • تکنولوژی آسیب شناسی عدم توفیق توسعه تکنولوژیک صنعت نفت ایران از طریق مطالعه تطبیقی با کشور نروژ [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 183-209]
 • تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات جهانی شدن و فاصله نسلی (مطالعه جامعه شناختی فاصله نسلی: با تاکید بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات) [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 145-177]
 • تمرکززدایی آیندۀ حکمرانی در عرصۀ تسهیلات عام‌المنفعه: عوامل کلیدی و روندهای نوظهور (مطالعه موردی: توزیع انرژی برق) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 109-132]
 • تنش زدایی سیاست خارجی ایران در دولت اصلاحات نسبت به اتحادیه اروپا از منظر سازه‌انگاری [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 40-92]
 • تنش زدایی ایران – عربستان؛ طرح الگوی تنش زدایی با محوریت مناقشات منطقه ای [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 167-185]
 • تنوع فرهنگی درآمدی بر مبانی نظری هم¬افزایی فرهنگی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 49-62]
 • تنوع فرهنگی طراحی الگوی هم افزایی فرهنگی در ایران [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 225-271]
 • تهاجم فرهنگی جهانی‌‌‌‌شدن و مواضع فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از منظر نظریه‌ی ساختار– کارگزار [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 130-166]
 • تهدید‌ جهانی شدن و حقوق خانواده [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 65-100]
 • تهدیدات امنیت ملی اولویت‌بندی تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با روش تحلیل سلسله مراتبی( AHP) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 255-277]
 • تهدید و بین‌الملل فرصت‌ها و تهدید‌های فراروی حوزه¬های علمیه در عرصه¬ی بین¬الملل با رویکرد رسانه [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 59-76]
 • تهران سنجش و تحلیل میزان ادغام کلان‌شهرهای تهران و استانبول در فرایند جهانی شدن [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 137-162]
 • تهران تکامل روش معاینه فنی، روشی به منظور کنترل آلایندگی از خودروهای سواری در شهر تهران [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 227-231]
 • توافق‌نامه پاریس (COP21) بررسی آثار محیط‌زیستی گاز مشعل در ایران و اهمیت آن در راستای تعهدات کشور در توافق پاریس [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 133-154]
 • توافق هسته‌ای ایران و روابط با افغانستان پس از توافق هسته ای دوره ای جدید برای تعامل سازنده؟ [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 193-204]
 • توزیع انرژی برق آیندۀ حکمرانی در عرصۀ تسهیلات عام‌المنفعه: عوامل کلیدی و روندهای نوظهور (مطالعه موردی: توزیع انرژی برق) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 109-132]
 • توزیع درآمد جهانی‌شدن و توزیع درآمد؛ شواهدی از کشورهای در حال رشد و توسعه یافته [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 69-100]
 • توسعه دولت، توسعه و اصلاحات مالی در فضای جهانی شده [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 115-148]
 • توسعه جهانمحلی‌سازی: واژه‌ای جدید برای‌ حقیقتی تازه [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 105-122]
 • توسعه ارزش های آسیایی؛ تقدم «توسعه» بر«حقوق بشر» [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 39-54]
 • توسعه بررسی اثرهای متقابل آزادی و حکمرانی بر توسعۀ انسانی (رویکرد داده‌های تابلویی در دورۀ 1995ـ2015) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 135-155]
 • توسعه ‌نظریه توسعه و انقلاب ایران (یک بحث انتقادی) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 363-379]
 • توسعه اجتماعی بررسی چند مدل سیاست فرهنگی در حوزه آموزش عالی (با تاکید بر تجارب سیاست فرهنگی در دانشگاه های اروپایی و ایالات متحده آمریکا) [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 125-144]
 • توسعه¬ی اقتصادی سیاست خارجی عمل¬گرایانه و توسعه¬ی اقتصادی (مطالعه¬ی موردی: چین از سال 1978-2010) [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 133-164]
 • توسعه انرژی تجدیدپذیر الگوی حکمرانی مشارکتی توسعه انرژی تجدیدپذیر ایران: رویکرد نهادی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 133-155]
 • توسعه پایدار جهانی شدن و توسعه ی پایدار [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-18]
 • توسعه پایدار سیاست گذاری تعیین سبد حامل های انرژی در بخش حمل و نقل کشور [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 251-260]
 • توسعه تکنولوژی آسیب شناسی عدم توفیق توسعه تکنولوژیک صنعت نفت ایران از طریق مطالعه تطبیقی با کشور نروژ [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 183-209]
 • توسعه¬ی شهری بررسی اثر جهانی شدن بر توسعه ی شهری [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 1-16]
 • توسعه فرهنگی بررسی چند مدل سیاست فرهنگی در حوزه آموزش عالی (با تاکید بر تجارب سیاست فرهنگی در دانشگاه های اروپایی و ایالات متحده آمریکا) [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 125-144]
 • توسعه میدان مطالعۀ مقایسه‌ای جذابیت اقتصادی و مالی قراردادهای جدید (IPC) و بیع متقابل نمونۀ موردی میدان نفتی در بلوک اناران [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 89-108]
 • توسعه منابع انسانی جهانی شدن و توسعه منابع انسانی (مقایسه تطبیقی 62 کشور جهان) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 79-108]
 • توسعۀ تجارت تحلیلی سیاستی بر محیط توسعۀ همکاری‌های تجاری ـ اقتصادی میان ایران و فرانسه [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 207-237]
 • توسعۀ فناوری تفکیک مالکیت و مدیریت در راستای حمایت از توسعۀ فناوری و صنعتی (مروری بر تجربۀ سازمان انرژی اتمی، هواـفضا، وزارت نیرو و ایدرو) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 349-365]
 • تولید بدون پسماند جهانی شدن و توسعه ی پایدار [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-18]
 • تولید علم بررسی چند مدل سیاست فرهنگی در حوزه آموزش عالی (با تاکید بر تجارب سیاست فرهنگی در دانشگاه های اروپایی و ایالات متحده آمریکا) [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 125-144]
 • تولیدکنندگان بازی وضعیت بازی‌های رایانه‌ای در ایران و جهان سیاست¬ها، رویکردها و سازمان¬های دست¬اندرکار [دوره 4، شماره 10، 1392، صفحه 161-193]
 • تولید‌ ناخالص داخلی بررسی و تحلیل تاثیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بر شاخص های کلان اقتصادی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 137-158]

ج

 • ج.ا.ایران بررسی روابط سیاسی قطر و عربستان سعودی؛ از تبیین همگرایی تا گسست سیاسی(از بیداری اسلامی تا بحران قطع روابط سیاسی در ژوئن 2017) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 49-72]
 • جابجایی قدرت جابه جایی قدرت های بزرگ تا سال 2025 و پیامد سیاسی-امنیتی آن برای ایران [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 125-158]
 • جادۀ ابریشم سنجشِ روابط دفاعیِ ایران و چین در دورۀ ریاست‌جمهوری حسن روحانی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 23-47]
 • جامعه‌‌ی اطلاعاتی جایگاه ایران در جامعه اطلاعاتی جهانی [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 7-38]
 • جامعه بین الملل منطقه ای منطقه گرایی ایران و آسیای مرکزی در پرتو جهانی شدن: طرحی برای جامعه بین الملل منطقه ای؟ [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 123-144]
 • جامعه جهانی ارزیابی چالشهای نظری و فلسفی دیوان کیفری بینالمللی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 73-108]
 • جامعه شبکه­ای جهانی شدن و تکثر گرایی قومی در ایران، چالش ها و فرصت ها [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 55-91]
 • جامعه شبکه‌ای جهانی شدن و ارتباطات؛ زمینه‌ها و چشم‌اندازهای نظری [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 6-33]
 • جامعه‌شناسی سیاسی سیاست در بستر زمان : تاریخ، نهادها و تحلیل اجتماعی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 281-285]
 • جامعه مجازی قومی جهانی شدن و تکثر گرایی قومی در ایران، چالش ها و فرصت ها [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 55-91]
 • جامعه مدنی تحوّل روند ایجاد قاعده حقوقی در عصر جهانی‌شدن حقوق [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 104-128]
 • جدایی طلبی تمایلات جدایی طلبانه در اروپا ؛ریشه ها و روندها (مطالعه موردی اسکاتلند و کاتالانیا) [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 145-164]
 • جذب و نگهداری مشتریان نمونه طراحی مدل راهبردی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداری مشتریان نمونه در صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 73-93]
 • جرایم رایانه‌ای پیش‌گیری از جرایم رایانه‌ای از رهیافت‌های نظری تا رهیافتِ جهانی در پرتو رهنمود پیش‌گیری از جرمِ سازمان ملل متحد [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 189-216]
 • جک گلدستون انقلاب [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 253-288]
 • جمعیت تحول مفهوم مردم، از رعیت تا جمعیت؛ نخستین گام‌ها در راستای جهانی شدن در عصر قاجار [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 91-124]
 • جمعیت شهرنشین نقد و بازنگری نظریه اکیومناپلیس با تاکید بر مفهوم جهانی شدن شهرها [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 73-92]
 • جمهوری اسلامی ایران ایدئولوژی بدبینانه: سیاست خارجی ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 39-62]
 • جمهوری اسلامی ایران بررسی و تحلیل کاربست رهیافت سناریوسازی درآینده روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی دولت یازدهم و اتحادیه اروپا) [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 15-34]
 • جمهوری اسلامی ایران تأثیر برجام بر همکاری‌های امنیتی اتحادیه‌ اروپا و ایران [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 35-50]
 • جمهوری اسلامی ایران نقش متغیرهای داخلی در سیاستگذاری مذاکرات هسته ای دولت یازدهم [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 271-289]
 • جمهوری اسلامی-عربستان تحلیل ساختار‌گرایانه منازعه ایران-عربستان سعودی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 265-281]
 • جنایات بین المللی ارزیابی چالشهای نظری و فلسفی دیوان کیفری بینالمللی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 73-108]
 • جنایت علیه بشریت جهانی شدن مقابله با قاچاق انسان و تأثیر آن بر سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 87-124]
 • جناح سیاسی انتخابات، جناح های سیاسی و صلح پاراسیاسی در ایران؛ نمایندگان شکاف های سیاسی یا کارگزاران صلح؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • جناح گرایی جناح گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 229-248]
 • جنبش‌های اجتماعی جهانی شدن و تحوّل ماهیت جنبش‌های اجتماعی در جوامع غربی [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 92-130]
 • جنبشهای محیط‌زیستی ارزیابی تأثیر رسانه‌های مختلف بر میزان مشارکت در جنبش‌های محیط‌زیستی: مورد جنبش رفتگران طبیعت ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 73-92]
 • جنگل‌زدایی آثار خارجی آموزش رسمی بر حفظ جنگل‌ها [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 17-34]
 • جهان آموزه¬های قرآن مهم¬ترین نیاز انسان معاصر [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 95-116]
 • جهانی¬سازی قران، جهانی شازی و جهانی شدن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-32]
 • جهانی¬سازی جهانی سازی بخش انرژی از مسیر گات و سازمان تجارت جهانی [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 107-132]
 • جهانی سازی بررسی تحلیلی پدیده جهانی شدن با تمرکز بر حوزه فرهنگ [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 63-96]
 • جهانی سازی و هویت حفظ هویت ایرانی - اسلامی در فرایند جهانی شدن [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 37-62]
 • جهانی¬شدن کارکرد شبکه های اجتماعی مجازی در عصر جهانی شدن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 49-78]
 • جهانی¬شدن تحلیل اثر جهانی¬شدن بر شاخص کیفیت زندگی QOL براساس تخمین پنل دیتا برای کشور‌های صادر کننده¬ی نفت [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 19-36]
 • جهانی¬شدن جهانی شدن و ظرفیت های جهانی دین اسلام از منظر عرفان اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 63-88]
 • جهانی¬شدن جهانی شدن و بحران هویت جوانان [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 89-110]
 • جهانی¬شدن قران، جهانی شازی و جهانی شدن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-32]
 • جهانی¬شدن ادبیات تطبیقی، سهم ادیبان در فرایند جهانی شدن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 33-48]
 • جهانی¬شدن تأثیر جهانی¬شدن بر نظام آموزش¬وپرورش (مطالعه¬ی تطبیقی انگلستان، ژاپن و امریکا) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 63-94]
 • جهانی¬شدن ارزیابی وضعیت آموزش الکترونیکی کشور در عصر جهانی¬شدن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 117-148]
 • جهانی¬شدن بررسی تأثیرات آزادسازی اقتصادی بر شاخص¬های کلان اقتصادی در ایران: با تأکید بر آزادسازی تجاری [دوره 4، شماره 10، 1392، صفحه 29-58]
 • جهانی¬شدن مهندسی فرهنگ در سازمان¬های دولتی کشور در عصر جهانی¬شدن [دوره 4، شماره 10، 1392، صفحه 59-86]
 • جهانی¬شدن دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی توسعه¬گرا؛ ابزارهای موفقیت راهبرد توسعه¬ای ج.ا.ا. در اقتصاد جهانی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 67-86]
 • جهانی¬شدن امکان¬سنجی پیاده¬سازی روابط عمومی الکترونیک در سازمان¬های دولتی ایران با توجه به فرآیند جهانی¬شدن [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 125-152]
 • جهانی¬شدن بررسی جایگاه و تحولات فرهنگ در فرآیند جهانی¬شدن [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 153-180]
 • جهانی¬شدن حکمرانی جهانی و حقوق جهانی؛ گذار از حقوق بین¬الملل دولت¬محور در عصر جهانی¬شدن [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 180-194]
 • جهانی¬شدن بررسی اثر جهانی شدن بر توسعه ی شهری [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 1-16]
 • جهانی¬شدن تحلیلی بر چالشهای جهانی شدن در سازمان های دولتی ایران (مطالعه ی موردی: چهار وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت ـ معدن و تجارت و ورزش و جوانان) [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 17-40]
 • جهانی¬شدن راهکارهای توسعه ی صادرات کالاهای فرهنگی درعصر جهانی شدن [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 41-72]
 • جهانی¬شدن ارزیابی و مقایسه ی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه مدیران زن با رویکرد جهانی شدن در پارادایم فرهنگ شناختی اسلامی [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 57-92]
 • جهانی¬شدن فضا، مقیاس و جهانی شدن با تحلیل تئوری شبکه کنشگران ( ANT) [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 93-106]
 • جهانی¬شدن بازکاوی مؤلفه های جهانی هویت ایرانی ـ اسلامی در مثنوی معنوی مولانا [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 165-196]
 • جهانی شدن جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-48]
 • جهانی شدن جهانی شدن و توسعه منابع انسانی (مقایسه تطبیقی 62 کشور جهان) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 79-108]
 • جهانی شدن بررسی پدیده جهانی شدن در عرصه‌ آموزش و پرورش در عصر اطلاعات [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 109-124]
 • جهانی شدن پارادایم جهانی شدن و سهم و نقش جمهوری اسلامی ایران در آن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 125-152]
 • جهانی شدن آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن؛ چالش¬ها و راهبردهای مواجهه با آن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 153-196]
 • جهانی شدن جهانی شدن مدیریت [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 1-18]
 • جهانی شدن ضرورت های مدیریت استراتژیک فرهنگی در حوزه های علمیه در عصرجهانی شدن [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 19-46]
 • جهانی شدن جهانی شدن و تجارت کالاهای فرهنگی کشور [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 47-72]
 • جهانی شدن تحول نظریه توسعه در عصر جهانی شدن و هویت یابی ملت ها [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 111-135]
 • جهانی شدن جهانی شدن و توسعه ی پایدار [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-18]
 • جهانی شدن حفظ هویت ایرانی - اسلامی در فرایند جهانی شدن [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 37-62]
 • جهانی شدن تاثیرهای جهانی شدن بر هویت قومی ایل قشقایی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 111-130]
 • جهانی شدن ارزیابی آموزش عالی کشور در فرآیند جهانی شدن [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 25-38]
 • جهانی شدن جهانی شدن و فاصله نسلی (مطالعه جامعه شناختی فاصله نسلی: با تاکید بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات) [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 145-177]
 • جهانی شدن طراحی الگو‌ی بهبود سطح سرمایه¬ی اجتماعی شهروندان در عصر جهانی شدن [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 1-30]
 • جهانی شدن جهانی¬شدن در فرهنگ علوی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 31-58]
 • جهانی شدن دولت، توسعه و اصلاحات مالی در فضای جهانی شده [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 115-148]
 • جهانی شدن بررسی تأثیرات جهانی شدن بر هنر معاصر غرب از (1960 تا زمان حاضر) [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 149-178]
 • جهانی شدن جهانی شدن و ضرورت آموزش¬های شهروندی جهانی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 179-194]
 • جهانی شدن ارزیابی دیدگاه مدیران و کارشناسان مرکز ملّی جهانی شدن پیرامون چالش های آموزشی- فرهنگی فراروی آموزش و پرورش در عرصه ی جهانی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 135-164]
 • جهانی شدن جهانی شدن و ارتباطات؛ زمینه‌ها و چشم‌اندازهای نظری [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 6-33]
 • جهانی شدن پارادیپلماسی در عصر جهانی شدن: بررسی موردی دیپلماسی شهری [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 34-54]
 • جهانی شدن مطالعة تطبیقی در مواجهة جهان اسلام با جهان محلّی گرایی [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 83-108]
 • جهانی شدن فهم هرمنوتیکی تقابل ایران و غرب در عصر جهانی شدن [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 101-138]
 • جهانی شدن جهانی شدن و دولت ملت سازی در کشورهای پسامنازعه(نمونه پژوهی عراق) [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 7-48]
 • جهانی شدن جهانی شدن گفت و گو و جهانشمولی حقوق بشر [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 49-64]
 • جهانی شدن جهانی شدن و حقوق خانواده [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 65-100]
 • جهانی شدن سنجش و تحلیل میزان ادغام کلان‌شهرهای تهران و استانبول در فرایند جهانی شدن [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 137-162]
 • جهانی شدن ارزیابی اثر جهانی شدن اقتصاد و سیکل‌‌های تجاری بر مارک‌‌آپ در بخش صنعت ایران [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 163-187]
 • جهانی شدن دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 63-90]
 • جهانی شدن جایگاه مفاخر هنری در عصر جهانی شدن استاد محمود فرشچیان [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 159-196]
 • جهانی شدن جهانی شدن و تحوّل ماهیت جنبش‌های اجتماعی در جوامع غربی [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 92-130]
 • جهانی شدن جهانی‌‌‌‌شدن و مواضع فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از منظر نظریه‌ی ساختار– کارگزار [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 130-166]
 • جهانی شدن گفتمان انقلاب اسلامی ایران و الزامات اشاعه ارزش های آن در عصر جهانی شدن بر اساس نظریه گفتمان لاکلا و موفه [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 85-110]
 • جهانی شدن جهانمحلی‌سازی: واژه‌ای جدید برای‌ حقیقتی تازه [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 105-122]
 • جهانی شدن دایاسپوراها بازیگران با نفوذ عصر جهانی شدن: تبیینی نظری و تحلیلی موردی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 93-114]
 • جهانی‌شدن نقد و بازنگری نظریه اکیومناپلیس با تاکید بر مفهوم جهانی شدن شهرها [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 73-92]
 • جهانی‌شدن بررسی تحلیلی پدیده جهانی شدن با تمرکز بر حوزه فرهنگ [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 63-96]
 • جهانی‌شدن چگونگی بازتاب"مؤلفه‌های فرهنگی جهانی‌شدن" در تبلیغات تجاری سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 157-176]
 • جهانی‌شدن جهانی شدن و نظام بین الملل [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 7-44]
 • جهانی‌شدن بازیگران ملی و فراملی در روند جهانی شدن [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 45-82]
 • جهانی‌شدن رضایت‌مندی سیاسی- ملی در پهنة جهانی شدن (بازکاوی تاثیر رسانه‌های فرامرزی و درون مرزی بر رضایت‌مندی سیاسی- ملی در عصر جهانی‌شدن) [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 143-174]
 • جهانی‌شدن تبیین تأثیر جهانی شدن بر دیپلماسی فرهنگی در روابط بین الملل با تأکید بر نظریه ی صلح سازی [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 41-68]
 • جهانی‌شدن جهانی‌شدن و توزیع درآمد؛ شواهدی از کشورهای در حال رشد و توسعه یافته [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 69-100]
 • جهانی‌شدن جهانی‌شدن و تأثیر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 177-202]
 • جهانی‌شدن تحول مفهوم مردم، از رعیت تا جمعیت؛ نخستین گام‌ها در راستای جهانی شدن در عصر قاجار [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 91-124]
 • جهانی‌شدن بررسی تأثیر جهانی‌شدن بر کاهش فساد اداری کشورهای عضو منا [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 237-262]
 • جهانی‏شدن اجتماعی بررسی اثر جهانی‎شدن بر شاخص‌های سلامت [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 199-236]
 • جهانی¬شدن اقتصاد اثر جهانی شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خود توضیحی برداری [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 9-32]
 • جهانی‌شدن اقتصاد تحوّل روند ایجاد قاعده حقوقی در عصر جهانی‌شدن حقوق [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 104-128]
 • جهانی‎شدن ‌اقتصادی بررسی اثر جهانی‎شدن بر شاخص‌های سلامت [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 199-236]
 • جهانی¬شدن آموزش ارزیابی وضعیت آموزش الکترونیکی کشور در عصر جهانی¬شدن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 117-148]
 • جهانی‌شدن تجارت بررسی اثرهای پویای جهانی‌شدن تجارت بر واردات صنایع ماشین‌آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی در ایران [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 79-103]
 • جهانی شدن حقوق تحوّل روند ایجاد قاعده حقوقی در عصر جهانی‌شدن حقوق [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 104-128]
 • جهانی‎شدن ‌سیاسی بررسی اثر جهانی‎شدن بر شاخص‌های سلامت [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 199-236]
 • جهانی¬شدن فرهنگی جهانی¬شدن سبک زندگی و تقاضای دگرگونی سیاسی [دوره 4، شماره 10، 1392، صفحه 131-160]
 • جهانی شدن فرهنگی "بررسی نقش جهانی شدن در شکل گیری" " خاص گرائی های فرهنگی" [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 121-144]
 • جهانی شدن فرهنگی بررسی تأثیرات جهانی شدن بر هنر معاصر غرب از (1960 تا زمان حاضر) [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 149-178]
 • جهانی‌شدن فرهنگ جهانی‌شدن فرهنگ و بازاندیشی تعاملات جنسی (مورد مطالعه، جوانان شهر یزد) [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 175-204]
 • جهانی‌شدن فرهنگی جهانی شدن و بحران هویت جوانان [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 89-110]
 • جهانی شدن و یاددهی ارزیابی دیدگاه مدیران و کارشناسان مرکز ملّی جهانی شدن پیرامون چالش های آموزشی- فرهنگی فراروی آموزش و پرورش در عرصه ی جهانی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 135-164]
 • جهانی شدن و یادگیری ارزیابی دیدگاه مدیران و کارشناسان مرکز ملّی جهانی شدن پیرامون چالش های آموزشی- فرهنگی فراروی آموزش و پرورش در عرصه ی جهانی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 135-164]
 • جهان شمولی جهانی شدن گفت و گو و جهانشمولی حقوق بشر [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 49-64]
 • جهانمحلی‌سازی جهانمحلی‌سازی: واژه‌ای جدید برای‌ حقیقتی تازه [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 105-122]
 • جهان محلّی گرایی مطالعة تطبیقی در مواجهة جهان اسلام با جهان محلّی گرایی [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 83-108]
 • جهان محوری جهانی شدن و توسعه ی پایدار [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-18]
 • جوامع پسا‌‌منازعه جهانی شدن و دولت ملت سازی در کشورهای پسامنازعه(نمونه پژوهی عراق) [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 7-48]
 • جوامع غربی جهانی شدن و تحوّل ماهیت جنبش‌های اجتماعی در جوامع غربی [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 92-130]
 • جوانان جهانی‌شدن فرهنگ و بازاندیشی تعاملات جنسی (مورد مطالعه، جوانان شهر یزد) [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 175-204]
 • جوانان نقش ماهواره‌ در تغییر تصور ذهنی جوانان تهرانی از ازدواج [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 263-287]

چ

 • چارچوب استقرار چارچوب حقوقی پایدار مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه‌های آبریز ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 35-51]
 • چالش آسیب شناسی و ارائه راهکارهای توسعه صنعت بالادستی نفت در ایران [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 229-239]
 • چالش¬ها تحول نظریه توسعه در عصر جهانی شدن و هویت یابی ملت ها [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 111-135]
 • چالش¬ها تحلیلی بر چالشهای جهانی شدن در سازمان های دولتی ایران (مطالعه ی موردی: چهار وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت ـ معدن و تجارت و ورزش و جوانان) [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 17-40]
 • چالش‌ها آیندۀ سوریه و فرصت‌ها و چالش‌های‌ آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 147-165]
 • چالش های آموزشی- فرهنگی جهانی آموزش و پرورش ارزیابی دیدگاه مدیران و کارشناسان مرکز ملّی جهانی شدن پیرامون چالش های آموزشی- فرهنگی فراروی آموزش و پرورش در عرصه ی جهانی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 135-164]
 • چالش¬ های آموزش و پرورش ایران آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن؛ چالش¬ها و راهبردهای مواجهه با آن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 153-196]
 • چالش¬های فرهنگ قرآنی قران، جهانی شازی و جهانی شدن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-32]
 • چالشهای منابع انسانی در عرصه جهانی شدن ضرورت های مدیریت استراتژیک فرهنگی در حوزه های علمیه در عصرجهانی شدن [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 19-46]
 • چالش های نظری و فلسفی ارزیابی چالشهای نظری و فلسفی دیوان کیفری بینالمللی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 73-108]
 • چرخه منازعه ایدئولوژی بدبینانه: سیاست خارجی ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 39-62]
 • چشم¬انداز جهانی شدن جهانی¬شدن در فرهنگ علوی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 31-58]
 • چین سیاست خارجی عمل¬گرایانه و توسعه¬ی اقتصادی (مطالعه¬ی موردی: چین از سال 1978-2010) [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 133-164]
 • چین جابه جایی قدرت های بزرگ تا سال 2025 و پیامد سیاسی-امنیتی آن برای ایران [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 125-158]
 • چین سنجشِ روابط دفاعیِ ایران و چین در دورۀ ریاست‌جمهوری حسن روحانی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 23-47]
 • چند قطبی تبیین تاثیر و نقش بریکس برنظم جدید جهانی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 43-60]
 • چهلمین سال انقلاب نگاهی دوباره به انقلاب ایران (4) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 11-15]
 • چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی درآمدی دیگر بر انقلاب اسلامی (5) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 11-18]

ح

 • حاکمیت قانون توصیه‌های سیاستی موانع تحقق‌پذیری حکمرانی خوب در ادارۀ امور عمومی (مطالعۀ موردی: فرمانداری و شهرداری شهرستان مینودشت) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 113-133]
 • حامل های انرژی سیاست گذاری تعیین سبد حامل های انرژی در بخش حمل و نقل کشور [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 251-260]
 • حصار هسته ای راهبرد ایران در فناوری غنی سازی اورانیوم: دلایل و پیامدها [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 175-191]
 • حق بر شهر جایگاه حقوق معلولین در حوزۀ حقوق شهری [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 137-163]
 • حقوق استقرار چارچوب حقوقی پایدار مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه‌های آبریز ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 35-51]
 • حقوق بشر جهانی شدن گفت و گو و جهانشمولی حقوق بشر [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 49-64]
 • حقوق بشر بررسی و تحلیل کاربست رهیافت سناریوسازی درآینده روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی دولت یازدهم و اتحادیه اروپا) [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 15-34]
 • حقوق بشر جهانشمول مبانی حقوقی مداخله در کشور سوریه در چهارچوب دکترین‌های نو: نظریه مسوءولیت حمایت [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 197-224]
 • حقوق جهانی حکمرانی جهانی و حقوق جهانی؛ گذار از حقوق بین¬الملل دولت¬محور در عصر جهانی¬شدن [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 180-194]
 • حقوق خانواده جهانی شدن و حقوق خانواده [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 65-100]
 • حقوق زنان جهانی شدن و حقوق زنان؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 188-225]
 • حکمرانی آیندۀ حکمرانی در عرصۀ تسهیلات عام‌المنفعه: عوامل کلیدی و روندهای نوظهور (مطالعه موردی: توزیع انرژی برق) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 109-132]
 • حکمرانیِ آب مدلِ داده‌بنیاد بررسی جامعه‌شناختی حکمرانی آب در بحرانِ دریاچه‌ی ارومیه [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 53-72]
 • حکمرانی جهانی حکمرانی جهانی: مؤلفه¬ها و ابزارها [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 29-66]
 • حکمرانی جهانی حکمرانی جهانی و حقوق جهانی؛ گذار از حقوق بین¬الملل دولت¬محور در عصر جهانی¬شدن [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 180-194]
 • حکمرانی خوب تبیین عناصر حکمرانی خوب در سیاست‌گذاری نظام بودجه‌ریزی کشور [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 31-52]
 • حکمرانی خوب توصیه‌های سیاستی موانع تحقق‌پذیری حکمرانی خوب در ادارۀ امور عمومی (مطالعۀ موردی: فرمانداری و شهرداری شهرستان مینودشت) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 113-133]
 • حکمرانی خوب الگوی حکمرانی خوب: چارچوبی برای تحلیل اقتصاد سیاسی دولت هاشمی رفسنجانی(1368-1376) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 207-228]
 • حکمرانی محلی پارادیپلماسی در عصر جهانی شدن: بررسی موردی دیپلماسی شهری [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 34-54]
 • حکمرانی مسولانه مبتنی بر فناوری اطلاعات مفهوم‌پردازی حکمرانی مسولانه مبتنی بر فناوری اطلاعات در جهت نیل به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 193-213]
 • حکومت تحول مفهوم مردم، از رعیت تا جمعیت؛ نخستین گام‌ها در راستای جهانی شدن در عصر قاجار [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 91-124]
 • حکومت مسائل غامض و تناقضات اجرای خط‌مشی فرهنگی ناحیه‌ای: شیوه‌های حکمرانی، قدرت تصمیم‌گیری، نتیجه خط‌مشی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 249-277]
 • حکومت فرو ملی پارادیپلماسی در عصر جهانی شدن: بررسی موردی دیپلماسی شهری [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 34-54]
 • حکومت محلی بازتولید ساختار رانتی در ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 203-221]
 • حمایت‌گرایی رابطة امنیت ملی و تجارت بین‌الملل مطالعة موردی، امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تجارت بین‌الملل [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 109-142]
 • حمل و نقل سیاست گذاری تعیین سبد حامل های انرژی در بخش حمل و نقل کشور [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 251-260]
 • حوزه انتخابیه شبکه قدرت و ارتباطات سیاسی در سطوح محلی [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 87-104]
 • حوزه علوم شناسایی عوامل تسهیل‌کنندۀ شواهدمحور کردن فرایند خط‌مشی‌گذاری در حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 65-84]
 • حوزه¬های علمیه فرصت‌ها و تهدید‌های فراروی حوزه¬های علمیه در عرصه¬ی بین¬الملل با رویکرد رسانه [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 59-76]

خ

 • خاص گرائی فرهنگی "بررسی نقش جهانی شدن در شکل گیری" " خاص گرائی های فرهنگی" [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 121-144]
 • خاک و امنیت غذایی بررسی مسائل و مشکلات سیاست گذاری آب، خاک و امنیت غذایی در ایران [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 165-180]
 • خاورمیانه سنجشِ روابط دفاعیِ ایران و چین در دورۀ ریاست‌جمهوری حسن روحانی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 23-47]
 • خاورمیانه سیاست‌های زیست‌محیطی در خاورمیانه [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 349-359]
 • خاورمیانه سناریوهای پیش روی ایران در بحران‌های سوریه و عراق و راهبردهای برون‌رفت از آن‌ها [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 283-305]
 • خدمات آینده‌پژوهی، روندهای خدمات فضای مجازی ایران در فرایند تکنولوژیک جهانی شدن با روش دلفی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 92-123]
 • خدمات حمایتی ارائه مدل بهبود یافته دسته‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 215-233]
 • خدمت به انسان موسی صدر و ساختارشکنی دوگانۀ فرقه‌گرایی و سکولاریسم: ایده‌ای برای وحدت ملی و بین‌المللی کشورهای اسلامی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 85-105]
 • خدمت نظام وظیفه خدمت نظام وظیفه: فرصتی اجتماعی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 205-223]
 • خصوصی سازی تاثیر دولت رانتیر بر فرایند خصوصی سازی؛ مطالعه موردی ایران بعد از انقلاب(1357 - 1397) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 69-91]
 • خطاهای انسانی سوانح هوایی و تأثیر آن برتوسعه¬ی صنعت گردش¬گری ایران در عرصه¬ی جهانی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 149-177]
 • خط‌مشی تدوین الگوی مبارزه با پول‌شویی با استفاده از رویکرد خط‌مشی گذاری تعاملی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 43-68]
 • خط‌مشی فرهنگی مسائل غامض و تناقضات اجرای خط‌مشی فرهنگی ناحیه‌ای: شیوه‌های حکمرانی، قدرت تصمیم‌گیری، نتیجه خط‌مشی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 249-277]
 • خط‌مشی‌گذاری تعاملی تدوین الگوی مبارزه با پول‌شویی با استفاده از رویکرد خط‌مشی گذاری تعاملی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 43-68]
 • خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد علمی شناسایی عوامل تسهیل‌کنندۀ شواهدمحور کردن فرایند خط‌مشی‌گذاری در حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 65-84]
 • خود محوری جهانی شدن و توسعه ی پایدار [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-18]
 • خوزستان ریزگردها، قطع برق و پیچیدگی در استراتژیک‌ترین استان ایران (مقدمه‌ای بر تبیینی چند سطحی و بین‌رشته‌ای از حادثه قطع برق 23 بهمن 1395 و پدیده ریزگردها در استان خوزستان) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 311-324]

د

 • دایاسپورا دایاسپوراها بازیگران با نفوذ عصر جهانی شدن: تبیینی نظری و تحلیلی موردی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 93-114]
 • دادگاه¬های بین¬المللی کیفری جهانی شدن مقابله با قاچاق انسان و تأثیر آن بر سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 87-124]
 • داده باز مفهوم شناسی سیاستگذاری داده باز حاکمیتی و تبیین مزایا و فواید آن در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 55-74]
 • داده باز حاکمیتی مفهوم شناسی سیاستگذاری داده باز حاکمیتی و تبیین مزایا و فواید آن در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 55-74]
 • داده‌های پانل بررسی تأثیر جهانی‌شدن بر کاهش فساد اداری کشورهای عضو منا [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 237-262]
 • داده های ترکیبی بررسی اثرهای متقابل آزادی و حکمرانی بر توسعۀ انسانی (رویکرد داده‌های تابلویی در دورۀ 1995ـ2015) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 135-155]
 • دی‌اکسید کربن بررسی سیاست‌های کاهش انتشار دی‌اکسید کربن از صنعت ساختمان با استفاده از مدل‌سازی دینامیکی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 307-328]
 • دانش ارائه الگوی توسعه شبکه‌های دانش در هاب‌های پژوهش و فناوری صنعت نفت با استفاده از الگوهای جهانی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 55-78]
 • دانش انتقادی رسانه سواد انتقادی رسانه در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی؛ اهمیت آگاهی بخشی انتقادی به زبان آموزان در عصر جهانی شدن فرهنگ [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 124-149]
 • دانشگاه تهران شناسایی و تبیین مؤلفه¬های هوش هیجانی به عنوان پیش¬بین¬های ایجاد کسب و کارهای بین¬المللی [دوره 4، شماره 10، 1392، صفحه 103-130]
 • دانشگاه های جامع دولتی امکانسنجی بین المللی شدن دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران (مطالعه موردی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران) [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 41-63]
 • دیپلمات ها چرا در ایران به دیپلمات‌های سلامت آموزش دیده بیش از پیش نیاز داریم؟ [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 341-343]
 • دیپلماسی تاثیر دیپلماسی بر قدرت ملی ایران در عرصه ی جهانی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 131-150]
 • دیپلماسی دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 63-90]
 • دیپلماسی اقتصادی دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی توسعه¬گرا؛ ابزارهای موفقیت راهبرد توسعه¬ای ج.ا.ا. در اقتصاد جهانی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 67-86]
 • دیپلماسی اقتصادی پسا مدرن تأثیر دیپلماسی اقتصادی پسا مدرن بر تحقق اهداف اقتصاد داخلی ایالات متحده آمریکا (2012-2009) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 93-113]
 • دیپلماسی سلامت چرا در ایران به دیپلمات‌های سلامت آموزش دیده بیش از پیش نیاز داریم؟ [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 341-343]
 • دیپلماسی شهری پارادیپلماسی در عصر جهانی شدن: بررسی موردی دیپلماسی شهری [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 34-54]
 • دیپلماسی عمومی دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 63-90]
 • دیپلماسی فرهنگی تبیین تأثیر جهانی شدن بر دیپلماسی فرهنگی در روابط بین الملل با تأکید بر نظریه ی صلح سازی [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 41-68]
 • دیدگاههای توسعه پایدار تحلیل دیدگاه‌های برنامه‌ریزی و پیشرفت پایدار فضایی با تأکید بر تقویت شهر‌های کوچک [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 177-203]
 • دریاچه‌ی ارومیه مدلِ داده‌بنیاد بررسی جامعه‌شناختی حکمرانی آب در بحرانِ دریاچه‌ی ارومیه [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 53-72]
 • دریای خزر بررسی بازارهای انرژی خزر به کمک معیار ترکیبی امنیت تقاضای انرژی کشورهای ناحیه خزر در سال 2015 و افق 2030 [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 67-84]
 • دسته‌بندی ارائه مدل بهبود یافته دسته‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 215-233]
 • دشت مشهد اعتمادپذیری سیاست‌های پروژه محور؛ (ارزیابی ریسک گزین ههای تأمین آب مشهد و تعیین اولویت آنها) [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 71-86]
 • دفاع هوشمند تحول مفهوم امنیت در ناتو پس از جنگ سرد براساس مکتب کپنهاگ [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 6-42]
 • دگرگونی اجتماعی بررسی روابط سیاسی قطر و عربستان سعودی؛ از تبیین همگرایی تا گسست سیاسی(از بیداری اسلامی تا بحران قطع روابط سیاسی در ژوئن 2017) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 49-72]
 • دگرگونی سیاسی جهانی¬شدن سبک زندگی و تقاضای دگرگونی سیاسی [دوره 4، شماره 10، 1392، صفحه 131-160]
 • دموکراسی تحوّل روند ایجاد قاعده حقوقی در عصر جهانی‌شدن حقوق [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 104-128]
 • دموکراسی توافقی جهانی شدن و دولت ملت سازی در کشورهای پسامنازعه(نمونه پژوهی عراق) [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 7-48]
 • دین جهانی شدن و ظرفیت های جهانی دین اسلام از منظر عرفان اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 63-88]
 • دین بررسی تاثیر رسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 39-62]
 • دیوان بین¬المللی کیفری جهانی شدن مقابله با قاچاق انسان و تأثیر آن بر سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 87-124]
 • دیوان کیفری بین المللی ارزیابی چالشهای نظری و فلسفی دیوان کیفری بینالمللی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 73-108]
 • دوستی جهانی‌شدن فرهنگ و بازاندیشی تعاملات جنسی (مورد مطالعه، جوانان شهر یزد) [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 175-204]
 • دولت الگوی حکمرانی خوب: چارچوبی برای تحلیل اقتصاد سیاسی دولت هاشمی رفسنجانی(1368-1376) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 207-228]
 • دولت یازدهم بررسی و تحلیل کاربست رهیافت سناریوسازی درآینده روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی دولت یازدهم و اتحادیه اروپا) [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 15-34]
 • دولت یازدهم دولت های کارآمدتر در منطقه قوی تر: رویکرد اعتدالی در سیاست منطق های جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 219-223]
 • دولت یازدهم نقش متغیرهای داخلی در سیاستگذاری مذاکرات هسته ای دولت یازدهم [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 271-289]
 • دولت الکترونیک طراحی و پیاده سازی مدل مرجع پس‌نگری برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت(CSF) خدمات دولت الکترونیکی در ایران [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 205-240]
 • دولت توسعه‌خواه دولت، توسعه و اصلاحات مالی در فضای جهانی شده [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 115-148]
 • دولت دوازدهم" سیاست خارجی راهبردی، ساختاری یا محتوایی؟ با تمرکز بر دولت یازدهم و دوازدهم [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 251-259]
 • دولت رانتیر تحلیل رابطه بین مشارکت سیاسی و تخصیص منابع در ایران [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 21-44]
 • دولت رانتیر تاثیر دولت رانتیر بر فرایند خصوصی سازی؛ مطالعه موردی ایران بعد از انقلاب(1357 - 1397) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 69-91]
 • دولت سازندگی تحلیل گفتمان سیاستهای قومی پس از انقلاب اسلامی ( با تاکید بر دوره 1368-1376) [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 111-124]
 • دولت- ملّت‌ساز‌‌ی جهانی شدن و دولت ملت سازی در کشورهای پسامنازعه(نمونه پژوهی عراق) [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 7-48]

ذ

 • ذی‌نفعان شناسایی و تحلیل رویکردهای موجود و مطلوب در صنایع فرهنگی کشور مبتنی بر دیدگاه ذینفعان [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 17-39]

ر

 • رانت بازتولید ساختار رانتی در ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 203-221]
 • راهبرد مدل‌سازی و تحلیل راهبردی مناقشه نویسندگان بدافزار و تحلیل گران سامانه‌های امنیتی با استفاده از نظریه بازی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 19-41]
 • راهبردها سناریوهای ایران در سال ۱۳۹۶ [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 145-153]
 • رأی وتو رفتارشناسی رأی دهی بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل متحد [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 165-182]
 • رده‌بندی بازی‌های رایانه‌ای وضعیت بازی‌های رایانه‌ای در ایران و جهان سیاست¬ها، رویکردها و سازمان¬های دست¬اندرکار [دوره 4، شماره 10، 1392، صفحه 161-193]
 • ریزگردها ریزگردها، قطع برق و پیچیدگی در استراتژیک‌ترین استان ایران (مقدمه‌ای بر تبیینی چند سطحی و بین‌رشته‌ای از حادثه قطع برق 23 بهمن 1395 و پدیده ریزگردها در استان خوزستان) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 311-324]
 • رژیم¬های فراگیر حکمرانی جهانی و حقوق جهانی؛ گذار از حقوق بین¬الملل دولت¬محور در عصر جهانی¬شدن [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 180-194]
 • رسانه فرصت‌ها و تهدید‌های فراروی حوزه¬های علمیه در عرصه¬ی بین¬الملل با رویکرد رسانه [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 59-76]
 • رسانه جهانی شدن گفت و گو و جهانشمولی حقوق بشر [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 49-64]
 • رسانه‏های ارتباط جمعی حکمرانی جهانی: مؤلفه¬ها و ابزارها [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 29-66]
 • رسانه‌های جمعی نقش ماهواره‌ در تغییر تصور ذهنی جوانان تهرانی از ازدواج [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 263-287]
 • رسانه های جهانی بررسی تاثیر رسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 39-62]
 • رسانه‎های صوتی‎تصویری ارائۀ الگویی برای نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های نوین صوتی ـ تصویری بر پایۀ روش تصمیم‌گیری پابرجا [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 119-136]
 • رسانه‌های گروهی برون مرزی رضایت‌مندی سیاسی- ملی در پهنة جهانی شدن (بازکاوی تاثیر رسانه‌های فرامرزی و درون مرزی بر رضایت‌مندی سیاسی- ملی در عصر جهانی‌شدن) [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 143-174]
 • رسانه‌های گروهی درون مرزی رضایت‌مندی سیاسی- ملی در پهنة جهانی شدن (بازکاوی تاثیر رسانه‌های فرامرزی و درون مرزی بر رضایت‌مندی سیاسی- ملی در عصر جهانی‌شدن) [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 143-174]
 • ریسک اعتمادپذیری سیاست‌های پروژه محور؛ (ارزیابی ریسک گزین ههای تأمین آب مشهد و تعیین اولویت آنها) [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 71-86]
 • رشد اقتصادی جهانی ¬شدن، فرصت یا تهدید برای محیط ¬زیست [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 97-120]
 • رشد اقتصادی اثر جهانی شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خود توضیحی برداری [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 9-32]
 • رشد اقتصادی جهانی‌شدن و تأثیر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 177-202]
 • رضایتمندی درآمدی تحلیلی بر مسئله شناسی در سیاستگذاری امنیتی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 279-296]
 • رضایت‌مندی سیاسی- ملی رضایت‌مندی سیاسی- ملی در پهنة جهانی شدن (بازکاوی تاثیر رسانه‌های فرامرزی و درون مرزی بر رضایت‌مندی سیاسی- ملی در عصر جهانی‌شدن) [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 143-174]
 • رعیت تحول مفهوم مردم، از رعیت تا جمعیت؛ نخستین گام‌ها در راستای جهانی شدن در عصر قاجار [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 91-124]
 • رفاه اقتصادی بررسی و تحلیل تاثیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بر شاخص های کلان اقتصادی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 137-158]
 • رفتگران طبیعت ارزیابی تأثیر رسانه‌های مختلف بر میزان مشارکت در جنبش‌های محیط‌زیستی: مورد جنبش رفتگران طبیعت ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 73-92]
 • رقابت آزاد بررسی تحلیلی پدیده جهانی شدن با تمرکز بر حوزه فرهنگ [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 63-96]
 • رقابت داخلی ارزیابی اثر جهانی شدن اقتصاد و سیکل‌‌های تجاری بر مارک‌‌آپ در بخش صنعت ایران [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 163-187]
 • رقابت‌های منطقه‌ای دولت های کارآمدتر در منطقه قوی تر: رویکرد اعتدالی در سیاست منطق های جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 219-223]
 • رقابت - همکاری جهانی شدن و نظام بین الملل [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 7-44]
 • رهیافت جهانی یا مبتنی بر جهانی‌شدن پیش‌گیری از جرایم رایانه‌ای از رهیافت‌های نظری تا رهیافتِ جهانی در پرتو رهنمود پیش‌گیری از جرمِ سازمان ملل متحد [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 189-216]
 • رهیافت‌های نظری پیش‌گیری از جرایم رایانه‌ای از رهیافت‌های نظری تا رهیافتِ جهانی در پرتو رهنمود پیش‌گیری از جرمِ سازمان ملل متحد [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 189-216]
 • رهبران جهانی و جهانی شدن هوش فرهنگی و رهبری جهانی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 93-110]
 • رهنمود پیش‌گیری از جرم سازمان ملل‌متحد پیش‌گیری از جرایم رایانه‌ای از رهیافت‌های نظری تا رهیافتِ جهانی در پرتو رهنمود پیش‌گیری از جرمِ سازمان ملل متحد [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 189-216]
 • روابط ایران و افغانستان ایران و روابط با افغانستان پس از توافق هسته ای دوره ای جدید برای تعامل سازنده؟ [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 193-204]
 • روابط بین الملل دایاسپوراها بازیگران با نفوذ عصر جهانی شدن: تبیینی نظری و تحلیلی موردی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 93-114]
 • روابط بین الملل» نسبت سنجی شهر و دیپلماسی در عصر جهانی شدن [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 61-71]
 • روابط خارجی بررسی و تحلیل کاربست رهیافت سناریوسازی درآینده روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی دولت یازدهم و اتحادیه اروپا) [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 15-34]
 • روابط خارجی تأثیر برجام بر همکاری‌های امنیتی اتحادیه‌ اروپا و ایران [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 35-50]
 • روابط خارجی سیاست میان ملت‌ها: اثری که همچنان می‌توان خواند و از آن آموخت [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 239-244]
 • روابط عمومی الکترونیک امکان¬سنجی پیاده¬سازی روابط عمومی الکترونیک در سازمان¬های دولتی ایران با توجه به فرآیند جهانی¬شدن [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 125-152]
 • روابط منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تأثیر برجام بر همکاری‌های امنیتی اتحادیه‌ اروپا و ایران [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 35-50]
 • روسیه و ایران جابه جایی قدرت های بزرگ تا سال 2025 و پیامد سیاسی-امنیتی آن برای ایران [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 125-158]
 • روش ارزیابی نقادانه روش‌شناسی های آینده‌نگاری و آینده پژوهی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 157-184]
 • روش GMM جهانی‌شدن و تأثیر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 177-202]
 • روش تطبیقی جایگاه ایران در جامعه اطلاعاتی جهانی [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 7-38]
 • روش دلفی آینده‌پژوهی، روندهای خدمات فضای مجازی ایران در فرایند تکنولوژیک جهانی شدن با روش دلفی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 92-123]
 • روش سیاست پژوهی ماژرزاک واکاوی راهبردی سیاستگذاری ایمنی غذایی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 159-179]
 • روش‌شناسی ارزیابی نقادانه روش‌شناسی های آینده‌نگاری و آینده پژوهی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 157-184]
 • روش کیو شاخص‌های فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بعد کلان از دیدگاه نخبگان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 133-158]
 • روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) تحلیل پویای رابطه منابع طبیعی و نظامی‌گری در کشورهای خاورمیانه [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 19-37]
 • روشنایی معابر تدوین مدل مالی مناسب برای نوسازی سیستم روشنایی معابر عمومی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 277-291]
 • رویکرد برد- برد تأثیر هویت نقشی بر راهبردهای تصمیم‌گیری درمورد پروندۀ هسته‌ای و بازنمایی آن در دورۀ روحانی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 187-206]
 • رویکرد تعامل‌‌گرایی سیاست خارجی ایران در دولت اصلاحات نسبت به اتحادیه اروپا از منظر سازه‌انگاری [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 40-92]
 • رویکرد موسع امنیت مفهوم امنیت انسانی وابعاد سیاست گذارانه آن [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 367-374]
 • روندهای نوظهور آیندۀ حکمرانی در عرصۀ تسهیلات عام‌المنفعه: عوامل کلیدی و روندهای نوظهور (مطالعه موردی: توزیع انرژی برق) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 109-132]
 • رئالیسم ساختاری بررسی روابط فرا آتلانتیک در گستره‌ی نظم جهانی پس از جنگ سرد [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 101-136]

ز

 • زبان بررسی تاثیر رسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 39-62]
 • زبان خارجی سیاست زبان در جمهوری اسلامی ایران: پیشنهادهای سیاستی درخصوص زبان و زبان‌آموزی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 241-250]
 • زبان فارسی چند پیشنهاد سیاستی در حوزۀ فارسی [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 213-227]
 • زبان واحد قران، جهانی شازی و جهانی شدن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-32]
 • زبان و ادبیات فارسی بازکاوی مؤلفه های جهانی هویت ایرانی ـ اسلامی در مثنوی معنوی مولانا [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 165-196]
 • زمینه ها ارزیابی تئوری برنامه سیاست های ضد فساد درایران بعد از انقلاب [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 179-201]
 • زنجیره تأمین ساختمان بررسی سیاست‌های کاهش انتشار دی‌اکسید کربن از صنعت ساختمان با استفاده از مدل‌سازی دینامیکی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 307-328]
 • زنجیره تأمین سبز بررسی سیاست‌های کاهش انتشار دی‌اکسید کربن از صنعت ساختمان با استفاده از مدل‌سازی دینامیکی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 307-328]
 • زنجیرۀ تأمین پایدار مبانی پایداری زیست محیطی زنجیرۀ تأمین با رویکرد الگوی اسلامی پیشرفت [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 93-110]

ژ

 • ژاپن مقایسه سیاست‏گذاری آموزشی ایران و ژاپن در مقطع ابتدایی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 113-132]
 • ژاک رانسیر امر سیاسی در عصر پَساجهانی شدن (بازخوانی آرا و نظرات ژاک رانسیر) [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 7-40]
 • ژئوپلتیک سنجشِ روابط دفاعیِ ایران و چین در دورۀ ریاست‌جمهوری حسن روحانی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 23-47]
 • ژئوپلیتیک مطالعه تطبیقی راهبردهای کلان انرژی در ایران و کشورهای منتخب [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 201-224]
 • ژئوپلیتیک ایران – عربستان؛ طرح الگوی تنش زدایی با محوریت مناقشات منطقه ای [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 167-185]
 • ژئوپلیتیک واکاوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه: چالش‌ها و پیامدها [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 125-146]

س

 • ساخت‌یابی جهانی‌‌‌‌شدن و مواضع فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از منظر نظریه‌ی ساختار– کارگزار [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 130-166]
 • ساختار قران، جهانی شازی و جهانی شدن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-32]
 • ساختار سیمای نظام بین‏الملل در منشور مدینه [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 139-176]
 • ساختار سیاست خارجی راهبردی، ساختاری یا محتوایی؟ با تمرکز بر دولت یازدهم و دوازدهم [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 251-259]
 • ساختار تشکیلاتی سیاست خارجی راهبردی ازوزارت تا سفارت،مروری برنقش وزارت خارجه [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 199-206]
 • ساختار– کارگزار جهانی‌‌‌‌شدن و مواضع فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از منظر نظریه‌ی ساختار– کارگزار [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 130-166]
 • ساختارگرائی تحلیل ساختار‌گرایانه منازعه ایران-عربستان سعودی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 265-281]
 • ساختمان بررسی اسناد بالادستی و موانع بهره وری انرژی در بخش ساختمان ایران [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 131-142]
 • سازمان جهانی شدن مدیریت [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 1-18]
 • سازمان آینده پژوهی با استفاده از تکنیک پویش محیطی [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 7-9]
 • سازمان تجارت جهانی جهانی سازی بخش انرژی از مسیر گات و سازمان تجارت جهانی [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 107-132]
 • سازمان ملل رفتارشناسی رأی دهی بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل متحد [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 165-182]
 • سازمان نظامی خدمت نظام وظیفه: فرصتی اجتماعی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 205-223]
 • سازمان¬های دولتی مهندسی فرهنگ در سازمان¬های دولتی کشور در عصر جهانی¬شدن [دوره 4، شماره 10، 1392، صفحه 59-86]
 • سازمان¬های غیردولتی حکمرانی جهانی و حقوق جهانی؛ گذار از حقوق بین¬الملل دولت¬محور در عصر جهانی¬شدن [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 180-194]
 • سازمان‌های مرم نهاد بین‌المللی بازیگران ملی و فراملی در روند جهانی شدن [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 45-82]
 • سیاست سیاست میان ملت‌ها: اثری که همچنان می‌توان خواند و از آن آموخت [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 239-244]
 • سیاست سیاست در بستر زمان : تاریخ، نهادها و تحلیل اجتماعی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 281-285]
 • سیاست سطح زیست‌پذیری برای تن برهنۀ شهری؛ لباس یا کراوات؟! تحلیل سیاست‌گذاری مقابله با آلودگی هوای کلان‌شهرها با تکیه بر شهر تهران [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 329-345]
 • سیاست آب بررسی مسائل و مشکلات سیاست گذاری آب، خاک و امنیت غذایی در ایران [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 165-180]
 • سیاست انرژی بررسی بازارهای انرژی خزر به کمک معیار ترکیبی امنیت تقاضای انرژی کشورهای ناحیه خزر در سال 2015 و افق 2030 [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 67-84]
 • سیاست انرژی پرسش‌های پیرامون سیاست انرژی و آیندۀ تحریم [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 15-18]
 • سیاست بین الملل دایاسپوراها بازیگران با نفوذ عصر جهانی شدن: تبیینی نظری و تحلیلی موردی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 93-114]
 • سیاست تأمین مالی مروری بر سیاست‌گذاری نوآوری در چین [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 233-247]
 • سیاست جنایی تقنینی جهانی شدن مقابله با قاچاق انسان و تأثیر آن بر سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 87-124]
 • سیاست خارجی ایدئولوژی بدبینانه: سیاست خارجی ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 39-62]
 • سیاست خارجی دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 63-90]
 • سیاست خارجی سیاست خارجی ایران در دولت اصلاحات نسبت به اتحادیه اروپا از منظر سازه‌انگاری [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 40-92]
 • سیاست خارجی بررسی و تحلیل کاربست رهیافت سناریوسازی درآینده روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی دولت یازدهم و اتحادیه اروپا) [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 15-34]
 • سیاست خارجی تأثیر برجام بر همکاری‌های امنیتی اتحادیه‌ اروپا و ایران [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 35-50]
 • سیاست خارجی دولت های کارآمدتر در منطقه قوی تر: رویکرد اعتدالی در سیاست منطق های جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 219-223]
 • سیاست خارجی جناح گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 229-248]
 • سیاست خارجی واکاوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه: چالش‌ها و پیامدها [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 125-146]
 • سیاست خارجی " سیاست خارجی راهبردی، ساختاری یا محتوایی؟ با تمرکز بر دولت یازدهم و دوازدهم [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 251-259]
 • سیاست خارجی" سیاست خارجی ترامپ و واقعیت های نظام بین الملل [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 285-302]
 • سیاست خارجی اعتدالی دولت های کارآمدتر در منطقه قوی تر: رویکرد اعتدالی در سیاست منطق های جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 219-223]
 • سیاست خارجی آمریکا راهبرد سیاست خارجی ترامپ: هیبرید نوانزواگرایی-واقع‌گرایی [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 269-283]
 • سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران جناح گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 229-248]
 • سیاست خارجی عمل¬گرایانه سیاست خارجی عمل¬گرایانه و توسعه¬ی اقتصادی (مطالعه¬ی موردی: چین از سال 1978-2010) [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 133-164]
 • سیاست خارجی و جهانی شدن تاثیر دیپلماسی بر قدرت ملی ایران در عرصه ی جهانی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 131-150]
 • سیاست راهبرد خارجی سیاست خارجی راهبردی ازوزارت تا سفارت،مروری برنقش وزارت خارجه [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 199-206]
 • سیاست زبان سیاست زبان در جمهوری اسلامی ایران: پیشنهادهای سیاستی درخصوص زبان و زبان‌آموزی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 241-250]
 • سیاست صنعتی مروری بر سیاست‌گذاری نوآوری در چین [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 233-247]
 • سیاست علم و فناوری مروری بر چالش‌های نظام ملی نوآوری ایران و ارائۀ سیاست‌ها و راهکارهایی برای بهبود [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 185-198]
 • سیاست‌ علم و فناوری مروری بر سیاست‌گذاری نوآوری در چین [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 233-247]
 • سیاست عمومی ایران مفهوم مسائل بدخیم [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 11-12]
 • سیاست فرهنگی بررسی چند مدل سیاست فرهنگی در حوزه آموزش عالی (با تاکید بر تجارب سیاست فرهنگی در دانشگاه های اروپایی و ایالات متحده آمریکا) [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 125-144]
 • سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جایگاه شبکه ملی اطلاعات در سپهر سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 113-132]
 • سیاستگذاری معرفی و کاربست نظریه عقلانیت اسنلن در سیاستگذاری [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 111-129]
 • سیاستگذاری سیاستگذاری عمومی مناسب برای یک اقتصاد دانش بنیان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 209-235]
 • سیاستگذاری بررسی سیاست‌گذاری صنعت گردشگری در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 93-112]
 • سیاست گذاری و بازهم سیاست گذاری عمومی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 11-20]
 • سیاست‌گذاری چند پیشنهاد سیاستی در حوزۀ فارسی [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 213-227]
 • سیاست گذاری امنیت مفهوم امنیت انسانی وابعاد سیاست گذارانه آن [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 367-374]
 • سیاست‌گذاری امنیت ملی اولویت‌بندی تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با روش تحلیل سلسله مراتبی( AHP) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 255-277]
 • سیاست‏گذاری آموزشی مقایسه سیاست‏گذاری آموزشی ایران و ژاپن در مقطع ابتدایی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 113-132]
 • سیاستگذاری انرژی اولویتبندی انواع انرژی در ایران با هدف افزایش امنیت انرژی در افق 1404 هجری خورشیدی (با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 135-157]
 • سیاستگذاری انرژی طرح ارز بنزین (پترول کوین) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 331-334]
 • سیاست گذاری انرژی سیاست گذاری تعیین سبد حامل های انرژی در بخش حمل و نقل کشور [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 251-260]
 • سیاست‌گذاری انرژی بررسی مسائل و مشکلات سیاست گذاری آب، خاک و امنیت غذایی در ایران [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 165-180]
 • سیاست‌گذاری بودجه تبیین عناصر حکمرانی خوب در سیاست‌گذاری نظام بودجه‌ریزی کشور [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 31-52]
 • سیاست گذاری توسعه درآمدی بر رویکرد آرایش سیاسی؛ به مثابه بستری برای ارتقای ظرفیت سیاستگذاری توسعه دولت [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 223-243]
 • سیاستگذاری داده باز مفهوم شناسی سیاستگذاری داده باز حاکمیتی و تبیین مزایا و فواید آن در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 55-74]
 • سیاست گذاری علم و فناوری ارائه الگوی پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور بر اساس رویکرد پارادیمی روش نظریه مبنایی [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 145-161]
 • سیاست‌گذاری علم و فناوری بررسی چند مدل سیاست فرهنگی در حوزه آموزش عالی (با تاکید بر تجارب سیاست فرهنگی در دانشگاه های اروپایی و ایالات متحده آمریکا) [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 125-144]
 • سیاستگذاری عمومی سخن سردبیر [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 5-11]
 • سیاستگذاری عمومی مفهوم شناسی سیاستگذاری داده باز حاکمیتی و تبیین مزایا و فواید آن در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 55-74]
 • سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری عمومی مناسب برای یک اقتصاد دانش بنیان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 209-235]
 • سیاست‏گذاری عمومی مقایسه سیاست‏گذاری آموزشی ایران و ژاپن در مقطع ابتدایی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 113-132]
 • سیاست‌گذاری مبتنی بر پیچیدگی گزارش ملی آب و سیاست‌گذاری مبتنی بر پیچیدگی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 321-328]
 • سیاست‌گذاری محیط‌زیستی برنامه مشارکتی ملّی مطابق با موافقت‌نامه پاریس: از نظر تا عمل [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 19-47]
 • سیاستگذاری منطقه ای بررسی روند سیاستگذاری توسعه و توازن منطقه ای طی برنامه های توسعه در ایران و ارائه راهبردهای اساسی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 21-41]
 • سیاست مالی مروری بر سیاست‌گذاری نوآوری در چین [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 233-247]
 • سیاست مالیاتی مروری بر سیاست‌گذاری نوآوری در چین [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 233-247]
 • سیاست‌های اقتصادی سناریوهای ایران در سال ۱۳۹۶ [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 145-153]
 • سیاست‌های انرژی مطالعه تطبیقی راهبردهای کلان انرژی در ایران و کشورهای منتخب [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 201-224]
 • سیاست‌های خارجی سناریوهای ایران در سال ۱۳۹۶ [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 145-153]
 • سیاست‌های سرمایه‌گذاری بررسی بازارهای انرژی خزر به کمک معیار ترکیبی امنیت تقاضای انرژی کشورهای ناحیه خزر در سال 2015 و افق 2030 [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 67-84]
 • سیاست های ضد فساد ارزیابی تئوری برنامه سیاست های ضد فساد درایران بعد از انقلاب [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 179-201]
 • سیاست‌های قومی تحلیل گفتمان سیاستهای قومی پس از انقلاب اسلامی ( با تاکید بر دوره 1368-1376) [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 111-124]
 • سیاست های کلان سیاست‌های اقتصادی برای مقابله با بحرانهای بانکی [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 53-69]
 • سیاست‌های محیط زیست بررسی مسائل و مشکلات سیاست گذاری آب، خاک و امنیت غذایی در ایران [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 165-180]
 • سیاست‌های محیط زیست سدها و توسعه: چارچوب جدید برای تصمیم گیری [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 207-216]
 • سامانه‌های امنیتی مدل‌سازی و تحلیل راهبردی مناقشه نویسندگان بدافزار و تحلیل گران سامانه‌های امنیتی با استفاده از نظریه بازی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 19-41]
 • سبک زندگی جهانی¬شدن سبک زندگی و تقاضای دگرگونی سیاسی [دوره 4، شماره 10، 1392، صفحه 131-160]
 • سخن سردبیر سخن سردبیر [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 5-11]
 • سد داریان تحلیل و تبیین اثرات احداث سدها بر معیشت پایدار نواحی روستایی (موردی سد داریان هورامان) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 155-176]
 • سدسازی در س‌هایی که باید از سرنوشت سد گتوند آموخت [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 183-187]
 • سد گتوند در س‌هایی که باید از سرنوشت سد گتوند آموخت [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 183-187]
 • سدها سدها و توسعه: چارچوب جدید برای تصمیم گیری [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 207-216]
 • سربازی خدمت نظام وظیفه: فرصتی اجتماعی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 205-223]
 • سربازی اجباری تحلیل اخلاقی خدمت وظیفه سربازی از منظر نظریه های وظیفه گرا و پیامدگرا [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 297-318]
 • سرمایه اجتماعی طراحی الگو‌ی بهبود سطح سرمایه¬ی اجتماعی شهروندان در عصر جهانی شدن [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 1-30]
 • سرمایه گذاری خارجی بررسی و تحلیل کاربست رهیافت سناریوسازی درآینده روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی دولت یازدهم و اتحادیه اروپا) [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 15-34]
 • سرمایه گذاری خارجی الزامات حقوقی امنیت انرژی با تأکید بر مخاطرات زیست محیطی در صنعت نفت و گاز [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 157-173]
 • سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی بررسی اثر آزادسازی تجاری روی شاخص توسعه¬ی انسانی در کشورهای در حال توسعه [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 109-134]
 • سرمایه‌گذاری‌های خارجی بررسی بازارهای انرژی خزر به کمک معیار ترکیبی امنیت تقاضای انرژی کشورهای ناحیه خزر در سال 2015 و افق 2030 [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 67-84]
 • سرمایه‌های معیشتی تحلیل و تبیین اثرات احداث سدها بر معیشت پایدار نواحی روستایی (موردی سد داریان هورامان) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 155-176]
 • سیستم سیمای نظام بین‏الملل در منشور مدینه [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 139-176]
 • سیستم جهانشهری نقد و بازنگری نظریه اکیومناپلیس با تاکید بر مفهوم جهانی شدن شهرها [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 73-92]
 • سیستم های حکمرانی دیباچه‌ای بر ارزیابی عملکرد انقلاب اسلامی ایران در بنیان‌گذاری [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 289-292]
 • سیستم¬های موازی و مراتبی فضا، مقیاس و جهانی شدن با تحلیل تئوری شبکه کنشگران ( ANT) [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 93-106]
 • سفارت سیاست خارجی راهبردی ازوزارت تا سفارت،مروری برنقش وزارت خارجه [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 199-206]
 • سیکل‌‌ها ارزیابی اثر جهانی شدن اقتصاد و سیکل‌‌های تجاری بر مارک‌‌آپ در بخش صنعت ایران [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 163-187]
 • سیکولاریسم موسی صدر و ساختارشکنی دوگانۀ فرقه‌گرایی و سکولاریسم: ایده‌ای برای وحدت ملی و بین‌المللی کشورهای اسلامی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 85-105]
 • سناریو سناریوهای پیشِ روی آیندۀ عراق و تحلیل دورنمای حقوقی، بین‌المللی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 73-91]
 • سناریوسازی آینده پژوهی و سناریونگاری برای برنامه ریزی توسعه محله ای بر پایه تحلیل سیستمی با مطالعه محله سنگلج تهران [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 15-29]
 • سناریو سازی سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی تجدیدپذیر [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 159-174]
 • سناریونگاری سناریوهای پیش روی ایران در بحران‌های سوریه و عراق و راهبردهای برون‌رفت از آن‌ها [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 283-305]
 • سهمیه‌بندی رشد واردات بنزین در ایران و سیاست های کنترل آن [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 177-184]
 • سوادآموزی چالش‌های آموزش بزرگسالان و راهکارهایی جهت بهبود: پژوهش زمینه‌ای [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 115-134]
 • سوادآموزان چالش‌های آموزش بزرگسالان و راهکارهایی جهت بهبود: پژوهش زمینه‌ای [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 115-134]
 • سوانح هوایی سوانح هوایی و تأثیر آن برتوسعه¬ی صنعت گردش¬گری ایران در عرصه¬ی جهانی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 149-177]
 • سوریه آیندۀ سوریه و فرصت‌ها و چالش‌های‌ آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 147-165]
 • سوریه سناریوهای پیش روی ایران در بحران‌های سوریه و عراق و راهبردهای برون‌رفت از آن‌ها [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 283-305]

ش

 • شاخص شاخص‌های فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بعد کلان از دیدگاه نخبگان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 133-158]
 • شاخص ادراک فساد بررسی تأثیر جهانی‌شدن بر کاهش فساد اداری کشورهای عضو منا [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 237-262]
 • شاخص بازبودن اقتصاد اثر جهانی شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خود توضیحی برداری [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 9-32]
 • شاخص بهینه امنیت انرژی چارچوب تأثیر مؤلفه‌های امنیت انرژی بر مدل‌های عرضۀ بهینۀ انرژی با تکیه بر روش تلفیقی سناریو و مدل‌های تصادفی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 49-66]
 • شاخص توسعه¬ی انسانی تحلیل اثر جهانی¬شدن بر شاخص کیفیت زندگی QOL براساس تخمین پنل دیتا برای کشور‌های صادر کننده¬ی نفت [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 19-36]
 • شاخص توسعه¬ی انسانی بررسی اثر آزادسازی تجاری روی شاخص توسعه¬ی انسانی در کشورهای در حال توسعه [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 109-134]
 • شاخص توسعه‌ی فاوا جایگاه ایران در جامعه اطلاعاتی جهانی [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 7-38]
 • شاخص‌‌های جهانی شدن سنجش و تحلیل میزان ادغام کلان‌شهرهای تهران و استانبول در فرایند جهانی شدن [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 137-162]
 • شاخص‌های‌ سلامت بررسی اثر جهانی‎شدن بر شاخص‌های سلامت [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 199-236]
 • شاخص‌های کلان اقتصادی بررسی تأثیرات آزادسازی اقتصادی بر شاخص¬های کلان اقتصادی در ایران: با تأکید بر آزادسازی تجاری [دوره 4، شماره 10، 1392، صفحه 29-58]
 • شاخص ویلیامسون بررسی روند سیاستگذاری توسعه و توازن منطقه ای طی برنامه های توسعه در ایران و ارائه راهبردهای اساسی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 21-41]
 • شاعران و نویسندگان عوامل مؤثر بر جهانی شدن شعر و ادب فارسی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 165-184]
 • شبکه دانش ارائه الگوی توسعه شبکه‌های دانش در هاب‌های پژوهش و فناوری صنعت نفت با استفاده از الگوهای جهانی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 55-78]
 • شبکه ملی اطلاعات جایگاه شبکه ملی اطلاعات در سپهر سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 113-132]
 • شبکه‏های اطلاعاتی و ارتباطی و شبکه¬های اجتماعی مجازی کارکرد شبکه های اجتماعی مجازی در عصر جهانی شدن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 49-78]
 • شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای نقش ماهواره‌ در تغییر تصور ذهنی جوانان تهرانی از ازدواج [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 263-287]
 • شدت انرژی نقش آموزش بر رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و شدت انرژی: یک تحلیل بین کشوری [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 115-136]
 • شریعت جهانی شدن و ظرفیت های جهانی دین اسلام از منظر عرفان اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 63-88]
 • شرکت‌های خارجی تولیدکننده¬ی بازی وضعیت بازی‌های رایانه‌ای در ایران و جهان سیاست¬ها، رویکردها و سازمان¬های دست¬اندرکار [دوره 4، شماره 10، 1392، صفحه 161-193]
 • شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه مدل بهبود یافته دسته‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 215-233]
 • شرکت های فرا ملّی الزامات حقوقی امنیت انرژی با تأکید بر مخاطرات زیست محیطی در صنعت نفت و گاز [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 157-173]
 • شعر عوامل مؤثر بر جهانی شدن شعر و ادب فارسی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 165-184]
 • شعر اجتماعی پیام¬های جهانی شاعران معاصر: نیما یوشیج، قیصر امین¬پور [دوره 4، شماره 10، 1392، صفحه 87-102]
 • شعر معاصر پیام¬های جهانی شاعران معاصر: نیما یوشیج، قیصر امین¬پور [دوره 4، شماره 10، 1392، صفحه 87-102]
 • شعر معاصر فارسی و عربی بررسی تطبیقی پیام‌های جهانی در شعر بهار و شوقی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 129-156]
 • شفافیت توصیه‌های سیاستی موانع تحقق‌پذیری حکمرانی خوب در ادارۀ امور عمومی (مطالعۀ موردی: فرمانداری و شهرداری شهرستان مینودشت) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 113-133]
 • شفافیت تعارض منافع، آفتی جدی در نظام سلامت [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 335-340]
 • شکاف اجتماعی انتخابات، جناح های سیاسی و صلح پاراسیاسی در ایران؛ نمایندگان شکاف های سیاسی یا کارگزاران صلح؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکاف نسلی جهانی شدن و فاصله نسلی (مطالعه جامعه شناختی فاصله نسلی: با تاکید بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات) [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 145-177]
 • شکست بازار جایگاه تنظیم‌گری در فرایند خصوصی‌سازی صنعت گاز، مطالعه موردی: بازار گاز ایران [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 225-247]
 • شناختی الگوی حکمرانی مشارکتی توسعه انرژی تجدیدپذیر ایران: رویکرد نهادی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 133-155]
 • شهر بررسی اثر جهانی شدن بر توسعه ی شهری [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 1-16]
 • شهرهای کوچک تحلیل دیدگاه‌های برنامه‌ریزی و پیشرفت پایدار فضایی با تأکید بر تقویت شهر‌های کوچک [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 177-203]
 • شهروندی اجتماعی فعال بازنمایی رابطه بین نگرش به دولت و شهروندی اجتماعی فعال [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 157-177]
 • شهروند جهانی جهانی شدن و ضرورت آموزش¬های شهروندی جهانی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 179-194]
 • شهودی چندوجهی تأثیر هویت نقشی بر راهبردهای تصمیم‌گیری درمورد پروندۀ هسته‌ای و بازنمایی آن در دورۀ روحانی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 187-206]
 • شورای امنیت رفتارشناسی رأی دهی بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل متحد [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 165-182]
 • شورایعالی نگرشی مقایسه‌ای به اهداف شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری با کارکردها و جایگاه فعلی آن [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 339-347]
 • شورای نوردیک شورای نوردیک و سیاستگذاری ساخت تصویر ملی و برندینگ بین المللی ؛ دریچۀ خوشبختی به جهان معاصر [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 75-91]
 • شوروی سابق نشست بیست و پنجمین سالگرد تاسیس کشورهای مستقل مشترک المنافع [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 261-268]
 • شوقی بررسی تطبیقی پیام‌های جهانی در شعر بهار و شوقی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 129-156]

ص

 • صادرات راهکارهای توسعه ی صادرات کالاهای فرهنگی درعصر جهانی شدن [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 41-72]
 • صادرات بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای شریک عمده تجاری [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 49-68]
 • صادرات کالاهای فرهنگی جهانی شدن و تجارت کالاهای فرهنگی کشور [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 47-72]
 • صرفه‌جویی انرژی تدوین مدل مالی مناسب برای نوسازی سیستم روشنایی معابر عمومی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 277-291]
 • صلح اسلامی مبارزه با تروریسم؛ راهبردی مؤثر در تحقق صلح عادلانه جهانی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 77-114]
 • صلح پاراسیاسی انتخابات، جناح های سیاسی و صلح پاراسیاسی در ایران؛ نمایندگان شکاف های سیاسی یا کارگزاران صلح؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • صلح عادلانه‌ی جهانی مبارزه با تروریسم؛ راهبردی مؤثر در تحقق صلح عادلانه جهانی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 77-114]
 • صلح و امنیت بین‌المللی مبارزه با تروریسم؛ راهبردی مؤثر در تحقق صلح عادلانه جهانی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 77-114]
 • صنایع فرهنگی شناسایی و تحلیل رویکردهای موجود و مطلوب در صنایع فرهنگی کشور مبتنی بر دیدگاه ذینفعان [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 17-39]
 • صنایع ماشین‌آلات بررسی اثرهای پویای جهانی‌شدن تجارت بر واردات صنایع ماشین‌آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی در ایران [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 79-103]
 • صنایع هواپیمایی سوانح هوایی و تأثیر آن برتوسعه¬ی صنعت گردش¬گری ایران در عرصه¬ی جهانی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 149-177]
 • صنعت یاری طراحی الگوی کارکرد پژوهشی دانشگاه‌ها با رویکرد صنعت‌یاری [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 231-253]
 • صنعت بانکداری طراحی مدل راهبردی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداری مشتریان نمونه در صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 73-93]
 • صنعت سرگرمی وضعیت بازی‌های رایانه‌ای در ایران و جهان سیاست¬ها، رویکردها و سازمان¬های دست¬اندرکار [دوره 4، شماره 10، 1392، صفحه 161-193]
 • صنعت گاز جایگاه تنظیم‌گری در فرایند خصوصی‌سازی صنعت گاز، مطالعه موردی: بازار گاز ایران [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 225-247]
 • صنعت گردش¬گری سوانح هوایی و تأثیر آن برتوسعه¬ی صنعت گردش¬گری ایران در عرصه¬ی جهانی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 149-177]
 • صنعت نفت ارائه الگوی توسعه شبکه‌های دانش در هاب‌های پژوهش و فناوری صنعت نفت با استفاده از الگوهای جهانی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 55-78]
 • صنعت نفت آسیب شناسی و ارائه راهکارهای توسعه صنعت بالادستی نفت در ایران [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 229-239]
 • صنعت نفت آسیب شناسی عدم توفیق توسعه تکنولوژیک صنعت نفت ایران از طریق مطالعه تطبیقی با کشور نروژ [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 183-209]
 • صنعت نفت مفهوم و ابعاد « انگیزاننده‌های مهاجرت داوطلبانه متخصصان» صنعت نفت با تاکید بر نقش و کارکردهای مدیریت منابع انسانی: رویکردی سیاستی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 67-92]
 • صنعت نفت و گاز الزامات حقوقی امنیت انرژی با تأکید بر مخاطرات زیست محیطی در صنعت نفت و گاز [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 157-173]

ط

 • طرح ارز بنزین طرح ارز بنزین (پترول کوین) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 331-334]

ظ

 • ظرفیت آسیب شناسی و ارائه راهکارهای توسعه صنعت بالادستی نفت در ایران [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 229-239]
 • ظرفیت دولت درآمدی بر رویکرد آرایش سیاسی؛ به مثابه بستری برای ارتقای ظرفیت سیاستگذاری توسعه دولت [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 223-243]

ع

 • عتف نگرشی مقایسه‌ای به اهداف شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری با کارکردها و جایگاه فعلی آن [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 339-347]
 • عدالت تحول مفهوم مردم، از رعیت تا جمعیت؛ نخستین گام‌ها در راستای جهانی شدن در عصر قاجار [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 91-124]
 • عدالت جنسیتی جهانی شدن و حقوق زنان؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 188-225]
 • عدالت جهانی مبارزه با تروریسم؛ راهبردی مؤثر در تحقق صلح عادلانه جهانی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 77-114]
 • عدم تبعیض جایگاه حقوق معلولین در حوزۀ حقوق شهری [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 137-163]
 • عدم قطعیت اعتمادپذیری سیاست‌های پروژه محور؛ (ارزیابی ریسک گزین ههای تأمین آب مشهد و تعیین اولویت آنها) [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 71-86]
 • عراق جهانی شدن و دولت ملت سازی در کشورهای پسامنازعه(نمونه پژوهی عراق) [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 7-48]
 • عراق سناریوهای پیش روی ایران در بحران‌های سوریه و عراق و راهبردهای برون‌رفت از آن‌ها [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 283-305]
 • عربستان ایران – عربستان؛ طرح الگوی تنش زدایی با محوریت مناقشات منطقه ای [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 167-185]
 • عربستان سعودی بررسی روابط سیاسی قطر و عربستان سعودی؛ از تبیین همگرایی تا گسست سیاسی(از بیداری اسلامی تا بحران قطع روابط سیاسی در ژوئن 2017) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 49-72]
 • عرصه¬ی جهانی فناوری¬های نوین اطلاعاتی و مدیریت جهانی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 1-28]
 • عرفان اسلامی جهانی شدن و ظرفیت های جهانی دین اسلام از منظر عرفان اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 63-88]
 • عصر جدید آموزه¬های قرآن مهم¬ترین نیاز انسان معاصر [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 95-116]
 • عقلانیت اسنلن معرفی و کاربست نظریه عقلانیت اسنلن در سیاستگذاری [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 111-129]
 • عقلانیت نقاد ارزیابی نقادانه روش‌شناسی های آینده‌نگاری و آینده پژوهی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 157-184]
 • عوامل اجتماعی فناوری¬های نوین اطلاعاتی و مدیریت جهانی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 1-28]
 • عوامل اقتصادی امکان¬سنجی پیاده¬سازی روابط عمومی الکترونیک در سازمان¬های دولتی ایران با توجه به فرآیند جهانی¬شدن [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 125-152]
 • عوامل حیاتی موفقیت مقایسۀ ظرفیت قراردادهای بالادستی نفت از منظر انتقال و توسعۀ فناوری با رویکرد عوامل حیاتی موفقیت [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 19-48]
 • عوامل روان¬شناختی امکان¬سنجی پیاده¬سازی روابط عمومی الکترونیک در سازمان¬های دولتی ایران با توجه به فرآیند جهانی¬شدن [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 125-152]
 • عوامل ساختاری امکان¬سنجی پیاده¬سازی روابط عمومی الکترونیک در سازمان¬های دولتی ایران با توجه به فرآیند جهانی¬شدن [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 125-152]
 • عوامل کلیدی موفقیت طراحی و پیاده سازی مدل مرجع پس‌نگری برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت(CSF) خدمات دولت الکترونیکی در ایران [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 205-240]

غ

 • غرب فهم هرمنوتیکی تقابل ایران و غرب در عصر جهانی شدن [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 101-138]
 • غرور ملی راهبرد ایران در فناوری غنی سازی اورانیوم: دلایل و پیامدها [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 175-191]

ف

 • فاصله نسلی جهانی شدن و فاصله نسلی (مطالعه جامعه شناختی فاصله نسلی: با تاکید بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات) [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 145-177]
 • فرایند سیمای نظام بین‏الملل در منشور مدینه [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 139-176]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولویت‌بندی تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با روش تحلیل سلسله مراتبی( AHP) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 255-277]
 • فرآیند جهانی ¬شدن جهانی ¬شدن، فرصت یا تهدید برای محیط ¬زیست [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 97-120]
 • فرایند خط مشی شناسایی عوامل تسهیل‌کنندۀ شواهدمحور کردن فرایند خط‌مشی‌گذاری در حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 65-84]
 • فرانسه تحلیلی سیاستی بر محیط توسعۀ همکاری‌های تجاری ـ اقتصادی میان ایران و فرانسه [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 207-237]
 • فرانوگرایی مطالعة تطبیقی در مواجهة جهان اسلام با جهان محلّی گرایی [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 83-108]
 • فرصت فرصت‌ها و تهدید‌های فراروی حوزه¬های علمیه در عرصه¬ی بین¬الملل با رویکرد رسانه [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 59-76]
 • فرصت جهانی شدن و حقوق خانواده [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 65-100]
 • فرصت اجتماعی خدمت نظام وظیفه: فرصتی اجتماعی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 205-223]
 • فرصت‌ها آیندۀ سوریه و فرصت‌ها و چالش‌های‌ آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 147-165]
 • فرصت و چالش جهانی شدن مدیریت [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 1-18]
 • فرقه گرایی موسی صدر و ساختارشکنی دوگانۀ فرقه‌گرایی و سکولاریسم: ایده‌ای برای وحدت ملی و بین‌المللی کشورهای اسلامی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 85-105]
 • فرهنگ هوش فرهنگی و رهبری جهانی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 93-110]
 • فرهنگ درآمدی بر مبانی نظری هم¬افزایی فرهنگی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 49-62]
 • فرهنگ بررسی تاثیر رسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 39-62]
 • فرهنگ بررسی تحلیلی پدیده جهانی شدن با تمرکز بر حوزه فرهنگ [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 63-96]
 • فرهنگ مهندسی فرهنگ در سازمان¬های دولتی کشور در عصر جهانی¬شدن [دوره 4، شماره 10، 1392، صفحه 59-86]
 • فرهنگ بررسی جایگاه و تحولات فرهنگ در فرآیند جهانی¬شدن [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 153-180]
 • فرهنگ راهکارهای توسعه ی صادرات کالاهای فرهنگی درعصر جهانی شدن [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 41-72]
 • فرهنگ طراحی الگوی هم افزایی فرهنگی در ایران [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 225-271]
 • فرهنگی فناوری¬های نوین اطلاعاتی و مدیریت جهانی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 1-28]
 • فرهنگ اسلامی ارزیابی و مقایسه ی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه مدیران زن با رویکرد جهانی شدن در پارادایم فرهنگ شناختی اسلامی [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 57-92]
 • فرهنگ سیاسی شاخص‌های فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بعد کلان از دیدگاه نخبگان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 133-158]
 • فرهنگ علوی جهانی¬شدن در فرهنگ علوی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 31-58]
 • فیس¬بوک فضای مجازی و هویت جهانی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 4، شماره 10، 1392، صفحه 1-28]
 • فضای حالت دیباچه‌ای بر ارزیابی عملکرد انقلاب اسلامی ایران در بنیان‌گذاری [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 289-292]
 • فضای مجازی فضای مجازی و هویت جهانی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 4، شماره 10، 1392، صفحه 1-28]
 • فضای مجازی آینده‌پژوهی، روندهای خدمات فضای مجازی ایران در فرایند تکنولوژیک جهانی شدن با روش دلفی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 92-123]
 • فضای مجازی جایگاه شبکه ملی اطلاعات در سپهر سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 113-132]
 • فقرزدایی جهانی شدن و توسعه ی پایدار [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-18]
 • فناوری مقایسۀ ظرفیت قراردادهای بالادستی نفت از منظر انتقال و توسعۀ فناوری با رویکرد عوامل حیاتی موفقیت [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 19-48]
 • فناوری اطلاعات آینده‌پژوهی، روندهای خدمات فضای مجازی ایران در فرایند تکنولوژیک جهانی شدن با روش دلفی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 92-123]
 • فناوری اطلاعات دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 63-90]
 • فنّاوری اطلاعات در آموزش تأثیر جهانی¬شدن بر نظام آموزش¬وپرورش (مطالعه¬ی تطبیقی انگلستان، ژاپن و امریکا) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 63-94]
 • فنّاوری اطلاعات وارتباطات جهانی‌شدن و تأثیر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 177-202]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش آموزش بر رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و شدت انرژی: یک تحلیل بین کشوری [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 115-136]
 • فناوری غنی سازی اورانیوم راهبرد ایران در فناوری غنی سازی اورانیوم: دلایل و پیامدها [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 175-191]
 • فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات جایگاه ایران در جامعه اطلاعاتی جهانی [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 7-38]
 • فناوری¬های نوین ارتباطی و اطلاعاتی فناوری¬های نوین اطلاعاتی و مدیریت جهانی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 1-28]
 • فناوری و نوآوری ارائه الگوی پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور بر اساس رویکرد پارادیمی روش نظریه مبنایی [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 145-161]

ق

 • قاچاق انسان جهانی شدن مقابله با قاچاق انسان و تأثیر آن بر سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 87-124]
 • قیاس ناپذیری و ترجمه ناپذیری حقوق بشر در بستر گفت و گوهای میان فرهنگی: نسبی‌گرایی فرهنگی و سازوکار امر عقلایی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 43-54]
 • قاعده‌سازی تحوّل روند ایجاد قاعده حقوقی در عصر جهانی‌شدن حقوق [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 104-128]
 • قدرت حکمرانی جهانی: مؤلفه¬ها و ابزارها [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 29-66]
 • قدرت شبکه قدرت و ارتباطات سیاسی در سطوح محلی [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 87-104]
 • قدرت ملی ایران تاثیر دیپلماسی بر قدرت ملی ایران در عرصه ی جهانی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 131-150]
 • قدرت نرم تبیین تأثیر جهانی شدن بر دیپلماسی فرهنگی در روابط بین الملل با تأکید بر نظریه ی صلح سازی [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 41-68]
 • قدرت نرم دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 63-90]
 • قرارداد مقایسۀ ظرفیت قراردادهای بالادستی نفت از منظر انتقال و توسعۀ فناوری با رویکرد عوامل حیاتی موفقیت [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 19-48]
 • قرارداد بیع متقابل مطالعۀ مقایسه‌ای جذابیت اقتصادی و مالی قراردادهای جدید (IPC) و بیع متقابل نمونۀ موردی میدان نفتی در بلوک اناران [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 89-108]
 • قراردادهای بالادستی نفت مقایسۀ ظرفیت قراردادهای بالادستی نفت از منظر انتقال و توسعۀ فناوری با رویکرد عوامل حیاتی موفقیت [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 19-48]
 • قراردادهای بالادستی نفت و گاز مطالعۀ مقایسه‌ای جذابیت اقتصادی و مالی قراردادهای جدید (IPC) و بیع متقابل نمونۀ موردی میدان نفتی در بلوک اناران [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 89-108]
 • قراردادهای جدید نفتی (IPC) مطالعۀ مقایسه‌ای جذابیت اقتصادی و مالی قراردادهای جدید (IPC) و بیع متقابل نمونۀ موردی میدان نفتی در بلوک اناران [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 89-108]
 • قرآن قران، جهانی شازی و جهانی شدن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-32]
 • قشقایی تاثیرهای جهانی شدن بر هویت قومی ایل قشقایی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 111-130]
 • قیصر امین¬پور پیام¬های جهانی شاعران معاصر: نیما یوشیج، قیصر امین¬پور [دوره 4، شماره 10، 1392، صفحه 87-102]
 • قطر تعامل اقتصاد، سیاست خارجی و امنیت دولت ذره ای قطر [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 7-39]
 • قطر بررسی روابط سیاسی قطر و عربستان سعودی؛ از تبیین همگرایی تا گسست سیاسی(از بیداری اسلامی تا بحران قطع روابط سیاسی در ژوئن 2017) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 49-72]
 • قطر تحلیل ژئوپلیتیکی گُسست روابط سیاسی عربستان و قطر و تأثیر آن بر آینده شورای همکاری خلیج فارس [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 187-206]
 • قطع برق ریزگردها، قطع برق و پیچیدگی در استراتژیک‌ترین استان ایران (مقدمه‌ای بر تبیینی چند سطحی و بین‌رشته‌ای از حادثه قطع برق 23 بهمن 1395 و پدیده ریزگردها در استان خوزستان) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 311-324]
 • قیمت آب راهبردهای دستیابی به مدیریت پایدار آب‏ زیرزمینی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 261-275]
 • قوانین استقرار چارچوب حقوقی پایدار مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه‌های آبریز ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 35-51]
 • قومیت جهانی شدن و تکثر گرایی قومی در ایران، چالش ها و فرصت ها [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 55-91]
 • قومیت سیاست زبان در جمهوری اسلامی ایران: پیشنهادهای سیاستی درخصوص زبان و زبان‌آموزی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 241-250]

ک

 • کاتالانیا تمایلات جدایی طلبانه در اروپا ؛ریشه ها و روندها (مطالعه موردی اسکاتلند و کاتالانیا) [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 145-164]
 • کارایی اکولوژیکی جهانی شدن و توسعه ی پایدار [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-18]
 • کارآفرینی بین الملل تحلیلی سیاستی بر محیط توسعۀ همکاری‌های تجاری ـ اقتصادی میان ایران و فرانسه [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 207-237]
 • کاریزها آبرفت ژرف درشت‌دانه؛ ارزنده تر از نفت سازوکاری برای پیشگیری از فاجعة مرگ همگانی بر اثر تشنگی [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 189-190]
 • کارکرد مروری بر چالش‌های نظام ملی نوآوری ایران و ارائۀ سیاست‌ها و راهکارهایی برای بهبود [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 185-198]
 • کارکرد خدمت نظام وظیفه: فرصتی اجتماعی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 205-223]
 • کارکرد پژوهشی طراحی الگوی کارکرد پژوهشی دانشگاه‌ها با رویکرد صنعت‌یاری [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 231-253]
 • کالاهای فرهنگی جهانی شدن و تجارت کالاهای فرهنگی کشور [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 47-72]
 • کثرت¬گرایی ادیان جهانی شدن و ظرفیت های جهانی دین اسلام از منظر عرفان اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 63-88]
 • کسب و کارهای بین¬المللی شناسایی و تبیین مؤلفه¬های هوش هیجانی به عنوان پیش¬بین¬های ایجاد کسب و کارهای بین¬المللی [دوره 4، شماره 10، 1392، صفحه 103-130]
 • کشور رقیب بررسی اثر وجود کشور رقیب و امکان اقدام متقابل در نتایج تحریمها؛ نمونه موردی تحریم ایران [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 179-200]
 • کشورهای خاورمیانه تحلیل پویای رابطه منابع طبیعی و نظامی‌گری در کشورهای خاورمیانه [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 19-37]
 • کشورهای ‌در حال‌ توسعه بررسی اثر جهانی‎شدن بر شاخص‌های سلامت [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 199-236]
 • کشورهای صادرکننده¬ی نفت تحلیل اثر جهانی¬شدن بر شاخص کیفیت زندگی QOL براساس تخمین پنل دیتا برای کشور‌های صادر کننده¬ی نفت [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 19-36]
 • کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی جهانی‌شدن و تأثیر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 177-202]
 • کشورهای عضو منا بررسی تأثیر جهانی‌شدن بر کاهش فساد اداری کشورهای عضو منا [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 237-262]
 • کشورهای مستقل مشترک المنافع نشست بیست و پنجمین سالگرد تاسیس کشورهای مستقل مشترک المنافع [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 261-268]
 • کیفیت حکمرانی بررسی اثرهای متقابل آزادی و حکمرانی بر توسعۀ انسانی (رویکرد داده‌های تابلویی در دورۀ 1995ـ2015) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 135-155]
 • کیفیت خدمات طراحی مدل راهبردی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداری مشتریان نمونه در صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 73-93]
 • کیفیت زندگی تحلیل اثر جهانی¬شدن بر شاخص کیفیت زندگی QOL براساس تخمین پنل دیتا برای کشور‌های صادر کننده¬ی نفت [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 19-36]
 • کلاس زبان انگلیسی سواد انتقادی رسانه در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی؛ اهمیت آگاهی بخشی انتقادی به زبان آموزان در عصر جهانی شدن فرهنگ [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 124-149]
 • کلیدواژه: مدیریت استعداد عوامل اثرگذار بر نگهداشت معلمان نخبه و مستعد در دوره دوم متوسطه مدارس دولتی آموزش‌وپرورش شهر اردبیل در راستای سیاست‌های کلی((ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش)) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 95-111]
 • کلید واژه­ها: جهانی­شدن جهانی شدن و تکثر گرایی قومی در ایران، چالش ها و فرصت ها [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 55-91]
 • کلیدواژه ‏ها: هویت تأثیر هویت نقشی بر راهبردهای تصمیم‌گیری درمورد پروندۀ هسته‌ای و بازنمایی آن در دورۀ روحانی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 187-206]
 • کلمات کلیدی: ناتو تحول مفهوم امنیت در ناتو پس از جنگ سرد براساس مکتب کپنهاگ [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 6-42]
 • کلینتون تأثیر دیپلماسی اقتصادی پسا مدرن بر تحقق اهداف اقتصاد داخلی ایالات متحده آمریکا (2012-2009) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 93-113]
 • کمی سازی چارچوب تأثیر مؤلفه‌های امنیت انرژی بر مدل‌های عرضۀ بهینۀ انرژی با تکیه بر روش تلفیقی سناریو و مدل‌های تصادفی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 49-66]
 • کنش ارتباطی کارکرد شبکه های اجتماعی مجازی در عصر جهانی شدن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 49-78]

گ

 • گات جهانی سازی بخش انرژی از مسیر گات و سازمان تجارت جهانی [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 107-132]
 • گاز فلر بررسی آثار محیط‌زیستی گاز مشعل در ایران و اهمیت آن در راستای تعهدات کشور در توافق پاریس [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 133-154]
 • گازهای گلخانه‌ای بررسی آثار محیط‌زیستی گاز مشعل در ایران و اهمیت آن در راستای تعهدات کشور در توافق پاریس [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 133-154]
 • گاز همراه نفت بررسی آثار محیط‌زیستی گاز مشعل در ایران و اهمیت آن در راستای تعهدات کشور در توافق پاریس [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 133-154]
 • گردشگری بررسی سیاست‌گذاری صنعت گردشگری در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 93-112]
 • گردش¬گری سوانح هوایی و تأثیر آن برتوسعه¬ی صنعت گردش¬گری ایران در عرصه¬ی جهانی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 149-177]
 • گروه کوچک تأثیر هویت نقشی بر راهبردهای تصمیم‌گیری درمورد پروندۀ هسته‌ای و بازنمایی آن در دورۀ روحانی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 187-206]
 • گروه های اسلامی خیزش افراط گرایی در آسیای مرکزی؟ ثبات در هارتلند برای اورسیای امن [(مقالات آماده انتشار)]
 • گزارش سیاستی نحوه نگارش یک گزارش سیاستی موثر [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 11-16]
 • گزارش سیاستی و بازهم سیاست گذاری عمومی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 11-20]
 • گزارش ملی آب گزارش ملی آب و سیاست‌گذاری مبتنی بر پیچیدگی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 321-328]
 • گزلشافت منطقه گرایی ایران و آسیای مرکزی در پرتو جهانی شدن: طرحی برای جامعه بین الملل منطقه ای؟ [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 123-144]
 • گزینش عقلایی واکاوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه: چالش‌ها و پیامدها [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 125-146]
 • گسترش ارتباطات نقد و بازنگری نظریه اکیومناپلیس با تاکید بر مفهوم جهانی شدن شهرها [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 73-92]
 • گسترش زبان چند پیشنهاد سیاستی در حوزۀ فارسی [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 213-227]
 • گسست سیاسی بررسی روابط سیاسی قطر و عربستان سعودی؛ از تبیین همگرایی تا گسست سیاسی(از بیداری اسلامی تا بحران قطع روابط سیاسی در ژوئن 2017) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 49-72]
 • گسل های هویتی تمایلات جدایی طلبانه در اروپا ؛ریشه ها و روندها (مطالعه موردی اسکاتلند و کاتالانیا) [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 145-164]
 • گفتمان انقلاب اسلامی ایران گفتمان انقلاب اسلامی ایران و الزامات اشاعه ارزش های آن در عصر جهانی شدن بر اساس نظریه گفتمان لاکلا و موفه [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 85-110]
 • گفت‌وگوی تمدن‌‌ها سیاست خارجی ایران در دولت اصلاحات نسبت به اتحادیه اروپا از منظر سازه‌انگاری [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 40-92]
 • گماین شافت منطقه گرایی ایران و آسیای مرکزی در پرتو جهانی شدن: طرحی برای جامعه بین الملل منطقه ای؟ [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 123-144]

ل

 • لامپ LED تدوین مدل مالی مناسب برای نوسازی سیستم روشنایی معابر عمومی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 277-291]
 • لیبرال دموکراسی گفتمان انقلاب اسلامی ایران و الزامات اشاعه ارزش های آن در عصر جهانی شدن بر اساس نظریه گفتمان لاکلا و موفه [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 85-110]
 • لیبرال‌دموکراسی ارزش های آسیایی؛ تقدم «توسعه» بر«حقوق بشر» [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 39-54]

م

 • ماتریس سوات بررسی روند سیاستگذاری توسعه و توازن منطقه ای طی برنامه های توسعه در ایران و ارائه راهبردهای اساسی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 21-41]
 • مالکیت دولتی تفکیک مالکیت و مدیریت در راستای حمایت از توسعۀ فناوری و صنعتی (مروری بر تجربۀ سازمان انرژی اتمی، هواـفضا، وزارت نیرو و ایدرو) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 349-365]
 • میانجی‏گری تعامل اقتصاد، سیاست خارجی و امنیت دولت ذره ای قطر [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 7-39]
 • ماهیت قدرت جهانی شدن و نظام بین الملل [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 7-44]
 • ماهواره بررسی تاثیر رسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 39-62]
 • ماهواره‌ نقش ماهواره‌ در تغییر تصور ذهنی جوانان تهرانی از ازدواج [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 263-287]
 • مائو زندگی خصوصی «مائو تسه تونگ » [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 245-250]
 • متغیر داخلی نقش متغیرهای داخلی در سیاستگذاری مذاکرات هسته ای دولت یازدهم [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 271-289]
 • متغیرهای ژئوپلتیک حکمرانی جهانی: مؤلفه¬ها و ابزارها [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 29-66]
 • مثنوی معنوی بازکاوی مؤلفه های جهانی هویت ایرانی ـ اسلامی در مثنوی معنوی مولانا [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 165-196]
 • مجاهدت‌های روشنفکران داخلی و خارجی عوامل مؤثر بر جهانی شدن شعر و ادب فارسی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 165-184]
 • محدودیت‌های تجاری رابطة امنیت ملی و تجارت بین‌الملل مطالعة موردی، امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تجارت بین‌الملل [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 109-142]
 • محصولات فرهنگی راهکارهای توسعه ی صادرات کالاهای فرهنگی درعصر جهانی شدن [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 41-72]
 • محیط¬زیست جهانی ¬شدن، فرصت یا تهدید برای محیط ¬زیست [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 97-120]
 • محیط زیست مبانی پایداری زیست محیطی زنجیرۀ تأمین با رویکرد الگوی اسلامی پیشرفت [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 93-110]
 • محیط زیست آثار خارجی آموزش رسمی بر حفظ جنگل‌ها [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 17-34]
 • محیط زیست سطح زیست‌پذیری برای تن برهنۀ شهری؛ لباس یا کراوات؟! تحلیل سیاست‌گذاری مقابله با آلودگی هوای کلان‌شهرها با تکیه بر شهر تهران [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 329-345]
 • محیط زیست سیاست‌های زیست‌محیطی در خاورمیانه [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 349-359]
 • محیط‌زیست مطالعه تطبیقی راهبردهای کلان انرژی در ایران و کشورهای منتخب [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 201-224]
 • محلی گرایی جهانمحلی‌سازی: واژه‌ای جدید برای‌ حقیقتی تازه [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 105-122]
 • محله سنگلج آینده پژوهی و سناریونگاری برای برنامه ریزی توسعه محله ای بر پایه تحلیل سیستمی با مطالعه محله سنگلج تهران [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 15-29]
 • محمود فرشچیان جایگاه مفاخر هنری در عصر جهانی شدن استاد محمود فرشچیان [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 159-196]
 • مداخلات دولت سیاست‌های اقتصادی برای مقابله با بحرانهای بانکی [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 53-69]
 • مداخله‏گرایی تعامل اقتصاد، سیاست خارجی و امنیت دولت ذره ای قطر [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 7-39]
 • مدیریت جهانی شدن مدیریت [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 1-18]
 • مدیریت استقرار چارچوب حقوقی پایدار مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه‌های آبریز ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 35-51]
 • مدیریتی فناوری¬های نوین اطلاعاتی و مدیریت جهانی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 1-28]
 • مدیریت استراتژیک امکان¬سنجی پیاده¬سازی روابط عمومی الکترونیک در سازمان¬های دولتی ایران با توجه به فرآیند جهانی¬شدن [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 125-152]
 • مدیریت بحران مقایسه‌ ساختار مدیریت بحران‌ در ایران، ژاپن، هند و ترکیه [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 245-289]
 • مدیریت پایدار آب‏زیرزمینی راهبردهای دستیابی به مدیریت پایدار آب‏ زیرزمینی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 261-275]
 • مدیریت تنوع طراحی الگوی هم افزایی فرهنگی در ایران [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 225-271]
 • مدیریت خصوصی تفکیک مالکیت و مدیریت در راستای حمایت از توسعۀ فناوری و صنعتی (مروری بر تجربۀ سازمان انرژی اتمی، هواـفضا، وزارت نیرو و ایدرو) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 349-365]
 • مدیریت دولتی نوین تحول نظریه توسعه در عصر جهانی شدن و هویت یابی ملت ها [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 111-135]
 • مدیریت دولتی نوین مفهوم‌پردازی حکمرانی مسولانه مبتنی بر فناوری اطلاعات در جهت نیل به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 193-213]
 • مدیریت سازه‌ها سدها و توسعه: چارچوب جدید برای تصمیم گیری [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 207-216]
 • مدیریتِ عمومی مدلِ داده‌بنیاد بررسی جامعه‌شناختی حکمرانی آب در بحرانِ دریاچه‌ی ارومیه [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 53-72]
 • مدیریت منابع انسانی جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-48]
 • مدیریت منابع انسانی ضرورت های مدیریت استراتژیک فرهنگی در حوزه های علمیه در عصرجهانی شدن [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 19-46]
 • مدیریت منابع انسانی مفهوم و ابعاد « انگیزاننده‌های مهاجرت داوطلبانه متخصصان» صنعت نفت با تاکید بر نقش و کارکردهای مدیریت منابع انسانی: رویکردی سیاستی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 67-92]
 • مدیریت منابع انسانی در شرایط جهانی شدن ضرورت های مدیریت استراتژیک فرهنگی در حوزه های علمیه در عصرجهانی شدن [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 19-46]
 • مدل SWOT واکاوی راهبردی سیاستگذاری ایمنی غذایی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 159-179]
 • مدل خودتوضیح برداری¬ اثر جهانی شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خود توضیحی برداری [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 9-32]
 • مدل سازی مدل سازی و تحلیل استراتژیک نبرد بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد نظریه بازی در حالت غیرهمکارانه [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 235-263]
 • مدل‌سازی پویا بررسی سیاست‌های کاهش انتشار دی‌اکسید کربن از صنعت ساختمان با استفاده از مدل‌سازی دینامیکی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 307-328]
 • مدل عرضه انرژی چارچوب تأثیر مؤلفه‌های امنیت انرژی بر مدل‌های عرضۀ بهینۀ انرژی با تکیه بر روش تلفیقی سناریو و مدل‌های تصادفی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 49-66]
 • مدل کسب و کار مشترک سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی تجدیدپذیر [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 159-174]
 • مدل گراف برای تحلیل مناقشه مدل سازی و تحلیل استراتژیک نبرد بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد نظریه بازی در حالت غیرهمکارانه [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 235-263]
 • مدل مالی تدوین مدل مالی مناسب برای نوسازی سیستم روشنایی معابر عمومی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 277-291]
 • مذاکرات هسته ای نقش متغیرهای داخلی در سیاستگذاری مذاکرات هسته ای دولت یازدهم [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 271-289]
 • مردم تحول مفهوم مردم، از رعیت تا جمعیت؛ نخستین گام‌ها در راستای جهانی شدن در عصر قاجار [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 91-124]
 • مسایل بدخیم مفهوم مسائل بدخیم [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 11-12]
 • مسائل بدخیم غلبه بر تراژدی برآمده از مشکلات فوق بدخیم: محدود ساختن منافع شخصی آینده برای بهبود وضعیت تغییرات اقلیمی جهانی(قسمت دوم) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 327-350]
 • مسائل حاد غلبه بر تراژدی برآمده از مشکلات فوق بدخیم: محدود ساختن منافع شخصی آینده برای بهبود وضعیت تغییرات اقلیمی جهانی [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 269-292]
 • مسائل فوق‌العاده بدخیم غلبه بر تراژدی برآمده از مشکلات فوق بدخیم: محدود ساختن منافع شخصی آینده برای بهبود وضعیت تغییرات اقلیمی جهانی(قسمت دوم) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 327-350]
 • مسائل فوق‌العاده حاد غلبه بر تراژدی برآمده از مشکلات فوق بدخیم: محدود ساختن منافع شخصی آینده برای بهبود وضعیت تغییرات اقلیمی جهانی [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 269-292]
 • مسوولیت حمایت مبانی حقوقی مداخله در کشور سوریه در چهارچوب دکترین‌های نو: نظریه مسوءولیت حمایت [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 197-224]
 • مسئله شناسی درآمدی تحلیلی بر مسئله شناسی در سیاستگذاری امنیتی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 279-296]
 • مسئولیّت اجتماعی الزامات حقوقی امنیت انرژی با تأکید بر مخاطرات زیست محیطی در صنعت نفت و گاز [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 157-173]
 • مشارکت کارکرد شبکه های اجتماعی مجازی در عصر جهانی شدن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 49-78]
 • مشارکت ارزیابی تأثیر رسانه‌های مختلف بر میزان مشارکت در جنبش‌های محیط‌زیستی: مورد جنبش رفتگران طبیعت ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 73-92]
 • مشارکت توصیه‌های سیاستی موانع تحقق‌پذیری حکمرانی خوب در ادارۀ امور عمومی (مطالعۀ موردی: فرمانداری و شهرداری شهرستان مینودشت) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 113-133]
 • مشارکت اجتماعی بازنمایی رابطه بین نگرش به دولت و شهروندی اجتماعی فعال [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 157-177]
 • مشارکت سیاسی تحلیل رابطه بین مشارکت سیاسی و تخصیص منابع در ایران [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 21-44]
 • مصادیق فرهنگی بررسی جایگاه و تحولات فرهنگ در فرآیند جهانی¬شدن [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 153-180]
 • مصرف¬گرایی سیاسی جهانی¬شدن سبک زندگی و تقاضای دگرگونی سیاسی [دوره 4، شماره 10، 1392، صفحه 131-160]
 • مطالعات بین رشته ای مساله‌شناسی پایداری در منطقه آزاد اروند [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 327-337]
 • مطالعه تطبیقی مطالعه تطبیقی راهبردهای کلان انرژی در ایران و کشورهای منتخب [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 201-224]
 • معامله نخبگان درآمدی بر رویکرد آرایش سیاسی؛ به مثابه بستری برای ارتقای ظرفیت سیاستگذاری توسعه دولت [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 223-243]
 • معاینه فنی تکامل روش معاینه فنی، روشی به منظور کنترل آلایندگی از خودروهای سواری در شهر تهران [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 227-231]
 • معدن و تجارت تحلیلی بر چالشهای جهانی شدن در سازمان های دولتی ایران (مطالعه ی موردی: چهار وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت ـ معدن و تجارت و ورزش و جوانان) [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 17-40]
 • معرفی کتاب سیاست در بستر زمان : تاریخ، نهادها و تحلیل اجتماعی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 281-285]
 • معیشت پایدار تحلیل و تبیین اثرات احداث سدها بر معیشت پایدار نواحی روستایی (موردی سد داریان هورامان) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 155-176]
 • معلول جایگاه حقوق معلولین در حوزۀ حقوق شهری [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 137-163]
 • مفاهیم کلیدی: حکمرانی مشارکتی الگوی حکمرانی مشارکتی توسعه انرژی تجدیدپذیر ایران: رویکرد نهادی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 133-155]
 • مفروضات لیبرال ‌نظریه توسعه و انقلاب ایران (یک بحث انتقادی) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 363-379]
 • مقابله با تهاجم فرهنگی در تقویت ارزشها بررسی نقش بسیج در مقابله با تهاجم فرهنگی در میان جوانان شهر تهران [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 1-24]
 • مقیاس جغرافیایی فضا، مقیاس و جهانی شدن با تحلیل تئوری شبکه کنشگران ( ANT) [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 93-106]
 • مقایسه مقایسه‌ ساختار مدیریت بحران‌ در ایران، ژاپن، هند و ترکیه [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 245-289]
 • مقایسه ای نگرشی مقایسه‌ای به اهداف شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری با کارکردها و جایگاه فعلی آن [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 339-347]
 • مکانیزم جهانی شدن جهانی¬شدن در فرهنگ علوی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 31-58]
 • مکانیزم ها ارزیابی تئوری برنامه سیاست های ضد فساد درایران بعد از انقلاب [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 179-201]
 • مکتب‌کپنهاک تحول مفهوم امنیت در ناتو پس از جنگ سرد براساس مکتب کپنهاگ [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 6-42]
 • مکعب روبیک شبکه قدرت و ارتباطات سیاسی در سطوح محلی [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 87-104]
 • مگالاپلیس نقد و بازنگری نظریه اکیومناپلیس با تاکید بر مفهوم جهانی شدن شهرها [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 73-92]
 • ممیزی اکولوژیکی جهانی شدن و توسعه ی پایدار [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-18]
 • منابع آب استقرار چارچوب حقوقی پایدار مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه‌های آبریز ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 35-51]
 • منابع آبی سدها و توسعه: چارچوب جدید برای تصمیم گیری [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 207-216]
 • منابع انرژی بررسی بازارهای انرژی خزر به کمک معیار ترکیبی امنیت تقاضای انرژی کشورهای ناحیه خزر در سال 2015 و افق 2030 [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 67-84]
 • منابع انرژی طرح ارز بنزین (پترول کوین) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 331-334]
 • منابع تجدیدپذیر سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی تجدیدپذیر [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 159-174]
 • منابع طبیعی تحلیل پویای رابطه منابع طبیعی و نظامی‌گری در کشورهای خاورمیانه [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 19-37]
 • منابع فسیلی سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی تجدیدپذیر [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 159-174]
 • منازعه تحلیل ساختار‌گرایانه منازعه ایران-عربستان سعودی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 265-281]
 • منافع ملی واکاوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه: چالش‌ها و پیامدها [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 125-146]
 • منطق موقعیت ارزیابی نقادانه روش‌شناسی های آینده‌نگاری و آینده پژوهی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 157-184]
 • منطقه آزاد اروند مساله‌شناسی پایداری در منطقه آزاد اروند [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 327-337]
 • منطقه خاورمیانه تأثیر برجام بر همکاری‌های امنیتی اتحادیه‌ اروپا و ایران [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 35-50]
 • منطقه خاورمیانه دولت های کارآمدتر در منطقه قوی تر: رویکرد اعتدالی در سیاست منطق های جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 219-223]
 • منطقه‌گرایی افول هژمونی آمریکا: معنای انتقال قدرت در نظام جهانی و الزامات سیاستگذاری [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 51-66]
 • منطقه هورامان (اورامان) تحلیل و تبیین اثرات احداث سدها بر معیشت پایدار نواحی روستایی (موردی سد داریان هورامان) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 155-176]
 • مهاجرت مفهوم و ابعاد « انگیزاننده‌های مهاجرت داوطلبانه متخصصان» صنعت نفت با تاکید بر نقش و کارکردهای مدیریت منابع انسانی: رویکردی سیاستی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 67-92]
 • مهاجرت متخصصان مفهوم و ابعاد « انگیزاننده‌های مهاجرت داوطلبانه متخصصان» صنعت نفت با تاکید بر نقش و کارکردهای مدیریت منابع انسانی: رویکردی سیاستی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 67-92]
 • مهندسی فرهنگ مهندسی فرهنگ در سازمان¬های دولتی کشور در عصر جهانی¬شدن [دوره 4، شماره 10، 1392، صفحه 59-86]
 • مهندسی نهادی انتخابات، جناح های سیاسی و صلح پاراسیاسی در ایران؛ نمایندگان شکاف های سیاسی یا کارگزاران صلح؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • موازنه تحلیل ساختار‌گرایانه منازعه ایران-عربستان سعودی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 265-281]
 • موازنه نرم تبیین تاثیر و نقش بریکس برنظم جدید جهانی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 43-60]
 • موافقت نامه پاریس برنامه مشارکتی ملّی مطابق با موافقت‌نامه پاریس: از نظر تا عمل [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 19-47]
 • موانع بررسی اسناد بالادستی و موانع بهره وری انرژی در بخش ساختمان ایران [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 131-142]
 • موسی صدر موسی صدر و ساختارشکنی دوگانۀ فرقه‌گرایی و سکولاریسم: ایده‌ای برای وحدت ملی و بین‌المللی کشورهای اسلامی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 85-105]
 • مؤلفه شاخص‌های فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بعد کلان از دیدگاه نخبگان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 133-158]
 • مؤلفه‌های فرهنگی چگونگی بازتاب"مؤلفه‌های فرهنگی جهانی‌شدن" در تبلیغات تجاری سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 157-176]

ن

 • نابرابری های منطقه ای بررسی روند سیاستگذاری توسعه و توازن منطقه ای طی برنامه های توسعه در ایران و ارائه راهبردهای اساسی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 21-41]
 • نتایج محیطی سیمای نظام بین‏الملل در منشور مدینه [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 139-176]
 • نحوه نگارش نحوه نگارش یک گزارش سیاستی موثر [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 11-16]
 • نرخ ارز اثر تغییرات قیمت نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران به‌وسیله آزمون هم انباشتگی غیرخطی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 159-177]
 • نسبی گرایی اخلاقی جهانی شدن گفت و گو و جهانشمولی حقوق بشر [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 49-64]
 • نسل جهانی شدن و فاصله نسلی (مطالعه جامعه شناختی فاصله نسلی: با تاکید بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات) [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 145-177]
 • نشست نشست بیست و پنجمین سالگرد تاسیس کشورهای مستقل مشترک المنافع [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 261-268]
 • نظامی سنجشِ روابط دفاعیِ ایران و چین در دورۀ ریاست‌جمهوری حسن روحانی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 23-47]
 • نظام آموزشی بررسی چند مدل سیاست فرهنگی در حوزه آموزش عالی (با تاکید بر تجارب سیاست فرهنگی در دانشگاه های اروپایی و ایالات متحده آمریکا) [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 125-144]
 • نظام بین الملل جهانی شدن و نظام بین الملل [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 7-44]
 • نظام بین‏الملل سیمای نظام بین‏الملل در منشور مدینه [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 139-176]
 • نظام جهانی قرآن قران، جهانی شازی و جهانی شدن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-32]
 • نظام چندقطبی افول هژمونی آمریکا: معنای انتقال قدرت در نظام جهانی و الزامات سیاستگذاری [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 51-66]
 • نظام حکمرانی گزارش ملی آب و سیاست‌گذاری مبتنی بر پیچیدگی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 321-328]
 • نظام سلامت تعارض منافع، آفتی جدی در نظام سلامت [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 335-340]
 • نظامی‌گری تحلیل پویای رابطه منابع طبیعی و نظامی‌گری در کشورهای خاورمیانه [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 19-37]
 • نظام ملی نوآوری مروری بر چالش‌های نظام ملی نوآوری ایران و ارائۀ سیاست‌ها و راهکارهایی برای بهبود [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 185-198]
 • نظام نوآوری شناسایی و تحلیل رویکردهای موجود و مطلوب در صنایع فرهنگی کشور مبتنی بر دیدگاه ذینفعان [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 17-39]
 • نظریه بازی بررسی اثر وجود کشور رقیب و امکان اقدام متقابل در نتایج تحریمها؛ نمونه موردی تحریم ایران [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 179-200]
 • نظریه بازی‌ مدل‌سازی و تحلیل راهبردی مناقشه نویسندگان بدافزار و تحلیل گران سامانه‌های امنیتی با استفاده از نظریه بازی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 19-41]
 • نظریه بازی ها مدل سازی و تحلیل استراتژیک نبرد بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد نظریه بازی در حالت غیرهمکارانه [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 235-263]
 • نظریه‌ی دگرگونی ارزشی اینگلهارت جهانی شدن و تحوّل ماهیت جنبش‌های اجتماعی در جوامع غربی [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 92-130]
 • نظریه‌ی سازه‌‌انگاری سیاست خارجی ایران در دولت اصلاحات نسبت به اتحادیه اروپا از منظر سازه‌انگاری [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 40-92]
 • نظریه¬ی شبکه¬ی کنش¬گران فضا، مقیاس و جهانی شدن با تحلیل تئوری شبکه کنشگران ( ANT) [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 93-106]
 • نظریه‌ی صلح سازی تبیین تأثیر جهانی شدن بر دیپلماسی فرهنگی در روابط بین الملل با تأکید بر نظریه ی صلح سازی [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 41-68]
 • نظریه‌ی کاشت نقش ماهواره‌ در تغییر تصور ذهنی جوانان تهرانی از ازدواج [دوره 6، شماره 19، 1394-1395، صفحه 263-287]
 • نظریه گفتمان لاکلا و موفه گفتمان انقلاب اسلامی ایران و الزامات اشاعه ارزش های آن در عصر جهانی شدن بر اساس نظریه گفتمان لاکلا و موفه [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 85-110]
 • نظریه گفتمان لاکلاو وموفه تحلیل گفتمان سیاستهای قومی پس از انقلاب اسلامی ( با تاکید بر دوره 1368-1376) [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 111-124]
 • نظریه مبنایی ارائه الگوی پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور بر اساس رویکرد پارادیمی روش نظریه مبنایی [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 145-161]
 • نظریه نهادگرایی ارائۀ الگویی برای نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های نوین صوتی ـ تصویری بر پایۀ روش تصمیم‌گیری پابرجا [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 119-136]
 • نظریه های انقلاب انقلاب [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 253-288]
 • نظریه¬های روابط بین¬الملل سیاست خارجی عمل¬گرایانه و توسعه¬ی اقتصادی (مطالعه¬ی موردی: چین از سال 1978-2010) [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 133-164]
 • نظم بین المللی تبیین تاثیر و نقش بریکس برنظم جدید جهانی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 43-60]
 • نظم‌‌جهانی بررسی روابط فرا آتلانتیک در گستره‌ی نظم جهانی پس از جنگ سرد [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 101-136]
 • نفرین منابع آسیب شناسی عدم توفیق توسعه تکنولوژیک صنعت نفت ایران از طریق مطالعه تطبیقی با کشور نروژ [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 183-209]
 • نقاشی ایرانی جایگاه مفاخر هنری در عصر جهانی شدن استاد محمود فرشچیان [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 159-196]
 • نقد تطبیقی ادبیات تطبیقی، سهم ادیبان در فرایند جهانی شدن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 33-48]
 • نقد و بررسی سیاست میان ملت‌ها: اثری که همچنان می‌توان خواند و از آن آموخت [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 239-244]
 • نقد و بررسی زندگی خصوصی «مائو تسه تونگ » [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 245-250]
 • نقش‌فقه جهانی شدن و حقوق خانواده [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 65-100]
 • نقشه جامع علمی کشور ارائه الگوی پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور بر اساس رویکرد پارادیمی روش نظریه مبنایی [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 145-161]
 • نگاشت شناختی ارائه الگوی توسعه شبکه‌های دانش در هاب‌های پژوهش و فناوری صنعت نفت با استفاده از الگوهای جهانی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 55-78]
 • نگرش به دولت بازنمایی رابطه بین نگرش به دولت و شهروندی اجتماعی فعال [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 157-177]
 • نگهداشت استعداد عوامل اثرگذار بر نگهداشت معلمان نخبه و مستعد در دوره دوم متوسطه مدارس دولتی آموزش‌وپرورش شهر اردبیل در راستای سیاست‌های کلی((ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش)) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 95-111]
 • نیما یوشیج پیام¬های جهانی شاعران معاصر: نیما یوشیج، قیصر امین¬پور [دوره 4، شماره 10، 1392، صفحه 87-102]
 • نهاد تنظیم‎گر ارائۀ الگویی برای نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های نوین صوتی ـ تصویری بر پایۀ روش تصمیم‌گیری پابرجا [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 119-136]
 • نهادگرایی مدلِ داده‌بنیاد بررسی جامعه‌شناختی حکمرانی آب در بحرانِ دریاچه‌ی ارومیه [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 53-72]
 • نهادگرایی بازتولید ساختار رانتی در ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 203-221]
 • نهادهای بین‏المللی حکمرانی جهانی: مؤلفه¬ها و ابزارها [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 29-66]
 • نهادهای رسمی الگوی حکمرانی مشارکتی توسعه انرژی تجدیدپذیر ایران: رویکرد نهادی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 133-155]
 • نهضت‌های ملی درآمدی دیگر بر انقلاب اسلامی (5) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 11-18]
 • نوانزواگرایی راهبرد سیاست خارجی ترامپ: هیبرید نوانزواگرایی-واقع‌گرایی [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 269-283]
 • نوسازی دولت، توسعه و اصلاحات مالی در فضای جهانی شده [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 115-148]
 • نوسازی مناطق قومی تحلیل گفتمان سیاستهای قومی پس از انقلاب اسلامی ( با تاکید بر دوره 1368-1376) [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 111-124]
 • نو لیبرالیسم بررسی عملکرد دولت مصر در پرتو نولیبرالیسم و جهانی شدن اقتصاد [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 203-225]

و

 • وابستگی به مسیر غلبه بر تراژدی برآمده از مشکلات فوق بدخیم: محدود ساختن منافع شخصی آینده برای بهبود وضعیت تغییرات اقلیمی جهانی [دوره 6، شماره 21، 1394-1395، صفحه 269-292]
 • واردات بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای شریک عمده تجاری [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 49-68]
 • واردات بنزین رشد واردات بنزین در ایران و سیاست های کنترل آن [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 177-184]
 • واژکان کلیدی: مداخله بشردوستانه مبانی حقوقی مداخله در کشور سوریه در چهارچوب دکترین‌های نو: نظریه مسوءولیت حمایت [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 197-224]
 • واژگان کلیدی: “سیاست خارجی” منابع اجتماعی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 165-186]
 • واژگان کلیدی: اداره دولتی سنتی مفهوم‌پردازی حکمرانی مسولانه مبتنی بر فناوری اطلاعات در جهت نیل به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 193-213]
 • واژگان کلیدی: اسلام‌گرایی؛ بنیادگرایی کلاسیک؛ عقلانیت اسلام گرایی در قرن بیستم: تداوم‌ها و گسست‌ها [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 150-187]
 • واژگان کلیدی: جناح جناح گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 229-248]
 • واژگان کلیدی: جهانی شدن جهانی شدن و حقوق زنان؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 188-225]
 • واژگان کلیدی: مارک‌آپ ارزیابی اثر جهانی شدن اقتصاد و سیکل‌‌های تجاری بر مارک‌‌آپ در بخش صنعت ایران [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 163-187]
 • واژگان کلیدی: مفاخر هنری جایگاه مفاخر هنری در عصر جهانی شدن استاد محمود فرشچیان [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 159-196]
 • واژه‌های کلیدی: جهانی شدن سواد انتقادی رسانه در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی؛ اهمیت آگاهی بخشی انتقادی به زبان آموزان در عصر جهانی شدن فرهنگ [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 124-149]
 • واقع‌گرایی راهبرد سیاست خارجی ترامپ: هیبرید نوانزواگرایی-واقع‌گرایی [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 269-283]
 • وجوه فربه و نحیف اصول اخلاقی حقوق بشر در بستر گفت و گوهای میان فرهنگی: نسبی‌گرایی فرهنگی و سازوکار امر عقلایی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 43-54]
 • وحدت اسلامی موسی صدر و ساختارشکنی دوگانۀ فرقه‌گرایی و سکولاریسم: ایده‌ای برای وحدت ملی و بین‌المللی کشورهای اسلامی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 85-105]
 • ورشکستگی آبی گزارش ملی آب و سیاست‌گذاری مبتنی بر پیچیدگی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 321-328]
 • وزارت خارجه" سیاست خارجی راهبردی، ساختاری یا محتوایی؟ با تمرکز بر دولت یازدهم و دوازدهم [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 251-259]
 • وزارتخانه صنعت تحلیلی بر چالشهای جهانی شدن در سازمان های دولتی ایران (مطالعه ی موردی: چهار وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت ـ معدن و تجارت و ورزش و جوانان) [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 17-40]
 • وزارتخانه علوم تحلیلی بر چالشهای جهانی شدن در سازمان های دولتی ایران (مطالعه ی موردی: چهار وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت ـ معدن و تجارت و ورزش و جوانان) [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 17-40]
 • وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی تحلیلی بر چالشهای جهانی شدن در سازمان های دولتی ایران (مطالعه ی موردی: چهار وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت ـ معدن و تجارت و ورزش و جوانان) [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 17-40]
 • وزارتخانه ورزش و جوانان تحلیلی بر چالشهای جهانی شدن در سازمان های دولتی ایران (مطالعه ی موردی: چهار وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت ـ معدن و تجارت و ورزش و جوانان) [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 17-40]
 • ویژگی¬ها قران، جهانی شازی و جهانی شدن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-32]
 • ویژگی¬های شخصیتی مدیران زن ارزیابی و مقایسه ی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه مدیران زن با رویکرد جهانی شدن در پارادایم فرهنگ شناختی اسلامی [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 57-92]
 • وضعیت تعادل مدل‌سازی و تحلیل راهبردی مناقشه نویسندگان بدافزار و تحلیل گران سامانه‌های امنیتی با استفاده از نظریه بازی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 19-41]
 • وضع مطلوب شناسایی و تحلیل رویکردهای موجود و مطلوب در صنایع فرهنگی کشور مبتنی بر دیدگاه ذینفعان [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 17-39]
 • وضع موجود شناسایی و تحلیل رویکردهای موجود و مطلوب در صنایع فرهنگی کشور مبتنی بر دیدگاه ذینفعان [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 17-39]

ه

 • هاشمی رفسنجانی تحلیل گفتمان سیاستهای قومی پس از انقلاب اسلامی ( با تاکید بر دوره 1368-1376) [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 111-124]
 • هاشمی رفسنجانی الگوی حکمرانی خوب: چارچوبی برای تحلیل اقتصاد سیاسی دولت هاشمی رفسنجانی(1368-1376) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 207-228]
 • هرمنوتیک فهم هرمنوتیکی تقابل ایران و غرب در عصر جهانی شدن [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 101-138]
 • هرمنوتیک فلسفی فهم هرمنوتیکی تقابل ایران و غرب در عصر جهانی شدن [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 101-138]
 • هزینه‎های زیست محیطی جهانی شدن و توسعه ی پایدار [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-18]
 • هژمون تحلیل ساختار‌گرایانه منازعه ایران-عربستان سعودی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 265-281]
 • هژمونی افول هژمونی آمریکا: معنای انتقال قدرت در نظام جهانی و الزامات سیاستگذاری [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 51-66]
 • هیلاری تأثیر دیپلماسی اقتصادی پسا مدرن بر تحقق اهداف اقتصاد داخلی ایالات متحده آمریکا (2012-2009) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 93-113]
 • هم¬افزایی درآمدی بر مبانی نظری هم¬افزایی فرهنگی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 49-62]
 • هم افزایی طراحی الگوی هم افزایی فرهنگی در ایران [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 225-271]
 • هم¬افزایی فرهنگی درآمدی بر مبانی نظری هم¬افزایی فرهنگی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 49-62]
 • هم افزایی فرهنگی طراحی الگوی هم افزایی فرهنگی در ایران [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 225-271]
 • هم انباشتگی غیرخطی اثر تغییرات قیمت نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران به‌وسیله آزمون هم انباشتگی غیرخطی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 159-177]
 • همجواری جهانی شدن و ارتباطات؛ زمینه‌ها و چشم‌اندازهای نظری [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 6-33]
 • همکاری پژوهشی بین المللی امکانسنجی بین المللی شدن دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران (مطالعه موردی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران) [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 41-63]
 • همکاری علمی-آموزشی بین المللی امکانسنجی بین المللی شدن دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران (مطالعه موردی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران) [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 41-63]
 • همکاری‌های امنیتی تأثیر برجام بر همکاری‌های امنیتی اتحادیه‌ اروپا و ایران [دوره 6، شماره 20، 1394-1395، صفحه 35-50]
 • هنجاری الگوی حکمرانی مشارکتی توسعه انرژی تجدیدپذیر ایران: رویکرد نهادی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 133-155]
 • هند جابه جایی قدرت های بزرگ تا سال 2025 و پیامد سیاسی-امنیتی آن برای ایران [دوره 6، شماره 18، 1394-1395، صفحه 125-158]
 • هند مقایسه‌ ساختار مدیریت بحران‌ در ایران، ژاپن، هند و ترکیه [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 245-289]
 • هنر معاصر غرب بررسی تأثیرات جهانی شدن بر هنر معاصر غرب از (1960 تا زمان حاضر) [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 149-178]
 • هویت تاثیرهای جهانی شدن بر هویت قومی ایل قشقایی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 111-130]
 • هویت "بررسی نقش جهانی شدن در شکل گیری" " خاص گرائی های فرهنگی" [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 121-144]
 • هویت جهانی¬شدن سبک زندگی و تقاضای دگرگونی سیاسی [دوره 4، شماره 10، 1392، صفحه 131-160]
 • هویت جهانی فضای مجازی و هویت جهانی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 4، شماره 10، 1392، صفحه 1-28]
 • هویت فرهنگی حقوق بشر در بستر گفت و گوهای میان فرهنگی: نسبی‌گرایی فرهنگی و سازوکار امر عقلایی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 43-54]
 • هویت فرهنگی جوانان بررسی تاثیر رسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 39-62]
 • هویت قومی جهانی شدن و تکثر گرایی قومی در ایران، چالش ها و فرصت ها [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 55-91]
 • هویت ملّی ایرانی بازکاوی مؤلفه های جهانی هویت ایرانی ـ اسلامی در مثنوی معنوی مولانا [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 165-196]
 • هوش فرهنگی هوش فرهنگی و رهبری جهانی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 93-110]
 • هوش هیجانی شناسایی و تبیین مؤلفه¬های هوش هیجانی به عنوان پیش¬بین¬های ایجاد کسب و کارهای بین¬المللی [دوره 4، شماره 10، 1392، صفحه 103-130]

ی

 • یاتا سوانح هوایی و تأثیر آن برتوسعه¬ی صنعت گردش¬گری ایران در عرصه¬ی جهانی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 149-177]
 • یادگیری بررسی پدیده جهانی شدن در عرصه‌ آموزش و پرورش در عصر اطلاعات [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 109-124]
 • یارانه انرژی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی تجدیدپذیر [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 159-174]
 • یکپارچگی فرهنگی جهانی شدن و ارتباطات؛ زمینه‌ها و چشم‌اندازهای نظری [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 6-33]