فراخوان ارسال مقاله با موضوع «سیاستگذاری مقابله و مدیریت بیماری کرونا»

فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی در نظر دارد شماره تابستان 1399 خود را به ارزیابی عملکرد نظام حکمرانی مدیریت بیماری کرونا اختصاص دهد. لذا از کلیه پژوهشگران و محققان کشور دعوت می‌نماید پژوهش‌های خود را حول محورهای زیر تدوین نموده و مقالات مستخرج را جهت درج در این ویژه‌نامه از طریق سامانه فصلنامه ارسال کنند. اهم محورهای پیشنهادی عبارتند از:

ارزیابی عملکرد نظام حکمرانی و مدیریت بیماری کرونا :

1-  ارزیابی نظام سیاستگذاری کشور در واکنش به شیوع ویروس کرونا؛

2-  ارزیابی ساختار رسمی تصمیم‌گیری کلان (مدیریت بحران) و حکمرانی (فرایند‌های تصمیم‌گیری)؛

3-  ارزیابی نظام هشداردهی (سریع) به ورود ویروس به کشور از سوی نظام سلامت؛

4-  ارزیابی تحقیقات و مطالعات اپیدمولوژیک انجام شده در خصوص پیش‌بینی شیوع و مرگ‌های ناشی از کرونا؛

5-  ارزیابی زنجیره تامین و توزیع (لجستیک) مواد و تجهیزات مصرفی؛

6-  تامین و توزیع نیروی انسانی بیمارستانی و پزشکی؛

7-  ارتباطات و اطلاع‌رسانی، مدیریت رسانه‌ها، امنیت روانی و امنیت اجتماعی، تدابیر بهداشتی و پیشگیرانه مدیریت سفرها، قرنطینه، فاصله‌گذاری اجتماعی برای کاهش ابتلاء؛

8-  مدیریت کسب‌وکارها، تبادلات تجاری، مسایل مرزی، حمل و نقل؛

9-  امنیت ملی و بین‌المللی و تحریم‌ها؛

10-   دیپلماسی سلامت، مراودات بین‌المللی؛

11-   تدابیر درمانی، تشخیصی و خدمات بالینی؛

12-   نظام آماری کرونا؛

13-   عملکرد اطلاعات و ارتباطات در بحران کرونا؛

14-   عملکرد نظام دارویی کشور در بحران؛

15-   ارزیابی عملکرد شبکه آزمایشگاهی، تحقیقات ویروس‌شناسی، پژوهش‌ها و اقدامات جنگ بیولوژیک؛

16-   یادگیری‌ها از بحران کرونا؛

17-   تحلیل مواجه نهاد دین با کرونا؛

18-   سیاستگذاری و ابعاد روانشناختی و اجتماعی کرونا؛

19-   ابعاد و تجارب سیاست‌گذارانه مواجه سایر کشورها با کرونا.