نویسنده = عباس ملکی
درآمدی دیگر بر انقلاب اسلامی (5)

دوره 8، شماره 29، اسفند 1397، صفحه 11-18

عباس ملکی


نگاهی دوباره به انقلاب ایران (4)

دوره 8، شماره 28، آذر 1397، صفحه 11-15

عباس ملکی


نگاهی دوباره به انقلاب ایران (3)

دوره 8، شماره 27، مرداد 1397، صفحه 11-15

عباس ملکی


سیاست‌های زیست‌محیطی در خاورمیانه

دوره 8، شماره 27، مرداد 1397، صفحه 349-359

عباس ملکی


و بازهم سیاست گذاری عمومی

دوره 7، شماره 24، آذر 1396، صفحه 11-20

آسیه حایری یزدی؛ عباس ملکی


بررسی اسناد بالادستی و موانع بهره وری انرژی در بخش ساختمان ایران

دوره 7، شماره 22، خرداد 1396، صفحه 131-142

معین احمدی؛ عباس ملکی؛ سعید ودادی کلانتر؛ محمدصادق کریمی