نویسنده = میثم نریمانی
تبیین تصمیم گیری در خصوص تغییر خط‌مشی صدور پروانه وکالت در فرایند تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»

دوره 13، شماره 48، آذر 1402، صفحه 32-71

10.22034/sspp.2023.1999028.3409

میثم نریمانی؛ سینا آطاهریان؛ سید محمد صاحبکار خراسانی؛ محسن محمدی ایوانکی


ارائه الگوی به‌کارگیری ابزار خرید دولتی برای تولید بار اول اقلام راهبردی فناورانه

دوره 13، شماره 47، شهریور 1402، صفحه 64-91

10.22034/sspp.2023.1978019.3329

سید حمزه حسنی؛ سید محمد صاحبکار خراسانی؛ میثم نریمانی