کلیدواژه‌ها = جهانی شدن
تحلیل نقش تعدیل‌گر حکمرانی خوب در رابطه بین جهانی‌شدن و رشد اقتصادی در کشورهای در حال ‌توسعه

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 40-69

حبیب ابراهیم پور؛ زهرا فتوره چی؛ ولی نعمتی؛ نسرین حمزه ای


تحلیل تاثیر جهانی شدن در تدوین اکولوژی اجتماعی شهرهای ایران مورد مطالعه: کلانشهر اهواز

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 282-305

محمدرضا امیری فهلیانی؛ مسعود صفایی پور؛ ناهید سجادیان


جهانمحلی‌سازی: واژه‌ای جدید برای‌ حقیقتی تازه

دوره 6، شماره 21، اسفند 1395، صفحه 105-122

سید هادی زرقانی؛ منصوره اسکندران


جهانی‌‌‌‌شدن و مواضع فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از منظر نظریه‌ی ساختار– کارگزار

دوره 6، شماره 19، شهریور 1394، صفحه 130-166

سعیده سادات گرامیان؛ محمد رضاپورقوشچی


دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی

دوره 6، شماره 18، اردیبهشت 1394، صفحه 63-90


مطالعة تطبیقی در مواجهة جهان اسلام با جهان محلّی گرایی

دوره 5، شماره 14، اردیبهشت 1393، صفحه 83-108

مهدی نجفی افرا؛ پاتریس سی.بورودور


جهانی¬شدن در فرهنگ علوی

دوره 3، شماره 6، اردیبهشت 1391، صفحه 31-58